HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Európai Unió
Comunicazione da parte del Collegio sindacale della CCIU - A MOLK Felügyelőbizottság közleménye
2022. október 6., csütörtök
Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria
Gentili Soci,

Come Sindaci Eletti ringraziamo Voi tutti per la fiducia che avete voluto accordarci in un momento cosĂŹ impegnativo per la Camera.

È ben noto a tutti che la mancanza del Consiglio Direttivo si protrae da gennaio u.s. Tale situazione ha generato un’impasse operativa rallentando tutte le attivitĂ  della Camera stessa e mettendo in discussione anche il contributo MISE (Ministero Sviluppo Economico) che viene erogato ogni anno in base al lavoro svolto.

Nostri compiti principali saranno sin da ora di predisporre in tempi brevi tutto l’iter per una nuova assemblea finalizzata all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, tramite controllo rigoroso di tale processo ed ove ci fossero, registrare o far eliminare le mancanze amministrative o di legge che impedirebbero il regolare svolgimento della formazione degli organi camerali che è imprescindibile per il corretto funzionamento della Camera.
A tale proposito, invitiamo tutti Voi a rendervi parte attiva in tale contesto, candidandovi o indicando un socio che potrebbe mettere a disposizione le proprie competenze per riiniziare il percorso verso la piena funzionalitĂ .

Contestualmente lavoreremo con Assocamerestero per rinsaldare la cooperazione e fiducia venuta parzialmente a mancare in questo periodo.
Resta inteso che il nostro compito sarĂ  quello strettamente previsto dallo Statuto mentre la parte operativa sarĂ  assicurata dal Segretario Generale, come finora ha fatto in questo difficile contesto.

Tutti gli indirizzi di tipo strategico saranno definiti dal prossimo Consiglio Direttivo.
Saremo presenti in sede al fine di assicurare il regolare andamento di quanto sopra e fornire eventuali chiarimenti.

Ci pare giusto inviare un caloroso saluto al sindaco eletto, dott.ssa Gina Giannotti, che per motivi personali ha dovuto rinunciare all’incarico all’ultimo momento. Un grazie per quello che hai fatto finora a supporto delle attivitĂ  della Camera.

Con cordialitĂ  e “ad maiora!”.

Paolo Spada Presidente del Collegio dei Sindaci
Zsolt Karancsy Sindaco Effettivo
Luciano Bellan, Sindaco Effettivo
__________________
Kedves Tagok!

Megválasztott Felügyelőbizottsági Tagokként köszönjük mindannyiuknak a bizalmat, amelyet a Kamara számára ilyen kihívásokkal teli időszakban tanúsítottak irántunk.

Mindenki előtt ismert, hogy az Igazgatótanács távolléte január óta tart. Ez a helyzet működési patthelyzethez vezetett, ami lelassította a Kamara minden tevékenységét, és megkérdőjelezte a MISE (Olasz Gazdaságfejlesztési Minisztérium) hozzájárulását is, amelyet minden évben az elvégzett munka alapján folyósítanak.

Mostantól kezdve a fő feladatunk az lesz, hogy a Igazgatótanács tagjainak megválasztására irányuló új közgyűlés teljes folyamatát gyorsan előkészítsük, a folyamat szigorú ellenőrzésével, és ahol olyan adminisztratív vagy jogi hiányosságok vannak, amelyek akadályoznák a kamara szerveinek zökkenőmentes megalakulását, ami elengedhetetlen a kamara megfelelő működéséhez.

Ebben a tekintetben mindenkit arra kérünk, hogy aktívan vegyen részt ebben az összefüggésben, akár úgy, hogy jelölteti magát a választásokon, akár úgy, hogy jelzi, ki az a Tag, aki rendelkezésre tudná bocsátani szakértelmét a teljes működőképesség felé vezető út újraindításához.
Ugyanakkor együtt fogunk működni az Assocameresteróval annak érdekében, hogy megerősítsük az együttműködést és a bizalmat, amely részben hiányzott ebben az időszakban.

Magától értetődik, hogy a mi feladatunk az Alapszabályzat által szigorúan előírt feladat lesz, míg az operatív részt a főtitkár fogja biztosítani, ahogyan eddig is tette ebben a nehéz helyzetben.
Az összes stratégiai irányvonalat a következő Igazgatótanács fogja meghatározni.

Jelen leszünk a MOLK irodájában, hogy biztosítsuk a fentiek zökkenőmentes lebonyolítását, és hogy bármilyen felvilágosítást adjunk.
Úgy érezzük, hogy helyénvalónak tartjuk, hogy melegen köszöntsük a megválasztott polgármestert, Dr. Gina Giannottit, akinek személyes okokból az utolsó pillanatban kellett lemondania posztjáról. Köszönjük, hogy eddig is támogatták a Kamara tevékenységét.

Szívélyesen és 'ad maiora!

Spada Paolo, a Felügyelőbizottság elnöke
Karancsy Zsolt, állandó felügyelőbizottsági Tag
Bellan Luciano, állandó felügyelőbizottsági Tag
Facebook
LinkedIn
Flickr
Youtube