HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Szakképzés
Kiváló Gyakorlati Képzőhely 2020 Pályázat
2020. június 2., kedd

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK)
„Kiváló Gyakorlati Képzőhely 2020”
cím elnyerésére pályázatot ír ki önkéntes kamarai tagok számára

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kilencedik alkalommal hirdeti meg a „Kiváló Gyakorlati Képzőhely” cím elnyerésére szolgáló pályázatát, melynek célja, hogy erkölcsi elismerésben részesítsük azokat a vállalkozásokat, amelyek felvállalják a szakmunkás tanulók magas színvonalú gyakorlati oktatását.

Hisszük és valljuk, hogy egy szakma elsajátításához a tanulóknak ki kell lépniük az iskola falai közül az életbe és csak valós munkakörülmények között, az idősebbektől, a tapasztalatokkal bíró szakemberektől lehet elsajátítani a szakmai ismereteket. Gyorsan fejlődő korunkban már nem elegendő oktatni a fiatalokat. A tanulóval foglalkozó szakembernek a szakmai fogások bemutatásán túl szervező, tanulási tanácsadó, moderátor és informátor szerepet is be kell töltenie. Egyre jelentősebb a tanuló figyelemmel kísérése, motiválása, és támogatása. Ez a feladat emberileg és anyagilag is sokkal többet kíván az oktatótól, gyakorlati képzést folytató vállalkozótól. Sok törődést, áldozatot, fáradtságot, energiát kíván, ugyanakkor kudarcok mellett sikereket, örömet, büszkeséget is hoz.

Van, aki szakmaszeretetből vagy szakmája fennmaradása érdekében vállalja, van, aki a szakmai utánpótlást kívánja így biztosítani.

Kamaránk a jó gyakorlatokat követő gyakorlati képzőhelyeket kívánja elismerni.

A Kiváló Gyakorlati Képzőhely címre pályázhat:

  • Minden önkéntes kamarai tagsággal rendelkező gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet (egyéni és társas vállalkozás), aki
  • Gyakorlati képzés folytatásához határozati számmal rendelkezik.

A cím odaítélhető annak a gazdálkodó szervezetnek, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

  • Kitölti és határidőre benyújtja a pályázati adatlapot.
  • Legalább három éve folytat gyakorlati képzést az adott szakmacsoportban.
  • A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Bizottsága által meghatározott kritérium szintjét eléri (A pályázat értékelésénél adható 100 pontból legalább 80 pontot).
  • A szakértők által lefolytatott képzőhely ellenőrzés során megfelelő kamarai minősítést ért el.

A pályázat benyújtható legkésőbb 2020. június 30-ig.

A pályázat benyújtható papír alapon, vagy elektronikus úton, az alábbi címeken:

  • Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.

A Szakképzési Bizottság a pályázat értékelése során figyelembe veszi a szakképzési tanácsadók látogatásainak tapasztalatait és javaslatait is.

A pályázat eredményének kihirdetése nyilvánosan, az odaítélt címek átadása ünnepélyes keretek között történik.

Gyakorlati képzőként büszke tanulóira, közösen elért eredményeikre. Adjon esélyt a cím megszerzésének! Nem kell mást tennie, mint a mellékelt egyszerű pályázati adatlapot kitölteni és beküldeni.

A pályázat felhívása itt érhető el.

Kapcsolódó állományok: