HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Országos Vállalkozói Mentorprogram
2020. február 4., kedd
mentorprogram.jpg

Az Országos Vállalkozói Mentorprogramban ingyenes személyes mentorálásra is nyílik lehetőség a

 • Női vállalkozók
 • Fiatal vállalkozók
 • Generációváltás előtt álló családi vállalkozások számára!

További információ, és pályázati lehetőség elérhető a projekt honlapján: www.vallalkozztudatosan.hu .

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram célja a kis-és középvállalkozói szektor versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló közvetett támogató eszközök bevezetése. A projekt négy elemből áll: személyes és szakmai mentorálás, pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás, kkv hatékonyságmérő jelzőrendszer kialakítása, vállalkozásfejlesztési szervezetek tevékenységének összehangolása.

További információért kattintson.

Az Országos Vállalkozói Mentorprogramnak köszönhetően országosan és ingyenesen elérhetővé válik egy tapasztalt vállalkozókból, szakemberekből álló mentorhálózat, minimum 500 kis- és középvállalkozás számára. A projekt személyes mentorálást biztosít fiatal-, női- és generációváltó vállalkozásoknak; szakmai mentorálást nyújt a külpiacra lépés előtt álló, vagy külpiaci részesedést növelni kívánó, illetve a közvetlenül beszállítóvá válás előtt álló, vagy beszállítói részesedését növelni kívánó vállalkozások részére. Emellett országosan és ingyenesen elérhetővé válnak a hatékonyság növelését szolgáló pénzügyi és vállalkozói szemléletformáló tartalmak. Minimum 1500 vállalkozás konkrét pénzügyi tanácsadásban is részesül.

Személyes Vállalkozói Mentorprogram

Mi ez?

A Személyes Vállalkozói Mentorprogram az Országos Vállalkozói Mentorprogram, hivatalos nevén a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2017-00001 „A KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén" című kiemelt projekt alprojektje. Megvalósítója a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány.

Mi a személyes mentorálás lényege?

A személyes vállalkozói mentorálás során egy tapasztalt, jó kapcsolatrendszerrel rendelkező sikeres és megbecsült vállalkozó osztja meg a tudását, tapasztalatait és bölcsességét egy olyan vállalkozóval, aki szeretne szakmailag fejlődni, szeretné dinamizálni, növekedési pályára állítani a vállalkozását, és ehhez szeretne külső segítséget igénybe venni.

A mentorálás mindkét fél részéről önkéntes.

Ki lehet mentor?

A mentoroknak a következő objektív feltételeknek kell megfelelniük:

 • minimum 5 éves vállalkozói tapasztalat,
 • legalább 5 fős mikro-, kis- és középvállalkozás működtetésében szerzett jártasság,
 • kiterjedt kapcsolati tőke.

A szakmai kvalitásokon túl fontos, hogy a mentor hiteles, nyitott, elfogadó, konstruktív, kreatív és empatikus legyen.

A mentorok munkáját minden esetben támogatja a szupervízió-team, melynek tagjai a folyamat elakadása esetében segítséget nyújtanak a továbblépéshez.

A mentort mentorálási alkalmanként 25 000 forint költségtérítés illeti meg, amelyet saját maga (képzésen, konferencián való részvétel) vagy vállalkozása fejlesztésére fordíthat.

A tényleges mentorálás megkezdése előtt a mentoroknak kétnapos szakmai felkészítésen kell részt venniük, ahol megismerkedhetnek a mentorálás menetével, szakmai fogásaival.

Ki lehet mentorált?

A programnak három célcsoportja van.

Fiatal vállalkozók: a vállalkozás részjegyeinek legalább 51%-a 35 év alatti személy(ek) tulajdonában van, és az ügyvezető sem töltötte még be a 35. életévét; 35 évesnél fiatalabb egyéni vállalkozók.

A fiatal vállalkozók célcsoport esetében a társas fiatal vállalkozásokból egy-egy fő, egyéni vállalkozó esetén maga az egyéni vállalkozó vehet részt a Mentorprogramban

Női vállalkozók: a mikro-, kis- és középvállalkozás részjegyeinek legalább 51%-a női tulajdonban van, és az ügyvezető is nő, továbbá a női egyéni vállalkozók.

A társas női vállalkozásokból egy-egy fő, egyéni vállalkozó esetén pedig maga az egyéni vállalkozó vehet részt a Mentorprogramban.

Generációváltás előtt álló családi vállalkozások: olyan mikro- és kis-és középvállalkozások, melyek önmagukat annak tartják, vagy a vállalkozásnak legálabb 51%-a egy család tulajdonában van, és emellett a következő három feltétel közül legalább egynek megfelelnek:

 • egy családtag részt vesz a vállalkozás irányításában;
 • egy családtag alkalmazottként részt vesz a vállalkozás működtetésében;
 • a vezetést és a tulajdont is részben vagy egészében a családon belül/családon kívül kívánják átadni, ha erre sor kerül.

A mentorálás menete

 1. Jelentkezés és kiválasztás

Jelentkezés: a www.mentorprogram.seed.hu vagy a www.vallalkozztudatosan.hu

online felületen történik.

Személyes interjúk: a jelentkezési kritériumok meglétének ellenőrzését követően a SEED Alapítvány személyes interjúk formájában megkezdi a mentorok és a mentoráltak kiválasztási folyamatát.

Regisztráció: ezt követően a kiválasztott mentorok és mentoráltak a szerződéskötést követően egy informatikai rendszerben (GrowthWheel mentorálási) lesznek regisztrálva.

 1. Mentorok és mentoráltak összekapcsolása

A programban résztvevő mentorok és mentoráltak számára mentorválasztó rendezvényeken nyílik lehetőség a személyes találkozóra. A mentorok és a mentoráltak szabadon alakíthatnak ki egymással kapcsolatot, ismerkedhetnek meg egymással és jelezhetik, hogy melyik mentorral/mentorálttal tartják elképzelhetőnek az együttműködést. Sokat számít a kémia.

 1. A mentorálási folyamat

A mentor-mentorált párok létrejöttét követően kezdődhet meg a mentorálási folyamat.

A mentorálás minimum 9 maximum 12 hónapos időtartama alatt a mentor és a mentorált havonta átlagosan egyszer találkozik, 1 és 4 óra közötti időtartamra.

A mentorálás személyes találkozó keretében történik (legalább 70%), indokolt esetben lehetséges a Skype, telefonos vagy más online kapcsolattartás. A Skype találkozókra a mentorálásra fordított idő 30%-ánál több idő nem fordítható.

 1. A mentorálási folyamat zárása

A mentorálási folyamat egyéni zárása az utolsó találkozóval és a folyamatnak az információs rendszerben történő adminisztrációs zárásával, továbbá a folyamat befejezését tanúsító jogi záródokumentumok kiállításával történik.

Speciális tanácsadás

A mentorok javaslatára a mentoráltak ún. speciális tanácsadást (jogi, pénzügyi, marketing stb.) vehetnek igénybe, összesen 25 óra időtartamban.

Egyéb rendezvények, események

A mentorok és mentoráltak számára a program során (pl. rendszeresen megrendezett Mentor Klub) lehetőség nyílik tudásmegosztó rendezvényeken való részvételre.

Kell-e fizetni a programért a mentoráltnak?

A program ingyenes, a mentoráltaknak nem kell fizetniük a részvételért. Időt, energiát és figyelmet viszont kell áldozniuk a programra. Nagyon fontos, hogy aki jelentkezik, az elkötelezett legyen, és végig is csinálja a programot.

Kapcsolódó állományok: