HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
A munkaviszony megszüntetés új szabályai
2023. január 23., hétfő
KSH_fizetesek_2022.jpg

A Munka Törvénykönyvének 2023-as módosítása számos területet érintett. Azoknak, akik jogosultak apasági és a szülői szabadságra, gondozói munkaidő-kedvezményre, szintén nem lehet elküldeni.

A 2019/1158 irányelv szerint a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az apasági, a szülői gondozói szabadság igénylése vagy igénybevétele, vagy a 9. cikkben említett rugalmas munkafeltételek kérelmezésére vonatkozó jog gyakorlása miatt történő elbocsátás és a munkavállalók elbocsátására irányuló bármiféle előkészület megtiltása érdekében. Amennyiben a munkavállalók úgy vélik, hogy ezen jog gyakorlása miatt bocsátották el őket, kérhetik a munkáltatót, hogy közölje az elbocsátás megfelelően megalapozott indokait. A munkáltató – a munkavállaló kérelmére – indokolási kötelesség hiányában is megindokolhatja a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát, ha a munkavállaló hivatkozása szerint a munkaviszony megszüntetésére a gondozói munkaidő-kedvezmény, az apasági szabadság, a szülői szabadság, illetve a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele, vagy az előbbiek szerint ismertetett munkaszerződés, illetőleg a foglalkoztatási feltételek módosítása iránti kérelem miatt került sor.

Ez a lehetőség az indokolást nem igénylő,

a próbaidőhöz kapcsolódó azonnali hatályú felmondás, továbbá

a nyugdíjasnak minősülő, valamint a vezető állású munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának felmondása esetén jelent a korábbi szabályokhoz képest többletvédelmet. Minden más munkaadói, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot ugyanis indokolni kell.

A munkavállaló az indokolást annak közlésétől számított tizenöt napon belül írásban kérheti. A munkáltató az indokolást a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles írásban közölni.

A teljes cikk itt olvasható: https://jogkoveto.hu/tudastar/munkaviszony-megszuntetes-2023