HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Tisztázzuk a KATÁ-t
2022. december 23., péntek
A Magyar Kereskdelmi és Iparkamara több területi kamarától kaptunk olyan jelzést, ami szerint a NAV több megyei igazgatósága esetében olyan határozatok születtek, amelyek az egyéni vállalkozók kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti adóalanyisága bejegyzésének visszavonásáról rendelkeznek, 2022. szeptember 1-jére visszamenőleges hatállyal. Továbbá arról is értesült a kamara, hogy a visszavonó határozat visszavonását megalapozó iskolai igazolást a nem nappali oktatásban való részvételről a NAV megyei igazgatósága nem fogadta el. Mindezt jelezték a központi NAV-nak, válaszul pedig a mellékelt levelet kaptuk, ami elvileg megnyugtatóan rendezi a problémát.

A válaszlevél lényege a következő:

- Amennyiben a vállalkozó igazolja a NAV felé, hogy nem folytat a Kata tv. 2. § 2. pont j) alpontja szerinti tanulmányokat (pl. nappali rendszerű oktatás keretében történő tanulmányok), valamint a szakképzési munkaszerződése alapján nem rendelkezik legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, akkor az egyéni vállalkozó kata-alanyisága bejegyzésének 2022. szeptember 1-jei hatállyal történő visszavonásáról rendelkező adóhatósági határozatok visszavonásának lehet helye.

- A NAV nem részletezte, hogy az igazolás milyen formában történhet, így meglátásunk szerint minden olyan dokumentumot el kell fogadniuk, amely hitelt érdemlően tartalmazza az igényelt információkat, így például a nem nappali tanulmányok folytatásának bizonyítására elég lehet az iskola által kiadott megfelelő tartalmú hivatalos igazolás.

- A NAV jelezte kamaránknak, hogy a fővárosi és megyei adó- és vámigazgatóságai a kisadózói adóalanyiság bejegyzése, illetve a Kata tv. szerinti adózás választására irányuló bejelentések nyilvántartásba vételének elutasítása során a jövőben a fentebb említettek figyelembe vételével fognak eljárni. Ez – véleményünk szerint – azt is jelenti, hogy ha eddig hitelt érdemlő igazolást nem fogadtak el, akkor ezt követően azt el fogják fogadni.