HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

YES - Young Employment Start - Zárótanulmány
2019. augusztus 16., péntek

A „YES (Young Employment Start) – európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért” című projektet a Békés Megyei Kormányhivatal a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint az Alfaképző KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesülettel együttműködve valósította meg 2017-2019 között.

A projekt fókuszában a fiatalok foglalkoztathatóságának javítása állt, a konzorcium azt célozta meg, hogy a megyei foglalkoztatási stratégiával összhangban a fiatalok munkanélkülivé válását sikeresebben előzhesse meg és a már munkanélküliek munkába állását és vállalkozóvá válását hatékonyabban támogathassa. A fiatalok sikeresebb munkaerőpiaci integrációjának elősegítése érdekében a konzorciumi szervezetek a nemzetközi jól bevált módszereket, gyakorlatokat, a pályaorientációban, a szakképzésben, a felnőttképzésben, a foglalkoztatás és a vállalkozóvá válás elősegítésében érdekelt szervezetek közötti együttműködési rendszereket tanulmányozta a két éves projektben 4 - egyenként 1-1 hetes 12 fő részvételével megvalósított - mobilitás keretében. A fogadó intézmények a portugál CIOR, a spanyol Esmovia, a Krakkói Vajdasági Munkaügyi Hivatal és az angol Aspire-igen volt.

A mobilitások eredményességnek támogatása érdekében a résztvevők célirányos, 16 órás szakmai, kulturális és szaknyelvi felkészítésen vettek részt.

A konzorciumi szervezetek szakemberei célirányosan azokat a specifikus szakmai területeket tanulmányozták, amelyeknek a szakemberei, a feladatkörükből adódóan a szakmai tanulmányút során szerzett tapasztalatokat eredményesen tudják munkájuk során hasznosítani és beépítik saját szervezetük működésébe is. Portugáliában az életpálya-tanácsadás és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, Spanyolországban a fiatalok munkaalapú szakképzésében alkalmazott módszerek, Lengyelországban az ifjúsági munkanélküliség kezelése, az Egyesült Királyságban a karriertanácsadás, a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása volt a fő tanulmányozott tématerület.

A magyar konzorcium alapfeladata ellátása során széles körben foglalkozik a fiatalok foglalkoztatásnak elősegítésével, a résztvevő 3 szervezet működési területe kiterjed a tanulók szakképzésére, az álláskeresők munkaerő-piaci képzésére, a foglalkoztatási támogatásokra, a pályaorientációra, pályatanácsadásra, a képzési és vállalkozási tanácsadásra, a programokban résztvevők mentorálására egyaránt. A projekt során megvalósult a konzorciumi szervezetek szakembereinek specifikus szakmai továbbképzési igényének kielégítése, a mobilitások végén minden résztvevő tanúsítványt kapott a továbbképzésen való részvételről. A projektben megszerzett ismeretek beépültek a megvalósító szakemberek mindennapi munkájába és általa a konzorcium szervezeteinek működési rendszerébe.

A projekt eredményeként a konzorciumi partnerek kapcsolatrendszere erősödött, általa a jövőben megújítható és hatékonyabban működtethető a pályaorientációs, a szakképzési és felnőttképzési rendszer. A lemorzsolódás csökkentése és a fiatalok munkaerő-piacon elvárt kulcskompetenciáinak és vállalkozói kompetenciájuk javulása hozzájárulhat a fiatalok foglalkoztatási szintjének javításához és a munkaerőhiány sikeresebb kezeléséhet.

A tanulmányutakon megismert jó gyakorlatokról összegző beszámoló készült. A projekt végén elkészített zárótanulmány azon jó gyakorlatokat mutatja be, melyek jól beilleszthetőek a hazai gyakorlatba, alkalmazásukhoz kapcsolódóan pedig – a fenntartható fejlődés elveit követve – fejlesztési javaslatok is megfogalmazásra kerültek.

Az eredmények a lehető legszélesebb körben terjesztésre kerültek többek között a 2019. május 28-án megrendezett zárókonferencián, a szakmai fórumokon, a konzorciumi szervezetek internetes honlapjain, így az ország többi megyéjében is hasznosíthatják, bárki könnyen hozzáférhet.

Kapcsolódó állományok: