HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Pályázatok
GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Közzététel ideje: 2022-11-28
Határidő: 2023-11-28

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

Azonosító jel: GINOP-8.1.3/B-17

 

 

A Tőkeprogram keretösszege

A Tőkeprogram keretösszege 70 milliárd Forint GINOP forrás.

 

A Tőkeprogram keretein belül lejegyzésre kerülő alapok mérete

10-25 milliárd Ft (7 alap közös alap konstrukcióban)

 

A Tőkeprogram célja

A Tőkeprogram célja növekedési potenciállal bíró innovatív termékkel, vagy szolgáltatással rendelkező vállalkozások expanziójának segítése kockázati tőkejuttatással. A Tőkeprogram segítségével megerősödik a hazai innovációs ökoszisztéma, valamint az intelligens és fenntartható városfejlesztési célokat szolgáló (smart city) projektek kerülnek támogatásra. A kiválasztásra kerülő alapkezelők prioritásként kezelik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott ágazati és horizontális prioritásokhoz, továbbá az intelligens technológiákhoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó projekteket.

 

A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája

 

Megcélzott vállalkozások

A 255/2014. Korm. rendelet 16. alcíme szerinti „Kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím alkalmazása esetén támogatásra a 255/2014. Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,4 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások, míg a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke alapján olyan nagyvállalatok vagy gazdasági szervezetek is jogosultak, amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategória feltételeit is szükséges maradéktalanul teljesíteni5 – valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak.

 

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

 • A potenciális Végső Kedvezményezettek érettségüket tekintve legalább a korai növekedési életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k (azonban induló vállalkozások támogatása sem kizárt);
 • Magas növekedési potenciállal rendelkeznek;
 • A 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke keretében nyújtott támogatás esetén további feltétel a kifejezetten innovatív városfejlesztési termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, implementálása

Előnyben részesülhetnek azon projektek, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S36 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz.

Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással bírnak.

 

Megcélzott iparágak

S3 nemzeti ágazati, és horizontális prioritások továbbá intelligens technológiák:

 • Egészséges társadalom és jólét
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 • Tiszta és megújuló energiák
 • Fenntartható környezet
 • Egészséges és helyi élelmiszerek
 • Agrár-innováció
 • IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
 • Intelligens technológiák

 

Finanszírozás összege

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 16. alcíme szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-1.500 millió Ft értéksávban, a 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke szerinti jogcím alkalmazása esetén 200-2.500 millió Ft értéksávban kaphatnak tőkebefektetést egy Pénzügyi Közvetítőtől.

 

Finanszírozás formája

 • Az Alap tőkeági befektetéseinek főszabályként a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve tőketartalékának megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével – kell megvalósulnia.
 • A 255/2014. Korm. rendelet 16. Alcím „A kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím keretében kiváltási tőke8 biztosítására abban az esetben kerülhet sor, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a támogatható Végső Kedvezményezettbe történő befektetések valamennyi fordulójában a 255/2014. Korm. rendelet 38§ (3) pontjában foglaltakkal összhangban legalább 50%-nak megfelelő új tőkét is bevonnak.
 • Az Alap általi kivásárlás/felvásárlás, azaz egy vállalkozás saját tőkéjéből legalább ellenőrző részesedés megvásárlása a jelenlegi tulajdonosoktól a vállalkozás eszközeinek és működésének átvétele céljából nem megengedett a Tőkeprogram keretében.

 

Megszerzett tulajdonrész

Az Alap nem célozhat meg 50%-nál nagyobb induló és összességében 80%-nál nagyobb részesedést a Végső Kedvezményezett vállalkozásban.

 

Befektetés időtartama

A befektetések időtartama 2-7 év.

 

Exit formái

Valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a hozam maximalizálása érdekében (pl.: értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, menedzsment kivásárlás/visszavásárlás), az IPO, platform, vagy tőzsdei un. előszobába való bevezetések ösztönzése mellett.

 

A Tőkeprogram időbeli keretei

 

 • Az alapkezelők kiválasztására vonatkozó felhívás meghirdetésre kerül 2017. március 31-ig.
 • Az alapkezelők kiválasztása megtörténik 2017. IV. negyedév
 • Végső Kedvezményezettek kiválasztásának megkezdése: 2018. I. . negyedév
 • Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig
 • Elszámolási időszak vége: 2023. december 31.
 • Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31. (Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)
 • A tőkealap futamideje 13 év.


Kiíró: