HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
A Pénzügyminisztérium 2023. október 17-én társadalmi egyeztetés céljából közzétette az egyes adótörvények módosításáról szóló törvénytervezetét.
2023. október 30., hétfő

A Pénzügyminisztérium 2023. október 17-én társadalmi egyeztetés céljából közzétette az egyes adótörvények módosításáról szóló törvénytervezetét.

A javaslatcsomag célja a 2023 folyamán az európai uniós és a magyar belső jogszabályok módosulása miatt, illetve az adópolitikai, társadalompolitikai és egyéb szakpolitikai célok megvalósulása érdekében javasolt adójogszabályok módosítása.

A Pénzügyminisztérium által közzétett normaszöveget ezúton csatolom szíves megismerésre, mely többek között az alábbi törvények módosítását tartalmazza:

 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
 • Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
 • A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
 • A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A tervezetben található főbb módosítási javaslatokról készült részletes összefoglaló a PwC honlapján megtalálható.

Kérem, hogy tekintsék át a törvénytervezetet és felmerülő módosító, kiegészítő javaslataikat küldjék meg a kozgazd@mkik.hu e-mail címre legkésőbb 2023. október 27. munkaidő végéig.
pdfNormaszoveg_az_egyes_adotorvenyek_modositasarol.pdf