HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Módosultak a kamarai hozzájárulás befizetésének technikai részletei 2022. január 1-től
2023. március 1., szerda

Jogszabály-változás nyomán a gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározott évi 5.000,-Ft kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, – amennyiben a vállalkozás székhelye Békés megyében van, úgy nem a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának - hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 sz. bankszámlára. A befizetett kamarai hozzájárulás 2022-től továbbra is költségként elszámolható, valamint az önkéntes kamarai tagdíjból kedvezményként levonható lesz.

A befizetési határidő változatlanul március 31.

A kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges adatszolgáltatást, adatmódosítást ezt követően is a székhely szerint illetékes területi kamara felé, azaz Békés megyei székhelyű vállalkozás esetében a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felé kell megtenni.

Amennyiben a vállalkozásának, illetve a gazdálkodó szervezetnek 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé szíveskedjék rendezni.

A 2022. január 1-jét követően az MKIK által beszedett kamarai hozzájárulás 90 %-a az eddigi gyakorlatnak megfelelően a területi kamarai hálózathoz kerül és azon kamarai tevékenységek, illetve szolgáltatások pénzügyi fedezetéül szolgál, amelyeket a területi kamara a vállalkozásoknak nyújt. A beszedés központosítása kizárólag a forrásallokáció hatékonyságának javítását szolgálja, semmilyen mértékben nem gyengíti a területi kamarák pénzügyi önállóságát.

A kötelezettség az alábbiak szerint teljesíthető:

2022. évi kamarai hozzájárulás:

- utalással: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájának számára: 12100011-10639683 (Gránit Bank)

(Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.)

- készpénzzel: székházunkban (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.)

2021. évi vagy korábbi elmaradt kamarai hozzájárulás:

- utalással: a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájának számára: 10402609-49545356-50571085 . (Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.)

- készpénzzel: székházunkban (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.)