HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Jelentkezzen a nyilvántartásba!
2017. szeptember 13., szerda
Szeptember elseje óta az igénybejelentők (beruházók) a földgáz szektorhoz hasonlóan, a villamos energia- és a víziközmű szektorban is szabadon választhatnak kivitelezőt a közműcsatlakozási munkák elvégzésére.
A nyilvántartást - a gázszerelők mintájára - a műszaki biztonsági hatóság, azaz a kormányhivatal fogja vezetni. A feltételeknek megfelelő vállalkozások a kormányablakokon keresztül kérhetik majd a nyilvántartásba vételüket.A részletekért kattintson!

Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény 2017. szeptember 1. napján hatályba lépő rendelkezései:

A rendelkezések hatályba lépése előtt az áram és víziközmű szektorban nem biztosított, hogy a kivitelezési munkákat a felhasználó a maga által választott kivitelezővel végeztesse el. Ezzel szemben a földgáz szektorban a kivitelezési munkát a bejelentett és jogosult gázszerelők nyilvántartásában szereplő gázszerelők közül a felhasználó által kiválasztott vállalkozó végzi. A három szektorra vonatkozó szabályozás összehangolása miatt a gázszektorban alkalmazott megoldást a törvény átültette a villamos energia és a víziközmű szektorba is:

  • Eszerint a villanyhálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja.
  • Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő – a víziközmű-szolgáltató helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat.

A módosítással megszűnik az elosztó és szolgáltató társaságok monopóliuma a kivitelezésre azoknál a magáncélú vezetékeknél, amelyek 2017. július 1-je után is fizetősek maradtak.

A kivitelezői piac tehát liberalizálásra kerül, így a vállalkozások széles köre jelenhet meg ebben a szegmensben. A módosítástól a szolgáltatások emelkedését, a vállalkozók versenyét várják a jogalkotók.

Kormányrendeletek szabályozzák a víz-, illetve villanyszerelői tevékenységet folytató személyre vonatkozó bejelentés megtételét, annak feltételeit, a bejelentés adattartalmát, a csatolandó igazolásokat, továbbá a szükséges képesítéseket:

  • személyes adatok, elérhetőségek
  • nyilatkozatok (4 db)
  • végzettség, szakképesítés, szakirányú gyakorlat

Ezek közül külön érdemes figyelni a minimum 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítás meglétére.

A nyilvántartást - a gázszerelők mintájára - a műszaki biztonsági hatóság, azaz a kormányhivatal fogja vezetni. A feltételeknek megfelelő vállalkozások a kormányablakokon keresztül kérhetik majd a nyilvántartásba vételüket 2017. szeptember 1. napjától: https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/bekes/5

A kormányrendeletek a Magyar Közlöny 2017. július 31-én megjelent 123. számában kihirdetésre kerültek. A villanyszerelői és vízszerelői nyilvántartásokra vonatkozó kormányrendeletek az alábbiak:

  • egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról szóló 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet: IDE KATTINTVA
  • a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet: IDE KATTINTVA
  • a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet: IDE KATTINTVA

A Miniszterelnökség sajtóközleménye az alábbiakban olvasható:

További megtakarítások lehetőségét kínálja a villanyszerelők és a vízszerelők központi nyilvántartása

  1. szeptember 1-jén hatályba lépett a versenyképességi törvény azon rendelkezése, mely szerint a fogyasztók a villany-, víz- és csatorna közműcsatlakozások elvégzésére – a gázbekötéseknél már megszokott módon - szabadon választhatnak kivitelezőt. Ennek érdekében létrejött a villanyszerelők és vízszerelők névjegyzéke, akik villany-, víz- és csatorna közműcsatlakozásokat végezhetnek a felhasználók megbízásából. A villanyszerelők és vízszerelők nyilvántartását a Fővárosi Kormányhivatal vezeti.

„Az intézkedéstől azt várjuk, hogy a szolgáltatások színvonala emelkedjen, egyben a kivitelezői árak csökkenjenek” mondta el Bartal Tamás, a Miniszterelnökség,- Kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára a nyilvántartás elindulásával kapcsolatos egyeztetéseket követően. Hozzátette, hogy ezzel a lépéssel a díjmentes közmű-program második fázisához értünk. „A program első mérföldköve a közműcsatlakozások díjmentessé tétele volt július 1-jétől, amivel – egy átlagos méretű lakást vagy üzlethelyiséget feltételezve - a lakossági fogyasztók és a családok legalább 450 ezer, legfeljebb 1 millió 900 ezer forintot takaríthatnak meg, míg a kis- és közepes vállalkozások számára ez az összeg elérheti akár a 2 millió 800 ezer forintot is. Most további megtakarításra nyílik lehetőség azon szolgáltatások tekintetében, amelyek nem váltak teljesen díjmentessé.”

A közművekkel kapcsolatos ügyintézés rendkívül körülményes és sokszor hónapokkal meghosszabbítja a munkát, ami versenyhátrányt jelent. Ezért volt szükséges, hogy a közmű-kivitelezések tekintetében megtörjük az elosztó társaságok monopóliumát és erre a piacra beengedjük a vállalkozások széles körét, fejtette ki a helyettes államtitkár. „A változásokat az egyeztetésbe bevont vállalkozói és szakmai érdekképviseletek messzemenően támogatták és üdvözölték. A szakmai szervezetekkel folyamatos az együttműködés annak érdekében, hogy minél több magyar vállalkozás jelentkezzen be a lajstromba.”

A regisztrációra szolgáló, egyszerűen kitölthető formanyomtatványt a szükséges mellékletek csatolása mellett bármelyik kormányablaknál személyesen, egyébként postán és elektronikusan is be lehet nyújtani. Az első jelentkezések elbírálását követően a névjegyzéket a Fővárosi Kormányhivatal honlapján lehet majd elérni.