HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Feldolgozó üzemek KOMPLEX fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-1-24)
2024. július 8., hétfő
hentes.jpg

Feldolgozó üzemek KOMPLEX fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-1-24)

A pályázatok benyújtására 2024. szeptember 17-től 2025. május 12-ig van lehetőség.

 1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 17. - 2024. szeptember 30.
 2. benyújtási szakasz: 2024. október 1. - 2024. október 14.
 3. benyújtási szakasz: 2025. április 15. - 2025. április 28.
 4. benyújtási szakasz: 2025. április 29. - 2025. május 12.

Támogatás célja

A felhívás a beavatkozásokban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni: Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulása. Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulása. Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése


 

Pályázók köre

 • Azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

- Magyarországon székhellyel, vagy

- az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

 • A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.
 • A felhívás keretében támogatásra jogosult vállalkozásként értelmezendő: a mezőgazdasági őstermelő, családi mezőgazdasági társaság, a szövetkezet, a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a szociális szövetkezet és a vadásztársaság is.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
 1. A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése (kivétel: TEÁOR 1020 halfeldolgozás és tartósítás)
 • 1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése/létesítése
 • 2. Borászati üzemek fejlesztése/létesítése
 • 3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése (TEÁOR109)
 1. B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése/létesítése
 • 1. Mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése/létesítése
 • 2. Az egészséges állatok vágásából származó állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódóan
 1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása
 1. A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemekben.

 1. B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

Az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelését végző üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • ingatlan vásárlása.
 • projekt-előkészítési költségekhez kapcsolódóan: szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • egyéb szolgáltatások
 • immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelése típusú tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Támogatás mértéke:

 • Az alaptámogatás az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a.
 • Megújuló energia hasznosítására irányuló projektrész tekintetében 70%
 • Megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest (max. 65% mértékig):
 • Az ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő esetén 10%-kal
 • Kollektív beruházás esetén 10%-kal
 • Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében 5%-kal.
 • Beruházási hitel kamattámogatás esetén max. 10%-kal

Támogatás összege

Mindkét célterület esetében: min. 200 millió Ft,

 • az 1. célterületen max. 5 milliárd Ft,
 • a 2. célterületen max. 1 milliárd Ft.

Több célterületre irányuló támogatási kérelem esetén: összesen max. 5 milliárd Ft

Előleg: max 25%, legfeljebb 500 millió Ft összegig

A kedvezményezettnek legalább az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerővel kell rendelkeznie, melyet az előlegigénylési dokumentációval egyidejűleg igazolni köteles.

További információ a kamara Külgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Osztályán kérhető az alábbi elérhetőségen: Pangert Evelin - Email: evelin.pangert@bmkik.hu