HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Kiberbiztonsági nyilvántartásba vételi kötelezettség – Engem is érint?
2024. június 13., csütörtök
SZTFH.jpg

A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény kiberbiztonsági felügyeleti jogkörrel ruházta fel az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát azon a vállalatok, szervezetek vonatkozásában, amelyek a társadalom és a gazdaság működése szempontjából alapvető szolgáltatásokat, illetve a digitalizáció fejlődése miatt nélkülözhetetlen infrastrukturális szolgáltatásokat nyújtanak. A nyilvántartásba vétel határideje 2024. június 30.

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfh420/

A törvényben meghatározott szervezeteknek első feladata, hogy nyilvántartásba vetessék a szervezetüket a hatóságnál. Nem egyszerű azonban eldönteni, hogy kik azok, akikre a regisztrációs kötelezettség vonatkozik.

 

Érintett szervezet, aki:

✔️ Mikro- vagy Kisvállalkozás és az alábbi tevékenységet végzi (vagy abban érintett):

elektronikus hírközlési szolgáltató

bizalmi szolgáltató

DNS-szolgáltatást nyújtó szolgáltató

legfelső szintű domainnév-nyilvántartó

domainnév-regisztrációt végző szolgáltató

✔️Közép- vagy nagy vállalat (50 főnél több munkavállaló vagy 10 Millió Euró feletti éves árbevétel) és:

✔️ Kibertantv. 1. melléklete szerint kiemelten kockázatos ágazatokban működő szolgáltató vagy szervezet:

Energetika

Közlekedés

Egészségügy

Ivóvíz, szennyvíz

Hírközlési szolgáltatás

Digitális infrastruktúra

Kihelyezett IKT szolgáltatások

Űralapú szolgáltatások

✔️ Kibertantv. 2. melléklete szerint kockázatos ágazatokban működő szolgáltató vagy szervezet

Postai és futárszolgálatok

Élelmiszer előállítása, feldolgozása és forgalmazása (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerint élelmiszer-vállalkozás)

Hulladékgazdálkodás

Vegyszerek előállítása és forgalmazása

Gyártás

Orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyártása

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

Villamos berendezések gyártása

Máshova nem sorolt gépek és berendezések gyártása

Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása

Egyéb szállítóeszközök gyártása

Cement-, mész-, gipszgyártás

Digitális szolgáltatók

Kutatás (kutatóhely)


Az érintettség meghatározásához érdemes átnézni az SZTFH által összeállított anyagot.

Jelenleg nincs hivatalos TEÁOR szám lista, kikre vonatkozik a törvény, csupán az érintett ágazatok felsorolása olvasható a mellékletekben.

Bizonytalanság esetén érdemes beadni a kérelmet, ugyanis az elbírálás során elutasító választ kapnak azok, akikre nem vonatkozik a törvény. Ezzel megelőzhetőek a későbbi szankciók és bírságok, mert bevallási szándék teljesült.

A nyilvántartásba vétel határideje 2024. június 30.

A vállalkozások az alábbi felületen Cégkapun keresztül végezhetik el a nyilvántartásba vételt: https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfh420/