HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Üzleti célú utazás engedélyezése Magyarország és 6 külföldi ország között
2020. május 6., szerda
Megnyílt a lehetőség az üzleti célú utazásokra a köv. országokkal: Cseh Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Koreai Köztársaság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Osztrák Köztársaság, Szlovák Köztársaság.
További információért kattintson.

A Kormány - 174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló - 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítása szerint:

  • 4/A. §* (1) Magyar állampolgár személyforgalomban
a)a Cseh Köztársaság,
b)a Lengyel Köztársaság,
c)a Koreai Köztársaság,
d)a Németországi Szövetségi Köztársaság,
e)az Osztrák Köztársaság és
f)a Szlovák Köztársaság

  • területéről, ezen országok valamelyikének területén tett üzleti célú utazást követően Magyarország területére - a 3. § és a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül - beléphet, haa magyar állampolgár olyan belföldi vagy az a)-f) pontokban megjelölt államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben az a)-f) pontokban megjelölt állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll (a továbbiakban kapcsolt vállalkozás).

  • (2) A külföldről érkező nem magyar állampolgárszemélyforgalomban Magyarország területére a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén, az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott országok területéről - a 2. §-tól eltérően, a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül - beléphet, amennyiben az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely ország állampolgára.

  • (3) Az (1) és (2) bekezdés szerint történőbelépés során valószínűsítenie kell az üzleti célú utazás tényét.

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 96.szám