HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

Kamarai szolgáltatások
2019. március 19., kedd

Tisztelt Vállalkozó, Cégvezető!


Vegye igénybe a kamaránk által biztosított térítésmentes szolgáltatásokat!
Tájékozódjon első kézből a kamaránk által felkért szakértőktől.

Megspórolhatja a várakozást, ha időpontot egyeztet. Regisztráljon előzetesen ITT , vagy kollégánk segítségével, telefonon

Az ingyenes tanácsadások helyszíne minden esetben kamaránk székháza: Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Önkéntes tagjaink több esetben többletszolgáltatást vehetnek igénybe. Legyen Ön is kamarai tag!

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi ingyenes szolgáltatásainkat azon vállalkozók/vállalkozások vehetik igénybe, akik rendezett kamarai tagsággal rendelkeznek, vagy eleget tettek törvényben előírt regisztrációs kötelezettségüknek, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában szerepelnek, és a kamarai közfeladatok ellátásához évente az 5 000 forintos kamarai hozzájárulást megfizették.

1. Számviteli és adótanácsadás: minden páros héten, szerdán 8.30-tól 13 óráig.
A kamarával szerződésben álló okleveles könyvvizsgáló és adótanácsadó útján, rendszeres ügyfélfogadáson segítjük a vállalkozásokat számvitel és adózás területén konzultációval, általános tájékoztatással. A tanácsadás keretében a szakértő meghallgatja az ügyfelet, áttekinti a rendelkezésre álló dokumentumokat és ezek alapján tájékoztatást ad az alkalmazandó jogszabályok megfelelő jogszabályhelyeiről (alapszolgáltatás), és ezen túlmenően konkrét megoldási/könyvviteli, elszámolási megoldásra is javaslatot tesz (önkéntes kamarai tagi szolgáltatás).
A számviteli és adótanácsadást a kamara székházában, minden páros hét szerdai napján 8.30 órától 13.00 óráig lehet igénybe venni.
Évente négyszer szakmai fórumot tartunk a beszámolásokhoz és a törvényi változásokhoz kapcsolódóan.


2. Jogi tanácsadás: minden páros héten, pénteken 8.30-tól 13 óráig.
A kamarával szerződésben álló ügyvédi iroda útján rendszeres ügyfélfogadáson segítjük a vállalkozásokat bármely jogi – bírósági vagy hatósági – kérdésben konzultációval, általános segítségnyújtással, tájékoztatással. A jogsegélyszolgálat keretében az ügyvédi iroda felveszi a tényállást, ennek során meghallgatja az ügyfelet, megszemléli a rendelkezésre álló iratokat. Ezt követően közli jogi álláspontját, tájékoztatást ad arról, hogy a tényállás alapján az ügy mely jogság körébe tartozik, arra vonatkozóan milyen megoldás létezik, mi a jogérvényesítés fóruma (bírósági eljárás, hatósági eljárás, mediáció).A jogsegélyszolgálatot a kamara székházában, minden páros hét pénteki napján 8.30 órától 13.00 óráig lehet igénybe venni.
Az aktuális törvényi, jogszabályi változásokról hetente kivonatot készítünk és küldünk elektronikus úton tagjaink számára.


3. Fogyasztóvédelmi tanácsadás: minden héten, szerdán 10-től 12 óráig.
A Békés Megyei Gazdasági Kamarák mellet működő Fogyasztóvédelmi Békéltető testület tagjai tartanak fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tanácsadást az ügyfelek számára. Tanácsot kérhet a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyekben az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyen túl a mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Tanácsadás: minden héten, szerdán 10-től 12 óráig.


4. Munkavédelmi tanácsadó szolgálat, munkaügyi tájékoztatás: minden héten, kedden 10-től 12 óráig.
Kamaránk és a kormányhivatal közötti megállapodás részeként munkaügyi és munkavédelmi tanácsadást biztosítunk. A munkavédelmi tanácsadás a partnerség jegyében működik, a segítségnyújtáson alapul, nem az ellenőrző hatóság és az ellenőrzött munkáltató kapcsolatán. A tanácsadás az ellenőrzési tevékenységtől elkülönülten működik, önálló munkavédelmi tanácsadó látja el a feladatot. A munkavédelmi tanácsadó segíti a tanácsot kérőt a munkavédelemre vonatkozó jogi és műszaki előírások közötti eligazodásban felhívja a figyelmet az új előírásokra, új munkavédelmi módszerekre tájékoztatást ad a helyes gyakorlatról. Munkaügyi kérdésekben csak tájékoztatásra ad lehetőséget a jogszabály.
Tanácsadás: minden héten, kedden 10-től 12 óráig.


5. Adatvédelmi tanácsadás: előre egyeztetett időpontban.
AZ ADAT VAGYON, VIGYÁZZON RÁ!
Szeretné megspórolni az adatvédelmi bírságot? Segítünk!
Nem jelent jót az adatvédelemben a 20-as szám. A szabálytalan személyes adatkezelésért 2018. május 25-től 20 millió euróig szabható ki.
Nagyobb biztonságban szeretné ügyfelei és céges adatait?
Segítünk eldönteni, hogy fenyegeti-e a vállalkozását az adatvédelmi bírság veszélye! Minden olyan adatkezelőnek fontos ezt tudni, ahol nagyszámú személyes adatokkal dolgoznak!
Ez érintheti különösen, a munkáltatókat, webáruházakat, hírlevél küldőket, vagyonvédelmi kamera használókat.
Szánjon rá egy kis időt és tudjon meg többet saját adatainak a védelméről!
Tudja, hogy az adatkezelés bejelentése a NAIH nyilvántartásába, semmilyen mentességet nem ad a bírság alól?
Konkrét adatvédelmi problémája van?
Jöjjön el, kérdezzen és érdeklődjön, hogyan javíthatja adatkezelésén!
Tanácsadás: előre egyeztetett időpontban..


6. Üzleti partnerkeresés - Üzlet @ Hálón (www.uzletahalon.hu) portálon
Az Üzlet@Hálón a kereskedelmi és iparkamarák b2b platformja, ahol céginformációk, termékek és szolgáltatások részletes leírása, üzleti ajánlatok, üzleti hírek találhatók. A portál egy üzleti információs hálózat, amely kapcsolatokat alakít ki vállalatok és ügyfelek, vásárlók között.
A kamarai tagok és regisztrált vállalkozások a bejelentkezést követően elhelyezhetik üzleti ajánlataikat, cégprofiljukat a portálon. A cégek bemutathatják tevékenységeiket, termékeiket, illetve felvehetik a kapcsolatot az általuk keresett termékeket és szolgáltatásokat kínáló egyéb vállalkozásokkal is. A feltöltött ajánlatok maximum 3 hónapig érvényesek, de meghosszabbíthatóak.
A honlap tartalma korlátozottan, bejelentkezés nélkül is böngészhető, így azon (nem kötelezett) vállalkozások és szervezetek is elérik a regisztrált és tagvállalkozások ajánlatait, akiknek nincs lehetőségük bejelentkezni a rendszerbe. A honlapon a regisztrált vállalkozások által közzétett ajánlatokon kívül belföldi és nemzetközi gazdasági hírek, valamint egyéb, külföldi, magyar vonatkozású ajánlatok gyűjteménye is megtalálható, továbbá lehetőség van feliratkozni az üzleti ajánlat hírlevélre, ahol beállítható, hogy milyen típusú (keres-kínál) és ágazatú ajánlatokban érdekelt a vállalkozó. A honlapon keresztül elérhető még a regisztrált vállalkozások adatbázisa és az építőipai nyilvántartásban szereplő vállalkozások is.


7. pályázatfigyelés - Kamarai pályázat- és rendezvényfigyelő rendszer az Üzlet @ Hálón (www.uzletahalon.hu) portálon
A szolgáltatás célja, hogy rendszeresen tájékoztatni tudjuk a vállalkozásokat az új pályázati lehetőségekről, közbeszerzési kiírásokról, illetve a kamarai rendezvényekről, képzésekről és kiállítási lehetőségekről.
A rendszerbe való belejelentkezést követően lehetőség van különböző témakörök megjelölésére, melyek később módosíthatóak.
A szolgáltatás heti három alkalommal küld hírleveleket a megjelölt témákban. A hírlevelek tartalmához pályázati kiírások terén a főbb online pályázatkiíró platformok (pl. NFÜ, Közbeszerzési Értesítő, a megyei önkormányzatok honlapjai stb.), míg rendezvényeknél a területi kamarák és az MKIK weboldala szolgálnak az információk bázisául.


A feltételekről A fent említett mindkét felületre a rendezett regisztrációjú vállalkozások léphetnek be – közvetlenül a www.uzletahalon.hu, vagy a BMKIK honlapján (
Mint ismert
A "Gazdasági kamarákról" szóló törvény 2012-es módosítása értelmében a gazdálkodó szervezetek kötelesek – székhelyük szerint – kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni, a kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani.

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem váltak kamarai taggá.

Az önkéntes kamarai tagok számára a befizetett tagdíjból a kamarai hozzájárulás összege levonható.