HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Jogszabályi kisokos a veszélyhelyzet gazdaságot érintő intézkedéseiről
2021. március 11., csütörtök
paragrafus.jpg

A 105/2021. (III.5.) Kormányrendelettel módosított 485/2020. (XI.10.) Kormányrendelet adókedvezményeket, valamint bértámogatást tesz lehetővé a gazdaság azon szereplőinek, amelyek az egészségügyi veszélyhelyzet miatt válságos helyzetbe kerültek. A részletek a következők: További információért kattintson.

 1. Adófizetési kedvezmények

adónemek:

 • munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy után fizetendő szociális hozzájárulási adó
 • a szakképzési hozzájárulás
 • a rehabilitációs hozzájárulás
 • kisadózó vonatkozásában a Katv. szerinti tételes adó

Mentesített tevékenységek tényleges főtevékenységként:

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 3. ltalszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet,
 18. n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)
 19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
 22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,
 23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet,
 24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet,
 25. n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenységet (kivéve közszolgálati kötelezettség ellátása)
 26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenységet,
 27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenységet,
 28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenységet,
 29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenységet,
 30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenységet,
 31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenységet,
 32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203) tevékenységet,
 33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenységet,
 34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenységet,
 35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenységet,
 36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenységet,
 37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenységet,
 38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenységet,
 39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet (kivéve optikai tevékenység, vagy mezőgazdasági tevékenység),
 40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenységet,
 41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenységet,
 42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet (kivéve építési és szerelési munkákhoz kapcsolódó cikkek kölcsönzése),
 43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenységet,
 44. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,
 45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenységet,
 46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenységet,
 47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenységet,
 48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenységet,
 49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet (kivéve kerékpár javítás),
 50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenységet,
 51. n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenységet,
 52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) tevékenységet,
 53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629) tevékenységet,
 54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenységet,
 55. n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenységet vagy
 56. Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenységet

tényleges főtevékenység: az adózó azon tevékenységi köre, amelyből a rendelet hatálybalépését megelőző 6 hónapban a legtöbb – de legalább a bevétele 30%a – származott.

 • A kedvezmények a mentesített tevékenységek 1-25. pontjában felsorolt tevékenységek esetében 2020. november - december és 2021. január – február - március hónapra, míg a 26-56. pontjában felsorolt tevékenységek esetében: 2021. március hónapra vehető igénybe.

vehetők igénybe.

 • A kisvállalati adóalany a 2020. november-december, ill. 2021. január-február-március hónapra eső kisvállalati adókötelezettségének megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összege nem számít bele a kisvállalati adóalapba.
 • A mentesített tevékenységek valamelyikét főtevékenységként végző kisvállalati adóalany mentesül a tételes adó megfizetése alól 2021. március hónapra akkor, ha a mentesített főtevékenysége 2021. februárjában már fennállt.
 • A kék színnel jelölt szabályok 2021.április 1-én hatályukat vesztik.
 • A kedvezményeket a kifizető akkor veheti igénybe, ha:
 • a fennálló munkaszerződés szerinti munkabér kifizetési kötelezettségének eleget tett és
 • a munkaszerződést semmilyen formában nem szünteti meg a 2020. november-december, illetve 2021. január-február-március időszakban és
 • a kifizető a munkavállalót munkaszerződését a veszélyhelyzet miatt egyébként megszüntette volna és
 • a mentesség iránt igényét bejelenti a NAV-hoz

 1. Bértámogatás
 • A mentesített tevékenységek valamelyikét ténylegesen főtevékenységként végző gazdálkodó szervezet igényelheti
 • A támogatás mértéke: az érintett munkavállaló bruttó munkabérének 50%-a
 • Feltételek:
  • a támogatás utolsó napját követő hónap végéig a munkavállaló jogviszonya fennáll
  • a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
 • A támogatás a mentesített tevékenységek 1-25. pontjában felsorolt tevékenységek esetében 2020. november - december és 2021. január – február - március hónapra, míg a 26-56. pontjában felsorolt tevékenységek esetében: 2021. március hónapra vehető igénybe.
 • A kérelem a munkaadó székhelye, ill. telephelye szerinti megyei/fővárosi kormányhivatalhoz nyújtható be.

 1. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő támogatások

Érintett tevékenységek tényleges főtevékenységként:

 1. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,
 2. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) -ide értve a magánszálláshely-szolgáltatást is (TEÁOR 5520-14) - tevékenység,
 3. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,
 4. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység.
 • Az állami támogatás mértéke a kieső árbevétel vonatkozásában a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba 2020.11.08-ig regisztrált foglalások nettó árbevételének 80%-a.
 • A támogatás feltételei:
  • a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020.11.08. napján foglakoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. november hónapban semmilyen formában nem szünteti meg
  • a munkavállalók munkabérét részükre kifizeti

A kedvezményekről és támogatásokról bővebb információk a 485/2020. (XI.10.) Kormányrendeletben:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000485.KOR&dbnum=1