HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Szakképzés
„Kiváló Duális Képzőhely 2024.”
2024. május 22., szerda

A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BVKIK)
„Kiváló Duális Képzőhely 2024.”
cím elnyerésére pályázatot ír ki Békés vármegyében, iskolarendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetek számára

pdfKIVALO_DUALIS_KEPZOHELY_palyazati_felhívás_2024.docx
pdfKIVALO_DUALIS_KEPZOHELY_adatlap.docx

A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tizenkettedik alkalommal hirdeti meg a „Kiváló Duális Képzőhely” cím elnyerésére szolgáló pályázatát, melynek célja, hogy erkölcsi elismerésben részesítsük azokat a gyakorlati képzőket, amelyek felvállalják a szakmunkás tanulók magas színvonalú gyakorlati oktatását.

Hisszük és valljuk, hogy egy szakma elsajátításához a tanulóknak ki kell lépniük az iskola falai közül az életbe és csak valós munkakörülmények között, az idősebbektől, a tapasztalatokkal bíró szakemberektől lehet elsajátítani a szakmai ismereteket. Gyorsan fejlődő korunkban már nem elegendő oktatni a fiatalokat. A tanulóval foglalkozó szakembernek a szakmai fogások bemutatásán túl szervező, tanulási tanácsadó, moderátor és informátor szerepet is be kell töltenie. Egyre jelentősebb a tanuló figyelemmel kísérése, motiválása, és támogatása. Ez a feladat emberileg és anyagilag is sokkal többet kíván az oktatótól, gyakorlati/duális képzést folytató szervezettől. Sok törődést, áldozatot, fáradtságot, energiát kíván, ugyanakkor kudarcok mellett sikereket, örömet, büszkeséget is hoz.

Van, aki szakmaszeretetből vagy szakmája fennmaradása érdekében vállalja, van, aki a szakmai utánpótlást kívánja így biztosítani.

Kamaránk a jó gyakorlatokat követő gyakorlati/duális képzőhelyeket kívánja elismerni.

A Kiváló Duális Képzőhely címre pályázhat:

  • Minden Békés megyében iskolarendszerű szakképzésben duális képzést folytató szervezet, amely
  • Gyakorlati/duális képzés folytatásához határozati számmal rendelkezik.

A cím odaítélhető annak a gazdálkodó szervezetnek, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

  • Kitölti és határidőre benyújtja a pályázati adatlapot.
  • Legalább három éve folytat gyakorlati/duális képzést az adott szakmacsoportban.
  • A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Bizottsága által meghatározott kritérium szintjét eléri (A pályázat értékelésénél adható 100 pontból legalább 80 pontot).
  • A szakértők által lefolytatott képzőhely ellenőrzés során megfelelő kamarai minősítést ért el.

A pályázat benyújtható legkésőbb 2024.05.31-ig.

A pályázat benyújtható papír alapon, vagy elektronikus úton, az alábbi címeken:

  • Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.

A Szakképzési Bizottság a pályázat értékelése során figyelembe veszi a benyújtott pályázat kidolgozottságát, a szakképzési tanácsadók látogatásainak tapasztalatait és javaslatait is.

A pályázat eredményének kihirdetése nyilvánosan, az odaítélt címek átadása ünnepélyes keretek között történik.

Gyakorlati/duális képzőként büszke tanulóira, közösen elért eredményeikre. Adjon esélyt a cím megszerzésének! Nem kell mást tennie, mint a mellékelt egyszerű pályázati adatlapot kitölteni és beküldeni.