HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Il Ponte 2021| "l'Innovazione a Supporto della Resilienza"
2021. február 25., csütörtök
Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria

Carissimi Soci e Amici,

con grande piacere ed entusiasmo, siamo lieti di comunicarVi che la CCIU si sta preparando alla realizzazione editoriale de “Il Ponte” per l'anno 2021.

Nell’edizione dell'anno appena trascorso é stato scelto il tema della "Resilienza", con l'obiettivo di mettere in risalto il coraggio e la perseveranza con cui le aziende hanno affrontato e stanno affrontando questo periodo di grande difficoltá causato dalla pandemia.

In questo numero, Vi proponiamo un argomento legato a quello precedente della "Resilienza", prendendo in esame il concetto di Innovazione come motore della ripresa economica delle aziende che hanno subito gravi danni causati dal Covid e, per tale motivo, avremmo piacere se ci indicaste se in questo momento, o in futuro, abbiate preso in considerazione di implementare uno o piú processi innovativi a supporto del mantenimento e sviluppo del Vostro business.

Pertanto, chiediamo Vostra disponibilitá a contribuire e supportarci anche quest'anno con un articolo legato al tema di Innovazione, con lo scopo di dare una panoramica di quello che significa Innovazione per Voi e come la state impiegando nei Vostri processi aziendali al fine di affrontare al meglio le sfide alle quali questo difficile periodo ci sta mettendo di fronte.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del materiale richiesto, Vi informiamo che sarebbero gradite foto in alta risoluzione con didascalia (data, nome dei presenti) e per motivi strettamente organizzativi i contenuti dovrebbero essere presentati in lingua italiana ed ungherese, con un limite massimo di 2500/3000 caratteri.

In allegato Vi forniamo l’ultima edizione fruibile online e scaricabile in formato PDF de “Il Ponte” 2020, in modo da offrirVi una visione d’insieme dell'edizione precedente.

Manifestando sin d’ora la massima gratitudine, per una maggiore coordinazione nella redazione della stessa, Vi chiediamo un cortese riscontro il prima possibile e farci pervenire il materiale entro breve.

Restiamo a totale disposizione per ogni chiarimento di carattere generale e, per informazioni inerenti la quota di partecipazione e altri dettagli amministrativi, potete rivolgerVi all'Ufficio Marketing CCIU tramite una email all'indirizzo marketing@cciu.com oppure contattando il numero +36/708866762.

Un Cordiale Saluto.
Kedves Kamaratagok és Barátok,

Nagy örömünkre szolgál bejelenteni az „Il Ponte” folyóiratunk 2021. évi számának közelgő kiadását.

A tavalyi kiadvány témájaként a „Rezilienciát” választottuk, melynek célja annak a bátorságnak és kitartásnak a hangsúlyozása, mely a vállalatokat jellemezte és jellemzi a pandémia nehézségeivel való küzdelmes időkben.

A most megjelenő szám egy, a „Rezilienciához” kapcsolódó témával foglalkozik. A téma az innováció jelentőségét karolja fel, mely egyfajta motorja a Covid által súlyos károkat szenvedett vállalkozások gazdasági fellendülésének.
Éppen ezért örömünkre szolgálna, ha jelezné számunkra, hogy jelenleg vagy a jövőre nézve fontolóra vette-e egy vagy több innovatív folyamat megvalósítását üzletének fenntartása és fejlesztése érdekében.

Így arra kérjük Önöket, hogy egy innovációval kapcsolatos cikkel járuljanak hozzá és támogassanak minket annak érdekében, hogy átható képet kaphassunk arról, hogy mit jelent Önök számára az innováció és miképp alkalmazzák a vállalati folyamataik során azért, hogy a jelenlegi nehéz helyzetet minél hatékonyban kezeljék.

A benyújtott tartalmak technikai jellemzőit illetően kérjük, hogy a csatolt képek lehetőség szerint nagy felbontásúak legyenek és tartalmazzanak képleírást (dátum, a képen szereplők neve), valamint kérjük, hogy tartalom ne haladja meg a 2500-3000 karaktert, illetve szervezési okokbók kifolyólag olasz és magyar nyelven készüljenek el.

Mellékelten biztosítjuk a legutóbbi, 2020-as „Il Ponte” kiadványt, melyet online és PDF-ben letölthető változatban is elérhet.

Megköszönve együttműködésüket várjuk mielőbbi szíves válaszukat.

Minden kérdést illetően állunk szíves rendelkezésükre. A részvételi díjra és egyéb adminisztratív részletekre vonatkozó információkért forduljanak a MOLK Marketing irodájához a marketing@cciu.com e-mail címen keresztül, vagy keressenek mienket a +36/70/8866762 telefonszámon.

Üdvözlettel.
IL PONTE 2020
Facebook
LinkedIn
Flickr
Youtube