HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Pályázatok
GINOP-8.2.5-17 Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap
Közzététel ideje: 2022-11-28
Határidő: 2023-11-28

Üzleti infokommunikációs, digitalizációs Tőkealap

Azonosító jel: GINOP-8.2.5-17

 

 

A Program keretösszege

A Program keretösszege bruttó 10 milliárd Forint.

 

A Program célja

Az Üzleti infokommunikációs, digitalizációs Tőkealap (a továbbiakban: Tőkealap) célja a fejlődőképes hazai kis- és középvállalatok versenyképességének további növelése új digitális technológiák (Ipar 4.0 és egyéb új digitális technológiák: pl. IOT, M2M, big data, szenzortechnológia, robotika) bevezetésével, fejlesztésével, vállalati folyamatuk új, magasabb szintű alapokra helyezésével hatékonyságuk javítása érdekében.

Valamennyi ágazatot érintik az egyes új IKT technológiák előretörése és az Ipar 4.0 forradalom által generált változások, melyek révén a gazdasági szegmensek gyökeres átalakulása várható. Mindezekre a magyar vállalkozásoknak is fel kell készülniük és korszerű, digitális célú beruházásokat kell eszközölniük, a működésüket optimalizáló, átalakító fejlesztéseket kell megvalósítaniuk. Számukra a vállalati folyamatuk újjászervezése, korszerűsítése, digitalizálása jelentős finanszírozási igényt jelent. A tőkealap célja a kedvezményezett vállalkozások digitális átalakuláshoz szükséges fejlesztéseinek finanszírozása.

 

A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája

 

Megcélzott vállalkozások

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja, valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül legalább egy feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

  • Magas növekedési potenciállal rendelkeznek

 

Megcélzott iparágak

A létrehozandó kockázati tőkealap tőkebefektetéseket, finanszírozásokat hajt végre az azt igénylő, illetve az arra alkalmas, nagymértékű digitalizációs fejlesztést végezni kívánó potenciális Végső Kedvezményezett vállalkozásokba minden GINOP által támogatható ágazatban. A finanszírozások révén lehetővé válik a vállalkozásoknál a termelési, szolgáltatási vagy kereskedelmi folyamat új alapokra helyezése.

 

Finanszírozás összege

Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 50-498 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést a Pénzügyi Közvetítőtől.

 

Finanszírozás formája

A finanszírozás formája lehet sajáttőke-befektetés, kvázisajáttőke-befektetés, hitel, illetve ezek kombinációja. Kiegészítő, pótlólagos befektetés megengedett. Az Alap tőkeági befektetései elsődlegesen a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve tőketartalékának megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével – valósulnak meg. Kiváltási tőke biztosítása valamint a kedvezményezett vállalkozás részvényeinek megvásárlása csak az odaítélt forrás legfeljebb 10%-ig megengedett a program keretében. A tőkebefektetést kiegészítheti tulajdonosi hitel, vagy konvertálható kölcsön.

 

Megszerzett tulajdonrész

Az Alap befektetései által megszerzett összes részesedés irányadó maximális mértéke: 75%.

 

Befektetés időtartama

A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) függően a befektetések időtartama 2-7 év.

 

Exit formái

Nincs preferált exit forma, valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a hozam maximalizálása érdekében (értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, visszavásárlás).

 

A Tőkeprogram időbeli keretei

 

  • Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2018. április1-től kezdve
  • Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni
  • Elszámolási időszak vége: 2023. december 31.
  • Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31.
  • (Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)
  • A tőkealap futamideje 12 év.


Kiíró: