HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Európai Unió
Megtartotta a BMKIK a „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben” című projekt nyitókonferenciáját - 2019.07.05.
2020. október 26., hétfő
2019. július 5-én a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megtartotta a „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben” elnevezésű projekt nyitókonferenciáját.

Vezető kedvezményezett:

  • “Don Orione” Alapítvány, Nagyvárad

Résztvevő partnerek:

  • Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  • Békés Megyei Kormányhivatal - Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
  • Bihor Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
  • Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A projekt általános célja az együttműködés fokozása a foglalkoztatás terén, a foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztésével, amely a partnereknél megvalósuló tevékenységeken keresztül teljesülhet.

A kedvezményezettek rövid bemutatása:

A vezető kedvezményezett „Don Orione” Alapítvány civil szervezetként a fiatalabb generációk képzésével foglalkozik, Nagyváradon iskolát működtet.

A Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, mint a kormány általános hatáskörű igazgatási szervének szakosodott főosztálya többek között a foglalkoztatással és közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, az egészségbiztosítási pénztárral kapcsolatos feladatokat, valamint a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatokat látja el Békés megyében.

A Bihor Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség romániai állami munkaügyi hivatalként a munkaerőpiaccal kapcsolatos ügyekért felelős Bihor megyében.

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány civil szervezetként a megye társadalmi és gazdasági fejlesztéséért dolgozik tanácsadással, képzéssel, valamint finanszírozási lehetőségek biztosításával.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő szervezet. A BMKIK a gazdasághoz kapcsolt szakképzésfejlesztés intézményesült szervezete Békés megyében. Minden, a megyében gazdasági tevékenységet folytató céggel, a mikrovállalkozástól a legnagyobb multinacionális cégeknek beszállító, jelentős gyáregységekkel rendelkező innovatív és fejlődő exportpiaccal rendelkező vállalatokig kapcsolatban van.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a projektben:

A projektben a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elsősorban a pályaorientációra fókuszál. Számos diák tanul olyan gimnáziumban, amelynek az elvégzésével nem szerez szakmát, csak érettségi bizonyítványt kaphat. Közülük azonban csak kevesen tudnak továbbtanulni felsőoktatásban (egyetemen, főiskolán). Azoknak a tanulóknak, akiknek a tanulmányi eredményei nem teszik lehetővé az egyetemi felvételit, szakma nélküli, potenciális munkanélkülivé válhatnak, vagy ha találnak is munkát, csak olyat tudnak elvállalni, amihez nem kell szakképesítés. Eközben a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben (jelentős a munkaerőhiány) szakemberekre/szakmunkásokra van szüksége a cégeknek és a gazdaságnak. A BMKIK projektrészének célja, hogy megfelelő pályaorientációs tevékenységekkel a célcsoportot a Magyarországon német mintára kialakított duális szakképzés felé terelje, valamint megismertesse az abban rejlő lehetőségekkel.

A célcsoportok:

  • elsősorban a gimnáziumban tanuló diákok
  • szülők, pedagógusok, és azok a vállalkozások, amelyek részt szeretnének vállalni a szakképzésben úgy, hogy tanulót fogadnak

A projekt keretében mobil pályaorientációs tanácsadó központ kerül kialakításra, amellyel kitelepülve a megyei középiskolákhoz, a BMKIK szakértői minden középiskolás érdeklődő számára interaktív bemutatót tudnak tartani. vagy személyes pályaorientációs tanácsadást tudnak nyújtani. A BMKIK pályaorientáció témában a megye több településén is konferenciát szervez.

A célcsoport igényeihez igazodva a pályaorientációhoz kapcsolódóan okostelefonos alkalmazás, valamint informatív YouTube videók is fognak készülni, amelyek újabb csatornákat fognak nyitni a gyakorlati információkhoz.

A „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben” projekt (főszerződés száma: 68461/17.05.2019) az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magába: Arad, Bihor, Satu Mare, és TimiČ™ a román oldalon, illetve Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg, a magyar oldalon.


Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Kapcsolódó állományok: