HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Pályázatok
GINOP-8.2.7-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program – Tőkeprogram
Közzététel ideje: 2022-11-28
Határidő: 2023-11-28

Digitális Jólét Pénzügyi Program - Tőkeprogram

Azonosító jel: GINOP-8.2.7-18

 

 

A Tőkeprogram keretösszege

A Tőkeprogram keretösszege 7,5 milliárd Forint GINOP forrás.

 

A Tőkeprogram keretein belül lejegyzésre kerülő alapok mérete

7,5 milliárd Ft (1 tőkealap, közös alap konstrukcióban)

 

A Tőkeprogram célja

A program célja, hogy támogassa a Digitális Jólét Program (továbbiakban: DJP) stratégiai céljainak megvalósulását a DJP eszköztárának bővítése, azon belül tőkebefektetés biztosítása által.

 

A DJP az alábbi területeken határoz meg stratégiai célokat:

 1. digitális infrastruktúra fejlesztése (mely a szélessávú, gyors hálózatok elérhetőségéhez szükséges intézkedéseket fogalmazza meg);
 2. a digitális kompetenciák fejlesztése (mely a digitális oktatás, digitális gyermekvédelem és digitális munkaerőpiac érdekében határozza meg a célkitűzéseket);
 3. a digitális gazdaság fejlesztése (melynek célja a hazai digitális fejlesztéseket végző vállalkozások megjelenésének ösztönzése és külpiacra segítése, valamint a digitalizáció szintjének emelése a gazdaság minden területén);
 4. a digitális állam megteremtése.

 

A felsorolt stratégiai célok mellett a DJP horizontális célként határozza meg az információbiztonság és a kibervédelem fejlesztését, a hálózatkutatás és a smart city megoldások terjedésének ösztönzését, a határon túli magyar digitális jólét stratégia megalkotását és a digitális gazdaság szereplőinek nemzetközi megjelenését.

 

Annak érdekében, hogy a DJP szerteágazó programjai a gazdaság és társadalom digitalizációs szintjének emeléséhez a leghatékonyabban tudjanak hozzájárulni, szükség van a fenti stratégiai területekhez kapcsolódó digitális megoldások hazai megjelenésére és széleskörű elterjedésére. A DJP Tőkeprogram (továbbiakban: Tőkeprogram) ezen fejlesztések megjelenéséhez és elterjedésének ösztönzéséhez járul hozzá.

 

A Tőkeprogram keretében a tőkebefektetéshez azok a mikro-, kis-, középvállalkozások férhetnek hozzá, amelyeknek fejlesztési céljai a DJP stratégiai céljaihoz kapcsolódó részpiacokhoz kapcsolódnak, tehát amelyeken a DJP adott időszakra vonatkozó intézkedési terve beavatkozásokat tart szükségesnek. A DJP 2.0 2017-18-ra vonatkozó munkatervében foglalt stratégiai irányvonalak alapján ezen piacok jelenleg kiterjednek az oktatás (EdTech), az állami szolgáltatások (GovTech), az egészségügyi és jóléti szolgáltatások (MedTech, SportsTech), a digitális gazdaság különböző ágazatai (AgTech, Ecommerce, Sharing economy), az információbiztonság (Cybersecurity) és a legújabb innovációk (5G fejlesztések és kapcsolódó innovációk) területeire. A technológiai fejlődés jelenlegi üteme mellett nem célszerű zárt rendszernek tekinteni a digitális ökoszisztémát, így a DJP fókuszába is újabb szegmensek kerülhetnek be. A kiemelt részpiacok mellett támogatható minden olyan kezdeményezés, amely a hazai digitális start-up ökoszisztéma fejlődését és a digitalizációs fejlesztéseket végző vállalkozások külpiacra lépését célozzák, bármely gazdasági ágazatban.

 

A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája

 

Megcélzott vállalkozások

A 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti „Kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím alkalmazása esetén támogatásra a 255/2014. Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja, valamint e rendelet 2. § (1) bekezdés 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategória feltételeit is szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

 

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 • A potenciális Végső Kedvezményezettek érettségüket tekintve jellemzően induló (pre-seed vagy seed), start-up és érettebb fázisban lévő vállalkozások. Magas növekedési potenciállal rendelkeznek.

 

Megcélzott területek

A Tőkeprogram a DJP részstratégiákból levezethető részpiacokon (EdTech, SportsTech, GovTech, MedTech, E-commerce, Sharing Economy, Cybersecurity, AgTech, 5G technológiák stb.) történő fejlesztések finanszírozását könnyíti.

 

Finanszírozás összege

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően a 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti jogcím alkalmazása esetén 10-500 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést.

 

Finanszírozás formája

 • Az Alap tőkeági befektetéseinek főszabályként a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve tőketartalékának megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével – kell megvalósulnia.
 • A 255/2014. Korm. rendelet 16. Alcím „A kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím keretében kiváltási tőke biztosítására abban az esetben kerülhet sor, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a támogatható Végső Kedvezményezettbe történő befektetések valamennyi fordulójában a 255/2014. Korm. rendelet 38. § (3) pontjában foglaltakkal összhangban legalább 50%-nak megfelelő új tőkét is bevonnak.
 • Az Alap általi kivásárlás/felvásárlás, azaz egy vállalkozás saját tőkéjéből legalább ellenőrző részesedés megvásárlása a jelenlegi tulajdonosoktól a vállalkozás eszközeinek és működésének átvétele céljából nem megengedett a Tőkeprogram keretében.

 

Megszerzett tulajdonrész

Az Alap nem célozhat meg 50%-nál nagyobb induló és összességében 80%- nál nagyobb részesedést a Végső Kedvezményezett vállalkozásban.

 

Befektetés időtartama

A befektetések időtartama 2-7 év.

 

Exit formái

Valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a hozam maximalizálása érdekében (pl.: értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, menedzsment kivásárlás/visszavásárlás), az IPO, platform, vagy tőzsdei un. előszobába való bevezetések ösztönzése mellett.

 

A Tőkeprogram időbeli keretei

 

 • Az alapkezelők kiválasztására vonatkozó felhívás meghirdetésre kerül 2018 III. negyedév
 • Az alapkezelők kiválasztása megtörténik 2018. III. negyedév
 • Végső Kedvezményezettek kiválasztásának megkezdése: 2018. IV. negyedév
 • Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig
 • Elszámolási időszak vége: 2023. december 31.
 • Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31. (Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)
 • A tőkealap futamideje 12 év.


Kiíró: