HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Pályázatok
GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Közzététel ideje: 2022-11-28
Határidő: 2023-11-28

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram Azonosító jel: GINOP-8.1.3/A-16

 

A program keretösszege

A program keretösszege 32,10 milliárd forint.

 

A program célja

  1. A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram (Tőkeprogram) megvalósítására egy olyan állami tulajdonú kockázati tőkealap kezelő társaság kerül felépítésre, amely tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazdasági teljesítmény növeléséhez.
  2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (startup) szakaszra fókuszáló tőkeprogram célja, hogy induló vagy fiatal innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k tőke-támogatás révén ötletek megvalósításával, prototípusok továbbfejlesztésével jelentősen innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak létre, vezessenek nemzetközi piacra. A jól működő hazai innovációs ökoszisztéma (startup és spin-off) kiépítéséhez szükséges a ma még gyenge tudás- és technológiaigényes induló vállalkozásokat segítő környezet fejlesztése, az ilyen innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése.

 

A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája

 

Megcélzott vállalkozások

Az Általános Csoportmentességi Rendelet (továbbiakban: „ÁCSR”) 2. cikk 76. pontja, valamint e rendelet I. sz. melléklete szerinti mikro-,kis- és középvállalkozások.

 

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:

- A potenciális végső kedvezményezettek érettségüket tekintve a korai életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k;

- Magas növekedési potenciállal rendelkeznek;

- Fő irányként azon projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S34 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, valamint technológiailag innovatívak. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással bírnak.

 

Befektetések

Alapkezelő az alábbi három csoportba tartozó Befektetéseket hajthat végre a Tőkeprogram keretében

- inkubációs (pre-seed) Befektetések: az inkubációs életszakaszban történik az ötlet fázisban lévő elképzelések üzleti tartalommal való megtöltése, valamint az ötletgazdák felkészítése a későbbi tőkebevonásra.

- magvető (seed) Befektetések: a magvető fázis alatt valósul meg a termékfejlesztés jelentős része és néhány esetben elkezdődik a piaci validálás is.

- korai (startup) Befektetések: ebben az életszakaszban történik a termék piaci bevezetése, vagy az értékesítés növelése, új piacokra való belépés

 

Megcélzott iparágak

S3 nemzeti ágazati prioritások és intelligens technológiák:

- Egészséges társadalom és jólét

- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák

- Tiszta és megújuló energiák

- Fenntartható környezet

- Egészséges helyi élelmiszerek

- Agrár-innováció

- IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások (az S3-ban megjelölt körben)

- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet

- Intelligens technológiák

 

Finanszírozás összege

A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 9-500 millió Ft.

 

Finanszírozás formája

Elsődlegesen a céltársaság számára juttatott tőkeemelés (meglévő részesedés megvásárlása kizárt). A tőkebefektetést kiegészítheti tulajdonosi hitel, vagy konvertálható kölcsön.

 

Megszerzett tulajdonrész

Inkubációs befektetésnél 9%. A másik két életszakaszban a tulajdonrész jellemzően a 25-50%-os sávban lesz, a végső kedvezményezettnek adott első befektetési körben gyakran 25% alatt. Az Alap nem célozhat meg 50%- nál nagyobb induló és összességében 80%-nál6 nagyobb részesedést a végső kedvezményezett vállalkozásban.

 

Befektetés időtartama

A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) függően a befektetések időtartama 2-7 év.

 

Exit formái

Nincs preferált exit forma, valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a hozam maximalizálása érdekében (értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, visszavásárlás).

 

A Tőkeprogram időbeli keretei

 

- Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. január 1-től kezdve, az állami alapkezelő kiválasztásának függvényében

- Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni

- Elszámolási időszak vége: 2023. december 31.

- Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31. (Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)

- A tőkealap futamideje 13 év.


 Kiíró: