HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Építésügyi regisztrációs iroda
2013. április 29., hétfő

Tisztelt Kamarai Tagunk, Tisztelt Vállalkozó!

 

Tájékoztatom, hogy az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint a végrehajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2013. január 1-től hatályos módosításával változnak az építőipari vállalkozó kivitelezői nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések.

 

Az egyik lényeges változás, hogy szigorodnak a bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségüket elmulasztó, kivitelezői tevékenységet folytatók bírságolására vonatkozó szabályok.

A változás lényege, hogy a bejelentés (változás bejelentés) elmulasztása és a tevékenység egyidejű folytatása esetén a bírság alkalmazása tekintetében nincs mérlegelési, a teljesítésre póthatáridőt biztosító lehetőség, a Korm. rendeletben meghatározott bírságot az MKIK-nak ki kell szabni.

Az Étv. január 1-től hatályos 39.§ (7) bekezdése az ellenőrzésre a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg. tv.) alkalmazását rendeli el. (Ugyanezen § jelenleg hatályos szövege a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazását írta elő, melynek alapján a póthatáridőn belüli teljesítéssel a bírság elkerülhető.)

A Szolg. tv. 25.§-a alapján amennyiben az MKIK saját, vagy a területi kamara ellenőrzése alapján megállapítja, hogy a kivitelező vállalkozó tevékenységét bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

- ha a kivitelező vállalkozó egyébként megfelel az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy

 - ha a kivitelező vállalkozó nem felel meg az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

 

A másik lényeges változás január 1-től, hogy jelentősen bővül az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok köre.

A Korm. rendelet új 40/A. §-a a vállalkozó kivitelezők megrendelő általi minősítésének elősegítése céljából lehetővé teszi olyan önkéntesen tett nyilatkozatok és dokumentumok kivitelezői nyilvántartásban való rögzítését, amelyek a kivitelező gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmasságának megítélését segítik elő.

A kivitelezői nyilvántartásban szereplő ilyen nyilatkozatok és dokumentumok a vonatkozó jogszabályban meghatározott körben (310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) bekezdés) alkalmasak a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által meghatározott követelmények igazolására, így ezeket nem kell minden egyes ajánlattétel során külön-külön benyújtani.

 

A fentiekben jelzett változásokra tekintettel jövő év januárjában az MKIK Elnöksége elé terjesztjük a kivitelezői nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárási és ellenőrzési útmutató módosítását és az érintett kamarai munkatársak számára konzultációt tartunk.

 

Üdvözlettel:

 

Tóth Zsolt

titkárKapcsolódó menüpontok: