HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Európai Unió
A BMKIK egyéni pályaorientációs konzultációt kínál a középiskolások számára
2020. november 10., kedd

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben” elnevezésű ROHU331 projektje elsősorban a középiskolások pályaorientációjára koncentrál. E tevékenység keretében a megye középiskoláiban pályaorientációs roadshowkat, konferenciákat tartunk, csoportos és egyéni tanácsadást nyújtunk, pályakövetést végzünk, kisfilmeket forgatunk.

A projekt (főszerződés száma: 68461/17.05.2019) az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

Fő pályázó: “Don Orione” Alapítvány, Nagyvárad

Résztvevő partnerek: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bihor Megyei Munkaügyi Központ, Békés Megyei Kormányhivatal (Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály), Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A projektben a BMKIK elsősorban a középiskolások pályaorientációjára fókuszál.

E tevékenység keretében a megye középiskoláiban pályaorientációs roadshowkat, konferenciákat tartunk, csoportos és egyéni tanácsadást nyújtunk, pályakövetést végzünk, kisfilmeket forgatunk.

A roadshowkhoz a projekt terhére vásárolt mobil pályaorientációs központ segítségével a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakemberei meglátogatják a Békés megyei gimnáziumokat, információt és konzultációs lehetőséget nyújtva a tanulók (15 éves vagy annál idősebb) számára a munkaerőpiacra való belépés lehetőségeiről az érettségi megszerzése után. A cél a régióban rendelkezésre álló szakmai továbbfejlesztés lehetőségeinek bemutatása. A tevékenység ezen célcsoport számára különös jelentőséggel bír, mivel sok fiatal nem képes egyetemen folytatni tanulmányait. E tevékenységen keresztül a projekt lehetőséget kínál a fiatalokkal való közvetlen kapcsolatfelvételre és egyedi, testreszabott konzultációt kínál számukra jövőbeli lehetőségeikről.

A ROHU Interreg program keretében megjelent pályázaton a projekt megvalósításához a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 242 825,00 € támogatási összeget nyert. A projekthez a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 12 143,67 € önerővel járult hozzá.Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.