HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Szakképzés
Az Év Gyakorlati Oktatója 2022
2022. szeptember 5., hétfő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


„Az Év Gyakorlati Oktatója 2022”
cím elnyerésére pályázatot ír ki
a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK)

A felgyorsult, folyamatosan változó és új kihívásokat állító gazdaságban Magyarország, azon belül Békés megye szakmunkás utánpótlás képzésében érintetteknek rugalmasan kell alkalmazkodni a munkaerő-piaci igényekhez és elvárásokhoz. A gyakorlati képzésben kiemelkedő szerepe van azoknak a külső vállalati képzőhelyeknek – vállalkozóknak, gazdálkodóknak -, ahol duális képzésben tanulószerződés, vagy szakképzési munkaszerződés  keretében sajátítják el a tanulók a szakmai ismereteket és azokat a kompetenciákat, melyek a munkáltatók igényeinek, elvárásainak megfelelnek, és elengedhetetlenül szükségesek a munkába álláshoz.

A képzőhelyek jogszabályi megfelelésén túl, melyet a többször módosított Szakképzési törvény vonatkozó paragrafusai tartalmaznak, értékelni kell a minőségi különbségeket, melyek a képzés eredményességében, a munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodásban, az elhelyezkedésben, a szakmai igényességben nyilvánulhatnak meg.

A képzőhelyeken a diákokkal foglalkozó szakemberek - mesterek, oktatók – meghatározók a fiatalok pályájának kezdetén, hatással lesznek egész életükre.

A mester a szakmai elhívatottság és a magas szintű tudás mellett személyes példamutatással és a szakma iránti alázattal vezeti be tanítványait a szakmai fogások, elvárások rejtelmeibe. Átadva mindazt, ami a szakma magas szintű elsajátításához szükséges. Terelgeti, támogatja a fiatalt, lehetőség szerint felkészíti a szakmai megmérettetésekre, versenyekre is.

Folyamatosan képezi önmagát, képes megújulni, követi a szakmáját, a technológia fejlődését és ismereteit képes alkalmazni és átadni a fiataloknak is.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előzőekben megfogalmazott alapelvekre építve kívánja erkölcsi és anyagi elismerésben részesíteni azt az oktatót, aki személyes példájával kiemelkedik társai közül.

E célból a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége, a Szakképzési Bizottság javaslata alapján az "Az Év Gyakorlati Oktatója" díjat adományozza, amely kitűző, elismerő oklevél, valamint 100.000.- Forint összegű anyagi elismerés, amellyel évente 1 oktató jutalmazható.

A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor. A kamara a díjat elnyert gyakorlati oktatót a kamara által biztosított médiafelületen bemutatja, illetve a kamara honlapján szerepelteti.

 

A díj adományozásának feltételei:

Odaítélhető annak a gyakorlati oktatónak, aki:

  • Legalább tíz éve folytat gyakorlati / duális képzést az adott szakmacsoportban,
  • Igazolhatóan elősegíti a munkaerő-piaci szükségletekhez és igényekhez való alkalmazkodást,
  • Személyes példájával és teljesítményével elöl járva magas szinten felkészíti diákjait a szakma gyakorlására, szakmai megmérettetésekre.
  • A beérkező jelölések értékelése során a cím annak a jelöltnek ítélhető oda, aki a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Bizottság által meghatározott kritériumoknak leginkább megfelel

A díjra jelölhető:

  • Minden Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál nyilvántartott duális képzőhelyen legalább tíz éve gyakorlati oktatással foglalkozó mester vagy gyakorlati oktató, aki egyéni vállalkozásban, vagy gazdálkodó szervezetnél folytat gyakorlati/duális képzést.
  • A jelölést a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Bizottságához írásban kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.) elektronikus, vagy postai úton az erre rendszeresített űrlapon.

A díjra jelölést nyújthat be:

  • bármely Békés megyében gyakorlati/duális képzést folytató vállalkozás
  • bármely szakképző intézmény
  • bármely magánszemély

A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt megnevezését és a jelölés részletes indokolását.

A jelölés benyújtható legkésőbb 2022. 09.30-ig.

A jelölés benyújtható papír alapon, vagy elektronikus úton, az alábbi címeken:

  • Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.

Az Év Gyakorlati OKtatója_ felhívás 2022
Jelölőlap_ Az Év Gyakorlati OKtatója