HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Arany- ezüst- és bronz koszorús mestercím adományozása
2023. november 10., péntek

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Teremtse meg a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját.

Ennek a folyamatnak kiemelt eseményeként, mint a hosszú időn keresztül, egyenletesen magas színvonalon végzett, erkölcsi és szakmai példamutatás terén is kimagasló teljesítményt nyújtó mesterek munkájának elismeréseként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 20. § (5) bekezdésében foglaltak alapján arany, ezüst és bronz koszorús mester cím adományozható.

Az arany, ezüst és bronz koszorús mester címet a területi kereskedelmi és iparkamarák önálló döntési jogkör alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Szakképzési Kollégiuma és a Kézműves Kollégium által kiadott egységes adományozási rend betartása mellett ítélik oda a jelölteknek.

Az arany, ezüst és bronz koszorús mester cím adományozási feltételei:

A jelölt kiemelkedő erkölcsi és szakmai munkásságával meghatározó jelleggel kell, hogy hozzájáruljon a térség gazdasági fejlődéséhez a tanulóképzéshez és a szakmai utánpótlás neveléséhez. Magatartása, jelleme példamutató vállalkozó társai, valamint a tanulóifjúság számára egyaránt. Tudását folyamatosan magas szinten fejleszti, megmutatva azt az igényességet, mely lehetővé teszi a saját és az elkövetkezendő generációk számára a feddhetetlen és követendő szakmaiság megtestesülését. A cím adományozásához mestercímmel kell rendelkezni, továbbá

Arany Koszorús Mester esetén legalább 30 év

Ezüst Koszorús Mester esetén legalább 20 év

Bronz Koszorús Mester esetén legalább 10 év tevőlegesség és büntetlen előélet szükséges.

A gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az előírt gyakorlati időt az adott szakmában az utolsó időszakot Bronz Koszorús Mester esetén legalább 3 év, Ezüst Koszorús Mester esetén legalább 5 év, Arany Koszorús Mester esetén legalább 10 év összefüggően eltöltött gyakorlattal kell igazolni.

Az adományozás megítélésénél előnyt jelent a szakmai versenyen elért eredmények, folyamatos szakmai továbbképzéseken történő részvétel, tanulók képzése.

A cím adományozására javaslatot tesz:

Az adományozott személyére a területi kamara felé javaslat érkezhet kamara, szakmai szervezet vagy magánszemély(ek) részéről. A javaslatokat írásban, indokolással ellátva lehet beterjeszteni. A felterjesztés és kinevezés dokumentációi 5 évig nem selejtezhetők. A beérkezett javaslatokat a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara elnöke által felhatalmazott és megbízott (határozott, vagy határozatlan időre) legalább 3, de legfeljebb 7 főből álló Adományozó Testület vizsgálja meg és dönt a cím elnyeréséről. A döntést a területi kamara elnöke, vagy általa kijelölt képviselője véglegesíti.