HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Pályázatok
GINOP-8.2.3-17 Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőkeprogram
Közzététel ideje: 2022-11-28
Határidő: 2023-11-28

Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőkeprogram

Azonosító jel: GINOP-8.2.3-17

 

 

A Program keretösszege

A Program keretösszege 6,5 milliárd Forint GINOP forrás.

 

A Program célja

 1. A „Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT1 vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez” kockázati tőkeprogram (Tőkeprogram, Program) megvalósítására egy olyan állami tulajdonú kockázati tőkealap kerül megalapításra, amely az állami tulajdonban álló kockázati tőkealap kezelő társaság révén tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazdasági teljesítmény növeléséhez.
 2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (start-up) szakaszra fókuszáló, a hazai versenyképes IKT szektor fejlesztésére irányuló Program célja, hogy a korai életszakaszok egyikében (pre-seed, seed vagy start-up), nagy növekedési potenciállal rendelkező infokommunikációs vállalkozások tőketámogatás segítségével ötletek megvalósítása révén új digitális termékeket vagy szolgáltatásokat vezessenek be a hazai és preferáltan a nemzetközi piacra.

 

A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája

 

Megcélzott vállalkozások

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja, 5 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül legalább egy feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. A Végső Kedvezményezettekkel kapcsolatos további elvárás, hogy olyan infokommunikációs tevékenységet indítani kívánó vagy folytató vállalkozások legyenek, amelyek

 • A meghatározott TEÁOR’088 tevékenységgel rendelkeznek
 • És/vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) származott
 • És/vagy az üzleti terv alapján az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) fog származni a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem benyújtását követő három üzleti évben A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:
 • Magas növekedési potenciállal rendelkeznek
 • Olyan digitális termékeket és / vagy szolgáltatásokat fejlesztenek ki és vezetnek be, melyekre megfelelő piaci kereslet várható
 • Előnyben részesülnek a nemzetközileg versenyképes projektek
 • Előnyben részesülnek továbbá az angyalbefektetővel, mentorral rendelkező projektek
 • Közép-Magyarország régión kívüli bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozások

 

Befektetések

Alapkezelő az alábbi három csoportba tartozó Befektetéseket hajthat végre a Tőkeprogram keretében

 • Inkubációs (pre-seed) befektetések: az inkubációs életszakaszban történik az ötlet fázisban lévő elképzelések üzleti tartalommal való megtöltése, valamint az ötletgazdák felkészítése a későbbi tőkebevonásra.
 • Magvető (seed) befektetések: a magvető fázis alatt valósul meg a termékfejlesztés jelentős része és néhány esetben elkezdődik a piaci validálás is.
 • Induló (start-up) befektetések: ebben az életszakaszban történik a termék piaci bevezetése, vagy az értékesítés növelése, új piacokra való belépés.

 

Megcélzott iparágak

A Tőkeprogram keretében azon induló IKT vállalkozások részesülhetnek támogatásban, melyek infokommunikációs ágazati illeszkedése az alábbi TEÁOR’08 kódok alapján megállapításra kerül:

 • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 • 5821 Számítógépes játék kiadása
 • 5829 Egyéb szoftverkiadás
 • 6110 Vezetékes távközlés
 • 6120 Vezeték nélküli távközlés
 • 6130 Műholdas távközlés
 • 6190 Egyéb távközlés
 • 6201 Számítógépes programozás
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

 

Finanszírozás összege

A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától), és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől, valamint az állami támogatási kategóriára vonatkozó korlátoktól függően 9-500 millió Ft.

 

Finanszírozás formája

Elsődlegesen a céltársaság számára juttatott tőkeemelés (meglévő részesedés megvásárlása kizárt). A tőkebefektetést kiegészítheti tulajdonosi hitel, vagy konvertálható kölcsön.

 

Megszerzett tulajdonrész

Az Alap befektetései által megszerzett összes részesedés irányadó maximális mértéke: 49,9%. · Inkubációs befektetésnél 9%. · A másik két életszakaszban a tulajdonrész jellemzően a 25-50%-os sávban lesz, a Végső Kedvezményezettnek adott első befektetési körben gyakran 25% alatt. · Speciális, egyedi helyzetek, befektetések kezelése miatt meghatározott bővített maximum korlát, hogy az Alap nem célozhat meg 50%-nál nagyobb induló és összességében 80%-nál nagyobb részesedést a Végső Kedvezményezett vállalkozásban.

 

Befektetés időtartama

A Végső Kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) függően a befektetések időtartama 2-7 év.

 

 

Exit formái

Nincs preferált exit forma, valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a hozam maximalizálása érdekében (értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, visszavásárlás).

 

A Tőkeprogram időbeli keretei

 

 • Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. június 1-től kezdve, az Alapkezelő kiválasztásának függvényében
 • Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni
 • Elszámolási időszak vége: 2023. december 31.
 • Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31.
 • (Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)
 • A tőkealap futamideje 13 év.


Kiíró: