HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Európai Unió
A BMKIK munkatársai részt vettek a „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben” című projekt nagyváradi nyitókonferenciáján - 2019.07.22.
2020. október 26., hétfő

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. július 22-én részt vett a „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben (Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER)” elnevezésű projekt Nagyváradon megtartott nyitókonferenciáján.

A nyitókonferencia résztvevőit a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint projektpartner részéről Bődi János általános alelnök köszöntötte. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara projektrészét Papp László mutatta be a résztvevőknek prezentációjában.

Vezető kedvezményezett:

  • “Don Orione” Alapítvány, Nagyvárad

Résztvevő partnerek:

  • Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  • Békés Megyei Kormányhivatal
  • Bihor Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
  • Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A projekt általános célja az együttműködés fokozása a foglalkoztatás terén, a foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztésével, amely a partnereknél megvalósuló tevékenységeken keresztül teljesülhet.

A kedvezményezettek rövid bemutatása:

A vezető kedvezményezett „Don Orione” Alapítvány civil szervezetként a fiatalabb generációk képzésével foglalkozik, Nagyváradon iskolát működtet.

A Békés Megyei Kormányhivatal a kormány általános hatáskörű területi kormányzati igazgatási szerve. Összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását, ugyanakkor koordinációs, hatósági, javaslattevő és véleményezési jogkörökkel is rendelkezik. Meghatározó szerepet tölt be a megye gazdaságpolitikájában, a foglalkoztatás, a szakképzés és a munkaerőpiac összehangolásában. Ezen belül is legfőbb célkitűzése a munkáltatóknál felmerülő munkaerőigények hatékony kielégítése és az álláskeresők adottságainak legmegfelelőbb munkahely megtalálása. Nagyszabású rendezvényei sorában, több mint két évtizede szervezi meg Békés megye legnagyobb pályaorientációs rendezvényét a Pályaválasztási Vásárt - elsősorban a jelenleg még tanuló fiatalok számára - a megfelelő pályadöntés meghozatalának elősegítése érdekében.

A Bihor Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség romániai állami munkaügyi hivatalként a munkaerőpiaccal kapcsolatos ügyekért felelős Bihor megyében.

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány civil szervezetként a megye társadalmi és gazdasági fejlesztéséért dolgozik tanácsadással, képzéssel, valamint finanszírozási lehetőségek biztosításával.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő szervezet. A BMKIK a gazdasághoz kapcsolt szakképzésfejlesztés intézményesült szervezete Békés megyében. Minden, a megyében gazdasági tevékenységet folytató céggel, a mikrovállalkozástól a legnagyobb multinacionális cégeknek beszállító, jelentős gyáregységekkel rendelkező innovatív és fejlődő exportpiaccal rendelkező vállalatokig kapcsolatban van.

A „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben” projekt (főszerződés száma: 68461/17.05.2019) az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magába: Arad, Bihor, Satu Mare, és TimiČ™ a román oldalon, illetve Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg, a magyar oldalon.

https://photos.app.goo.gl/QAT3oztUS4P6Lj7K9


Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.


Kapcsolódó állományok: