HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Békéltető testület
Békéltető testületi álláspályázati felhívás
2023. szeptember 11., hétfő

Felhívás

a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek számára

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara az 5/2023.(VI.19) IM rendelet „a békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátásra vonatkozó kiválasztási  eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és békéltető testületi alapvizsga szabályairól valamint online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről” szóló rendelet 10.§.-ában foglaltak alapján a három vármegyében bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2023 szeptember 29-ig javaslatot tehetnek a Fgytv. 22.§.(1) és (2)bekezdésében meghatározott előírásoknak megfelelő személyek közül a békéltető testületek egyharmadára.

A javaslathoz mellékelni kell a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara által a békéltető testületi álláspályázati felhívásban megjelölt dokumentumok mellett a tagnak javasolt személy által tett elfogadó nyilatkozatot.

Egyebekben a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara honlapján közzétett békéltető testületi álláspályázati felhívásban megjelöltek szerint kell eljárni.

Kapcsolódó állományok: