HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
MKIK Magyar-Román tagozat
Az MKIK Magyar-Román tagozatáról
2019. június 24., hétfő

Tisztelt Cégvezető, Vállalkozó!


A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Magyar – Román Tagozat vállalkozói érdekképviseleti szervezet melynek feladata a külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátása a két ország közötti vállalkozások gazdasági együttműködéseinek elősegítése a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében.
A Tagozat önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, speciális szolgáltatást nyújtó kamarai munkacsoport, amit az MKIK elnöksége hozott létre 1999. június 17-én.
Működését a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara-(mint gesztor kamara)- biztosítja. Célja a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése, nemcsak a határ menti magyar és román, hanem a két ország egész területén lévő vállalkozások között.
A Tagozat összekötő láncszemként működik az MKIK – illetve a területi kamarák között, egy széles körű országos információs adatbázisra támaszkodva.
Feladata:
  • Európai modellként, kereskedelmi és gazdasági információk, tanácsadás-marketing és üzleti kapcsolatok felkutatása, létrehozásuk elősegítése és ösztönzése, konferenciák és üzletember találkozók szervezése és új piacok feltárása.
  • Tagjainknak a partner ország vásárain és kiállításain való részvételének elősegítése, támogatása és összehangolása.
  • A mikro,- kis- és középvállalatok külkereskedelmi kapcsolatainak előmozdítása, az export növelésének és a gazdasági kooperációk létrehozásának segítése.
  • A határ menti területeken a piaci helyzet felmérése, elemzése ezekről, tagjainknak tájékoztatás nyújtása, tájékoztatás a szomszédos országban érvényes kereskedelmi, számviteli, adózási rendelkezésekről, előírásokról és üzleti lehetőségekről.
  • Vegyes vállalatok létrehozásának, a tagvállalatok versenyképességének, a megtartása és fokozása, a változó piaci körülményekhez való alkalmazkodásának az elősegítése.
  • Kapcsolattartás a partner ország területi-külön felhatalmazás alapján – országos kamarai szervezetekkel, képviseletekkel.
  • Közreműködés üzletfelek felkutatásában, kapcsolatok létrehozásában, illetve a gazdasági együttműködés ösztönzése.
  • A kis és középvállalkozások külkereskedelmi kapcsolatainak fejlődésének elősegítése az export növelése és további kooperációk létesítése érdekében, valamint tájékoztatást nyújtson a román piac helyzetéről, fejlődési tendenciáiról.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar-Román Tagozat külgazdasági stratégiája változatlan:- üzletfejlesztés, versenyképesség és hatékonyság, a román relációval kapcsolatos tevékenységekben változatlan aktív szerepvállalás.
Ennek szellemében továbbra is kiemelten szeretné támogatni és erősíteni a romániai felvevő piacok feltárására irányuló rendezvényeket és programokat, gazdasági, külkereskedelmi, üzleti és szakmai fórumokat melyek hathatósan segíthetik a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a lehetőségeit a Kárpát –medencében.

Arra kérem Önt, amennyiben kapcsolatépítés, külpiaci tevékenység, üzletember találkozók, kiállításokon való részvétel, információk magyar és külföldi kamarák tagjai között, emellett a létrehozott adatbázisunk adta lehetőséggel a jövőben is élni kíván, kérjük töltse ki a mellékelt jelentkezési nyomtatványt és szíveskedjen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar – Román Tagozat címére eljuttatni. Kapcsolattartó személy, Rák János Zoltán, tagozati titkár: elérhetőségei a kamarai címek mellett a +36-20-939-4696 telefonszám, vagy a janos.rak@bmkik.hu-e-mail cím.

Békéscsaba, 2019.

Tisztelettel:
Dr. Orosz Tivadar
Elnök

Kapcsolódó állományok: