HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályai
2021. december 17., péntek

Megjelent a 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosítását a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól, amely 2022. május 28-án lép hatályba.

A változtatás az uniós jognak való megfelelés érdekében történt, módosításra került ugyanis az új szabályozás alapjául szolgáló 98/6/EK irányelv. A Bizottság ugyanis megállapította: az uniós fogyasztóvédelmi jog hatékonyságát veszélyezteti a tudatosságnak a kereskedők és fogyasztók körében tapasztalható hiánya.

Cél a fogyasztók jobb tájékoztatása. A változás értelmében árcsökkentés bejelentésekor – azaz akció kihirdetésekor – a vállalkozásnak az akciós ár mellett meg kell jelölnie az adott termék meghatározott szempontrendszer szerinti korábbi árát is. További információért kattintson.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény eddig is előírta, hogy az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni. A fogyasztóvédelmi hatóság gyakorlata szerint ez a kötelezettség azt is jelenti, hogy fel kell tüntetni az eredeti eladási árat, a kedvezmény mértékét továbbá szerepelnie kell a tájékoztatásban a fogyasztó által ténylegesen fizetendő végső árnak is.

Az Rendelet most új, egyértelmű normákat ad az árfeltüntetéssel kapcsolatosan. Ha a vállalkozás akciót hirdet, úgy köteles megjelölni a korábbi, azaz az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat is. Hogy mi minősül a termék „korábbi árának”, az a következők szerint határozható meg:

  • Főszabály szerint a „korábbi ár” a terméknek az akció meghirdetését megelőző, legalább harminc napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb ára.
  • Ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely időszak nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt nap.
  • Abban az esetben, ha az árcsökkentés mértéke folyamatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, árcsökkentés nélküli ár.

Ezek a szabályok a Rendelet szerint nem vonatkoznak a romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre.