HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Szakképzés
Tovább tartanak a szakképzésben is a korlátozó intézkedések
2021. április 21., szerda
paragrafus-sok.jpg

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. április 16-án közzétette a járványügyi helyzettel összefüggésben kihirdetett további korlátozásokhoz kapcsolódóan a szakképzést érintő és korlátozó intézkedéseket tartalmazó egyedi miniszteri határozat módosítását.

A határozat (SZFHÁT/46260-4/2021 ITM) alapján a szakképzésben 2021. március 8. napjától a jelenlegi módosítás értelmében 2021. május 9-ig a közismereti és szakmai elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyag oktatását kizárólag on-line módon, digitális munkarendben kell megszervezni.

Továbbá Miniszteri Határozatban kiadásra került (SZFHÁT/47809/2021 ITM) a szakképzést folytató intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben részt vevők szakmai vizsgájának lebonyolítása a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakban.

Az alábbi duális képzőhelyeket is érintő szükséges intézkedések kerültek bevezetésre:

• A szakmai vizsgákra, illetve az érettségi vizsgákra történő felkészülés céljából 2021. április 19-től - az intézményvezető döntése alapján - egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezése az egészségvédelmi intézkedések szigorú megtartása mellett lehetséges.

Azon tanulószerződéssel, szakképzési munkaszerződéssel rendelkező vizsgázók esetén, ahol a szakképző intézmény vezetője engedélyt adott a konzultációk, gyakorlati foglalkozások megtartására, ezek lebonyolítására a gazdálkodó szervezeteknél is sor kerülhet az egészségvédelmi intézkedések szigorú megtartása mellett.

• Az a tanuló, illetve képzésben résztvevő személy, aki nem teljesítette a szakmai vizsgán megszerezhető szakma vagy OKJ szakképesítés utolsó évfolyamára az iskola pedagógiai programjában meghatározott gyakorlati követelmény 51 %-át, nem bocsátható szakmai vizsgára.

• Az a tanuló illetve képzésben résztvevő személy, aki nem teljesítette az utolsó évfolyamán az iskola pedagógiai programjában meghatározott gyakorlati követelmény 51 %-át, a szakmai vizsgára történő felkészítés érdekében a szakképző intézmény - tanulószerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló vagy képzésben résztvevő személy esetén - a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet illetve duális képzőhely az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével 2021. augusztus 23. és 2021. október 1. közötti időszakban gyakorlati képzést köteles szervezni, amelyen a tanuló illetve képzésben résztvevő személy részvétele kötelező.