HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Együttműködés a határon átnyúló természeti örökség közös kihívásaiban
2020. május 14., csütörtök
BMKIK_A3_Tabla_v2.png

Szemléletbeli változást hozott a projekt, amelyet a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara határon átnyúló partnerségben hajtott végre. Az „Együttműködés a határon átnyúló természeti örökség közös kihívásaiban” projekt célja az élőhelyek megőrzésére, és az őshonos fajok védelmére irányuló tevékenységek megvalósítása volt, valamint emellett nagy hangsúlyt fektetett az oktatásra, ismeretátadásra, és a természeti értékekben rejlő gazdasági lehetőségek feltárására is.

A projekt (főszerződés száma: 41097/11.04.2018) az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

Fő pályázó: “Don Orione” Alapítvány, Nagyvárad

Résztvevő partnerek: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Körös-Maros Nemzeti Park

A határon átnyúló projekt részleteiért kattintson!

A határon átnyúló projekt általános célja, hogy a természeti értékek megőrzése és fenntartható fejlesztése mellett korszerű turisztikai lehetőségek kerüljenek kialakításra. Erre azért van szükség, mert a területen lévő természeti kincsek értéke felbecsülhetetlen, azonban ezek hatékony megőrzésére, valamint turisztikai és oktatási célú hasznosítására nincs megfelelően kidolgozott és végrehajtott stratégia. Döntően határ menti területekről van szó, ezért minden, a természeti környezethez kapcsolódó kezdeményezést csak úgy lehet hatékonyan sikerre vinni, ha a határ mindkét oldalán egyeztetnek róla a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező szervezetek.

A projektben együttműködő „Don Orione” fő partner a meglévő túraútvonalak fejlesztése mellett új tematikus túraútvonalakat alakított ki, amelyekhez új oktatási programokat is társított. A programok során nem csak a természethez kapcsolódó ismereteket sajátíthatták el a természet iránt érdeklődők, de a környezettudatos életmódhoz kapcsolódó kompetenciáikat is fejleszthették. Emellett a programterületen található főbb túraútvonalak csomópontjában egy a hét minden napján ingyenesen használható, oktatóteremmel, kilátóval, vizesblokkokkal, elsősegély nyújtó hellyel és interaktív oktatási eszközökkel ellátott turisztikai pihenőhelyet hoztak létre.

A partnerség keretében a Körös-Maros Nemzeti Park szakemberei a megfelelő technikai háttér megteremtésével Park kezelésében lévő Natura 2000 területek minőségének javításával és az oktatási infrastruktúra fejlesztésével járultak hozzá a projektcélok megvalósításához.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások által biztosított szakmai háttérre alapozva vett részt a projektcélok megvalósításában és a stratégia megalkotásában, folyamatosan tájékoztatást nyújtva a projektrészéhez kapcsolódó tevékenységekről.

A regionális stratégia a RO-HU programmal együttesen hozzájárult ahhoz, hogy az érintett területeken úgy fejlődjön a turizmus és növekedjen a vendégéjszakák száma, hogy közben a védett természeti örökség is sértetlenül megmaradjon.

A ROHU Interreg program keretében megjelent pályázaton a projekt megvalósításához a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 87.688,09 € támogatási összeget nyert. A projekthez a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5% önerővel járult hozzá.