HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Az adatok végleges törlését biztosító címkék az illetékes járási hivataloknál
2021. december 7., kedd
gdpr-3438462_430.jpg

A 726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 1-jétől a számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszköz értékesítésekor a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez, vagy a tartós adathordozó csomagolásához a kereskedőnek minden esetben csatolnia kell a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által kibocsátott, az adatok végleges törlését biztosító címkét. További információért kattintson.

A fogyasztó a személyes adatok adathordozóról való végleges törlését a kereskedő által biztosított címkén szereplő adattörlő kóddal, az NMHH által térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében biztosított adattörlő alkalmazás használatával, egy alkalommal teljes körűen, visszaállíthatatlanul el tudja végezni.

A kereskedő a címkéket 2021. november 30. napjától a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalnál, a kereskedelmi tevékenységre való jogosultságának igazolása után tudja átvenni. Az átvételhez szükséges iratok:

  • működési engedély, vagy igazolás,
  • aláírási címpéldány,
  • bélyegző,
  • ált. meghatalmazás, ha nem a cégvezető veszi át.


A címkéket a kereskedő sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani, a felhasznált címkékről pedig minden hónap 5. napjáig köteles adatot szolgáltatni a területileg illetékes járási hivatal részére. A rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, szabálysértés esetén szankciókat alkalmaz.

Kérjük, hogy a címkék átvételéért keresse a területileg illetékes járási hivatal munkatársait!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján, a https://nmhh.hu/veglegestorles oldalon található ismertető a termékek köréről, illetve a fontosabb információkról, valamint a leggyakoribb kérdésekről.