HACK">
Kötelező kamarai regisztráció

2023. évi Dél-alföldi Innovációs Díj pályázati kiírás
Megjelent: 2023.06.06. | Kategória: Dél-Alföldi régió

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság
szakmai közreműködésével a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. pályázatot hirdet ”Dél-alföldi Innovációs Díj” elnyerésére.
A Dél-alföldi Régióban létrejött legjelentősebb szellemi alkotás, illetve azon alapuló termék, eljárás vagy szolgáltatás elismerése.


a) Gazdasági társaság kategóriában: a Dél-alföldi Régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság.
b) Természetes személy kategóriában: a Dél-alföldi Régióban állandó lakhellyel vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező magyar állampolgár;

A pályázat tárgya
a) Gazdasági társaság kategóriában:
Pályázni lehet bármely (a) iparilag alkalmazható és (b) piacképes megoldást tartalmazó szellemi alkotással - amelyre vonatkozóan a pályázó hitelt érdemlően bemutatja a megoldás szakterületen való újdonságát -, illetve azon alapuló termékkel, eljárással vagy szolgáltatással, amely révén a gazdasági társaság jelentős üzleti hasznot érhet el.

b) Természetes személy kategóriában:
Pályázni lehet bármely (a) iparilag alkalmazható és (b) piacképes megoldást tartalmazó szellemi alkotással, amelyre vonatkozóan a pályázó hitelt érdemlően bemutatja a megoldás szakterületen való újdonságát.

Szellemi alkotás: Azok az alkotások, műszaki megoldások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezzék, vagy amelyek jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt állnak, ideértve azt is, amikor hasznosítási célok, lehetőségek függvényében a megfelelő oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban tartása célszerű. Ide tartozik továbbá a know-how, amit a Ptk. szintén szellemi alkotásként véd.

Del-alfoldi_Innovacios_Dij_palyazati_kiiras_2023.doc
Del-alfoldi_Innovacios_Dij_palyazati_kiiras_2023.pdf
»


Hatmilliárdos keret a Vállalkozó Start II. Programra
Megjelent: 2023.06.01. | Kategória: Magyarország

Start-II.png

A munkahelyek megvédése és a foglalkoztatottak számának további növelése érdekében a Kormány júniustól 6 milliárd forintos kerettel, hazai forrásból elindítja a Vállalkozó Start II. Programot. A támogatás keretében az induló egyéni, vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást kezdeti költségeik fedezése és versenyképességük növelése érdekében. A program segítségével több mint ezer vállalkozás jöhet létre.

A támogatásra olyan, piacképes ötlettel rendelkező magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik Magyarország területén új vállalkozás indításával önfoglalkoztatóvá kívánnak válni. A belépési feltételeket teljesítők 90 órás vállalkozói képzésben és 6 órás konzultációban részesülnek. Az érintettek a képzést követően, részletesen kidolgozott üzleti tervük elfogadása után alapíthatják meg vállalkozásukat, melynek kezdeti költségeire legfeljebb 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. A támogatást bérjellegű kiadásaik fedezésére, versenyképességük növelését szolgáló beszerzésekre és szolgáltatások igénybevételére használhatják fel a pályázók. A támogatott vállalkozók vállalják, hogy vállalkozásuk működtetésében legalább 2 évig személyesen részt vesznek és igénybe veszik az OFA Nonprofit Kft. munkatársai által nyújtott mentorálási szolgáltatást.

A programhoz kapcsolódó regisztrációs felület 2023. augusztus 1-én indul, érdeklődni pedig már június 1-től lehet az OFA Nonprofit Kft. elérhetőségein keresztül.
»


Tájékoztató munkaerőpiaci program keretében kérelmezhető vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról
Megjelent: 2023.06.01. | Kategória: Magyarország

A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint vállalkozóvá válást elősegítő támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.

Hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás és legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatás nyújtható.

A kérelem elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás révén is benyújtható az illetékes állami foglalkoztatási szervhez.

A kérelmet a kapcsolódó dokumentumok között találja.

Amennyiben kérdése merül fel, a meghirdetett munkaerőpiaci programról, vagy további feltételekről, akkor érdeklődjön a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, amelyhez segítséget ide kattintva talál.

Megjelent: 2021. április

Módosítva: 2023. április

»


Potenciális űripari KKV-k támogatása a FIT FOR EXPORT projekt keretében
Megjelent: 2023.06.01. | Kategória: Világ

POTENCIÁLIS ŰRIPARI KKV-K TÁMOGATÁSA
A FIT FOR EXPORT PROJEKT KERETÉBEN

Címzetti felhívás
1. A felhívás (támogatás) célja: A hazai űripari vagy potenciális űripari KKV-k űripari előminősítése és támogatott szolgáltatások biztosítása útján űripari aktivitásuk fokozása. A projektben részt vevő pályázó KKV-k támogatási előleget kapnak, hogy a KKM által biztosított
támogatott szolgáltatásokat igénybe vehessék. Az űripar, valamint az űriparhoz kapcsolódó nemzetközi export komoly fejlődési lehetőségeket, magas befektetési megtérülést és válságálló
iparágat biztosít a magyar gazdaság számára.

2. A forrás keretösszege: 100 millió Ft
3. A pályázat benyújtásának módja: A pályázati adatlapot és a csatolandó mellékleteket az eredeti formanyomtatvány szerint kell kitölteni, kinyomtatni, cégszerűen aláírni és PDF-ben, elektronikusan megküldeni a ginop@mfa.gov.hu e-mail címre.
pdfKivonat_Potencialis_uripari_KKV-k_tamogatasa_v2.pdf »


vasárnapi és munkaszüneti napon
Megjelent: 2023.06.01. | Kategória: Magyarország

»


Megjelent a Magyar Közlöny 75. számában a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről
Megjelent: 2023.06.01. | Kategória: Magyarország

Megjelent a Magyar Közlöny 75. számában a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 2/2023. (V. 19.) MK rendelet.

1.§ (1) A háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti kereskedő (a továbbiakban: kereskedő) a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatása során e rendelet szerint köteles eljárni.

(2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) szerinti

  1. a) hipermarket, nagyméretű szupermarket, szupermarket, diszkont és a diszkont területi minimumánál kisebb, de bruttó 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő vagy
  2. b) a bruttó 200 m2-t nem meghaladó alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő az 1. melléklet szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztatót használja a vásárlók tájékoztatása érdekében.

Fontos kiemelni, hogy a tájékoztatók kihelyezésének szabályai tekintetében a megadott m2-ek bruttó üzlethelység, kereskedelmi egység méretre vonatkoznak, nem a nettó eladótérre!

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó kereskedő az 1. melléklet szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztató jól látható helyen történő kihelyezésével tájékoztatja a vásárlókat.

(4) A tájékoztatót

  1. a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható összes bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 297 × 420 milliméter nagyságú (A3 méret) méretben, jól látható információs táblán,
  2. b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210 × 297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán,
  3. c) a (3) bekezdés szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál vagy egyéb helyen, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210 × 297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán

és online felületén köteles kihelyezni.

(5) A Kertv. szerinti azon kereskedő, aki kizárólag csomagküldő kereskedelmet folytat, valamint azon kereskedő, aki rendelkezik internetes honlappal, honlapjának nyitó felületén jól látható méretben közzéteszi az 1. melléklet szerinti tájékoztatót.

Fontos továbbá felhívni a figyelmet ismételtem, hogy főszabályként csütörtök 0 órától szerda 24 óráig terjedő időtartam, vagy a kereskedő választása szerinti nappal induló, de kötelezően egybefüggő 168 óra időtartam. Fontos tudni, hogy az a kereskedő, aki akciós időszakot fog választani - pl. hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig, mert az igazodik a legjobban a saját akciós ritmusához – annak a választott akciós időszakot, annak kezdete előtt 2 nappal igazolható módon írásban jeleznie kell a kereskedelemért felelős miniszternek a efaa@am.gov.hu e-mail címen.

»


Az új, egyszerűsített iparűzési-adóalap megállapítás szerinti adózásról
Megjelent: 2023.06.01. | Kategória: Dél-Alföldi régió

TÁJÉKOZTATÓ

az önkormányzati adóhatóságok számára az új, egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás szerinti adózásról 2023. január 1-jén lépett hatályba az egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítás új rendszere. Bár a jogszabályhoz terjedelmes indokolás társul, ami az alapvető működési szabályokat tartalmazza, a norma hatálybalépése óta több részletkérdés is felmerült. A Tájékoztató ezen felvetések alapján, példákkal és megjegyzésekkel kiegészítve mutatja be az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás rendjét.pdf https://bmkik.hu/filetar/tajekoztato_hipa_egyszadoalap_0424_alairt.pdf
»


Az NTAK adatszolgáltatás szakaszos bevezetését javasolja a Magyar Turisztikai Ügynökség
Megjelent: 2023.06.01. | Kategória: Magyarország

NTAK-logo.jpg

A vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók kötelező adatszolgáltatásának szakaszos bevezetését javasolja a Kormánynak a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A javaslat szerint 2023. július 1-től az évi 100 millió forint nettó árbevétel felett teljesítő vállalkozások számára lépne életbe a kötelezettség, az ennél alacsonyabb árbevételű szolgáltatók adatszolgáltatásának kezdete pedig későbbi időpontra módosulna, hosszabb felkészülési időt biztosítva így számukra. Az NTAK regisztráció továbbra is minden vendéglátó üzlet és turisztikai attrakció számára kötelező, ennek elmulasztása szankcionálható.

A Magyar Turisztikai Ügynökség annak érdekében, hogy elősegítse a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók felkészülését a kötelező adatszolgáltatásra, már márciusban önkéntes adatszolgáltatói időszakot indított. A tesztidőszak tapasztalatai és az iparági szereplőkkel folytatott egyeztetések alapján az MTÜ a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) való adatszolgáltatás szakaszos bevezetését javasolja a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók esetében is – ahogy tette ezt a szálláshelyek kapcsán 2019-ben.

»


EEN Üzleti ajánlatok 2023.05.
Megjelent: 2023.05.22. | Kategória: Világ

ÜZLETI AJÁNLATOK - 2023. május
Szeretne külföldi üzleti partnereket találni?
Vegye igénybe az Enterprise Europe Network díjmentes szolgáltatásait!
Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network kiemelt
figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére.
Adatbázisainkban mintegy 4.000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
pdfEEN_uzleti_ajanlatok_2023_majus.pdf
»


MTÜ Hírlevél 2023.05.
Megjelent: 2023.05.22. | Kategória: Magyarország

Kategorizálási útmutató is segíti a vendéglátó üzleteket A Felkészülésben AZ NTAK ADATSZOLGÁLTATÁSra

2023. július 1-jétől az online pénztárgépet használó vendéglátó üzleteknek és a jeggyel látogatható turisztikai attrakcióknak is kötelező regisztrálni és adatot küldeni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK). Fontos kezdeti lépés ‒ még az adatszolgáltatás megkezdése előtt ‒ hogy minden vendéglátó üzlet üzemeltetője rögzítse az értékesíteni kívánt termékeit az általa használt vendéglátó szoftverbe. Ezek felvételét egyszer kell végrehajtani, illetve új termékek esetén frissíteni a termékkínálatot a felületen. A termékek NTAK-nak megfelelő fő- és alkategóriákba sorolásához az info.ntak.hu oldalon található kategorizálási segédlet nyújt útmutatást. Később a felvitt termékek közül már csak ki kell választani a rendelt terméket, amely szolgáltatói oldalról jelentősen leegyszerűsíti a rendelés folyamatát.

»


Remekeltek a kézművesek
Megjelent: 2023.05.22. | Kategória: Dél-Alföldi régió

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt pályázaton a Békés megyei kézműveseink ismételten kimagaslóan szerepeltek. A 12 Békés megyei pályamunkából 8 Kézműves Remek Díjat vehetett át, Remekek Remeke Díjban (aki már ötször nyerte el a Kézműves Remek Díjat) egy pályázó részesült, két pályamunkát kiállításra ajánlottak.

2023. április 14-16 között Egerben tartották a Magyar Kézműves Remek második körös bírálata során győztesnek nyilvánított pályamunkák ünnepélyes díjátadóját a Kézművesség ezer éve című rendezvényen. A hét Kézműves Remek, illetve az egy Remekek Remeke díjban részesülő pályaműveket csütörtökön állították ki a Békés Megyei Kerekesdelmi és Iparkamara Hunyadi téri székházában, ahol az alkotók ünnepélyes keretek között átvehették az okleveleiket. Az egybegyűlteket Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Szikszai Csaba osztályvezető köszöntötte.

Dr. Orosz Tivadar elmondta, 20 éve hirdette meg először a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Remekek Remeke pályázatot. Idén 93 kézműves nevezett be országszerte, ebből ötven díjazott volt és az ötvenből nyolc Békés vármegyei, ami nagy büszkeségre ad okot.

A díjazott pályázók és műveik:

 

Szőke Péter (Remekek Remeke-díj)
Bihari cifraszűr
Debreceni cifraszűr
Palóc cifraszűr

Komárné Papp Margit Székely felcsíki női viseletek

Szilasi-Horváth Tamás Konyhai kés, falatozókés

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna Kilim szőnyeg

Kocsor Imréné Hollandi kosarak

Farkasné Kun Anikó Gyulai viselet régen és ma

Lukács Eszter Mária Békési szűcshímzések

Barcsay Andrea
Gyümölcsmosó, lelkes butella,
csörögés tál, gombócos tál, főzőedény
»


Kiváló eredményeket értek el a Békés vármegyei kozmetikus tanulók alkalmi smink kategóriában Balatonfüreden
Megjelent: 2023.05.19. | Kategória: Magyarország

Kiváló eredményeket értek el a Békés vármegyei kozmetikus tanulók alkalmi smink kategóriában Balatonfüreden, a 65. Jubileumi Magyar Bajnokságon vehette át a Magyar Fodrász és Kozmetikus Egyesület rendezvényén. Kertai Emőke ezüstkoszorús kozmetikusmester tanítványainak naplemente fantázianévvel kellett alkalmi sminket készíteni.

Balatonfüreden 45 perc alatt kellett elkészíteni azt a sminket, amire hosszú hónapokon keresztül készültek a kozmetikusok és a tanulók. A legtöbbször egy végigdolgozott nap után vagy éppen hétvégénként vették elő a festéket és ecseteket.

  • Ez nem munka, hanem hivatás vagy hobbi. Kevés a különbség az utóbbi kettő között – mondta a felkészítő kozmetikus, Kertai Emőke. – A gyakorlás három hónapja alatt rengeteget változott a smink kinézete, több százszor mosták le a lányok és kezdték elölről a feladatot, mert ugyan minden jó volt, de nem tökéletes. Ez idő alatt nemcsak az elképzelt smink változott, hanem a munkamódszerük is fejlődött a lányoknak. Teljesen más mozdulatokkal állnak neki a szempillafestésnek, a masszírozásnak, a szemöldökszedésnek, hiszen finomodott a kezük. A smink azonban nemcsak a kezek, hanem az agy munkája is, egy pillanatra sem lankadhat a figyelem.

Egy jó kozmetikusnak az állóképességen kívül jó látásmód és természetesen sok-sok kézügyesség is szükséges, de az elhivatottság is nagyon fontos.

  • Egészségfejlesztés-rekreáció szakon végeztem az egyetemen, utána döntöttem úgy, hogy szeretnék valamilyen nőiesebb formában is kapcsolódni ehhez a területhez – mondta Illyés Gerda, Kertai Emőke tanítványa, aki ötödik helyen végzett a nagyon erős mezőnyben.

Míg Gerda elsősorban a sminkekben valósítja meg önmagát, a másik versenyző, a negyedik helyen végzett Nedró Eszter akár képeket is szívesen fest.

  • Érettségi után pihenni szerettem volna egy évet, az utolsó napon adtam be mégis a jelentkezésemet kozmetikus képzésre. Nagyon örülök, hogy így tettem – mondta Nedró Eszter. – Sminktetoválásokkal és hosszú távon tetoválásokkal is szeretnék foglalkozni, ehhez biztos kéz és szárnyaló fantázia kell.

A verseny alatt Kertai Emőke nemcsak Gerdáért és Eszterért szurkolt, hanem Pléli Rékáért is, aki a középmezőnyben végzett és Purecsné Lakatos Szabináért is, aki felnőtt összetettben 5. helyezést ért el.

  • Több száz tanulóval foglalkoztam már az elmúlt évek alatt, a legtöbbjükkel a mai napig tatjuk a kapcsolatot. Beszaladnak az üzletbe, tanácsot kérnek még olyanok is, akik már mestervizsgáztak. Ebben a szakmában ez teljesen természetes – mondta Kertai Emőke, aki érti és megérti a versenyzők izgalmát, hiszen ő is sokat vett részt megmérettetésen, többek között világbajnokságon is sikerrel szerepelt. Ezen kívül zsűrizni is szokott, tehát mindkét oldalt ismeri.

Azonban nem elég csak az elvárásokat tudni és hozni, ismerni kell a legutóbbi stílusirányzatokat is, amelyeket Kovács Barbara ezüstkoszorús kozmetikusmester szokott bemutatni Emőke tanítványainak. A csapat nagyon hálás a két évtizede a fővarosban dolgozó Kovács Barbara ezüstkoszorús kozmetikus mesternek. A többszörös Magyar Bajnok, kétszeres világbajnok 2. helyezett, háromszoros Európa-bajnok 2. helyezett sokat segített a felkészülésben.

»


GFM közlemény GDP
Megjelent: 2023.05.19. | Kategória: Magyarország

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az átmeneti GDP mérséklődés ellenére tartható a 1,5 százalékos gazdasági növekedés A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a háború és az elhibázott, rendkívül káros szankciók miatt Magyarországon a megelőző évhez képest 0,9 százalékkal csökkent a GDP 2023 első negyedévében, míg negyedéves alapon mindössze 0,2 százalékos mérséklődés látható.
pdfGFM_kozlemeny_GDP_I_ne_2023.05.16.pdf
»


Már csak pár nap van az szja-bevallás határidejéig, május 22-éig!
Megjelent: 2023.05.19. | Kategória: Magyarország

Már csak pár nap van az szja-bevallás határidejéig, május 22-éig! Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit – az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve –, annak május 22-ével automatikusan bevallássá válik a tervezete.

ado3.jpg

Május 22-én (hétfőn) éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által készített szja-bevallási tervezetet, amit legegyszerűbben az elektronikus azonosítással rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető webes felületen. Aki nem módosít a tervezetén, annak – az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve – a kiajánlott tervezet lesz az érvényes bevallása május 22-ével.

Azok az elektronikus tárhellyel nem rendelkező adózók, akik kérték az adóbevallási tervezetük postázását, május elejéig kapták meg azt a NAV-tól. Tanácsos átnézni a papíralapú tervezetet, illetve elolvasni a mellékelt tájékoztatót, amiben minden fontos tudnivaló megtalálható. Akiknek visszajár a befizetett adóból, vagy akiknek a bevallási tervezetben fizetendő adó szerepel és részletfizetést kérnének, azoknak a bevallási tervezethez mellékelt személyre szabott kiegészítő nyilatkozatot kell kitölteni és visszaküldeni az adóhatósághoz május 22-éig. 

Az szja befizetésekor az adóazonosító jelet vagy adószámot az átutalás vagy csekk „közlemény” rovatában mindig fel kell tüntetni. E nélkül a NAV a befizetett összeget csak késve tudja a befizetőhöz kapcsolni.

Akik elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy az 1+1 százalék felajánlásában, azok hívják a NAV Infóvonalát a 1819-es telefonszámon, ahol a hivatal munkatársai május 18-án és 19-én 18 óráig, május 20-án és 21-én 13 óra 30 percig, május 22-én 20 óráig fogadják a személyi jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket. Az utolsó munkanapokban a budapesti és a vármegyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálatok 8 óra 30 perctől 18 óráig tartanak nyitva.

»


NTAK Roadshow
Megjelent: 2023.05.17. | Kategória: Dél-Alföldi régió

NTAK-Roadshow-2023-1.png NTAK-Roadshow-2023-1.png

Sajnálattal közöljük, de a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a holnapi (2023.05.18-i) rendezvényt lemondta, nem tudunk információt hogy mikor lesz megtartva. Ezúton is elnézésüket kérjük.

»


Csökken a mikrovállalkozások rezsiszámlája
Megjelent: 2023.05.08. | Kategória: Magyarország

Aram_vezetek.jpg

A korábbi bejelentésnek megfelelően májustól a lakossági piaci ár szintjére, 165 forintról 70 forintra csökken az egyetemes szolgáltatásban ellátott mikrovállalkozások sávhatár feletti áramára. Az érintett cégek költségeinek nagyarányú mérséklése elősegíti gazdaságos működésüket a szankciós energiaválságban. Egy másik kormánydöntés alapján, szintén május elsejétől az MVM Csoport kevesebb mint felére csökkenti Váltó fix tarifáit a gázszolgáltatásban mintegy 14 ezer, az áramellátásban közel 17 ezer nem lakossági ügyfele számára. További információért kattintson. »


KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ELEMZŐ KÖZPONT
Megjelent: 2023.05.08. | Kategória: Magyarország

Felhivas_innovatorok_szamara_0501.png
A hazai gazdaság számos olyan kézzelfogható termékkel és szolgáltatással bővült az elmúlt időszakban, amelyek a klímacélok hosszú távú megvalósítását szolgálják az egyes termékek és szolgáltatások környezeti lábnyomának mérséklése révén. Ezek a zöldinnovációs, energiahatékonysági újítások számos ágazat sajátjai: ezek eredményeit ténylegesen multidiszciplináris jelleggel lehet csak értelmezni, ahogyan a klímacélokat is csak a gazdaság különböző szegmenseinek együtt gondolkodása és együttes
tevékenysége révén tudják elérni.

Erre való figyelemmel a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Körforgásos Gazdaság Elemző Központja az idén első alkalommal rendezi meg a Zöldinnovációs és Energiahatékonysági Expót (a továbbiakban: EXPO), amely során szeretnénk – ágazatsemlegesen – felvonultatni azokat a hazai ötleteket, termékeket, szolgáltatásokat, eljárásokat, stratégiákat, modelleket amelyek a klímacélok magyarországi megvalósítását és egyúttal a hazai gazdaság versenyképességét, zöldgazdasági átállását leginkább támogatják.
»


China Brand Fair
Megjelent: 2023.05.08. | Kategória: Világ

,,China Brand Fair’’ című kiállítás, melynek keretében kínai cégek mutatják be termékeiket magyar érdeklődők számára.  A nagy érdeklődésre és a kínai kiállítók számára való tekintettel idén először a HUNGEXPO területén kerül megrendezésre június 8-9-10-én.  A látogatók több mint 350 megbízható kínai vállalat termékeit tekinthetik meg és a gyártó cégek képviselőivel személyesen, tolmácsok segítségével tárgyalhatnak. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A kiállításon az alábbi termékkategóriák és szolgáltatások lesznek bemutatva:

elektromechanika, könnyűipar, textilipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság, vegyipar, autó- és motorkerékpár-alkatrészek, mechanikus berendezések, kerámia, fürdőszoba, konyhai berendezések,  építőanyagok, otthoni dekorációs cikkek, kommunikáció, hardvereszközök, elektromos berendezések, elektronikus alkatrészek, napelemes termékek, világítástechnika, sport- és fitneszeszközök , otthoni textiltermékek, vegyi termékek  stb., valamint olyan szolgáltatások, mint például a kulturális turizmus, az oktatás és a kiadói tevékenység.

Regisztráció: www.chinabrandfair.hu/huk

»


A vállalkozói szektor helyzetéről kérdez az MNB
Megjelent: 2023.05.08. | Kategória: Magyarország

Magyar Nemzeti Bank.jpg

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelt feladatának tekinti, hogy megismerje és folyamatosan nyomon kövesse a magyar vállalati szektor gazdasági helyzetét és kilátásait. Ennek kapcsán az MNB rendszeres konjunktúra felmérést végez a hazai vállalatok körében azzal a céllal, hogy a jegybank hiteles képet kapjon a gazdasági folyamatok aktuális és várható alakulásáról.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény adta keretek között néhány olyan kérdés megválaszolásában szeretnék a vállalkozók együttműködését kérni, amelyek segítenek pontosabb képet alkotni a magyar vállalati szektor gazdasági helyzetéről, illetve az általános üzleti hangulat aktuális és jövőbeli várakozásairól. Kérjük, segítsék a munkát azzal, hogy kitöltik az MNB honlapján az alábbi hivatkozáson elérhető rövid kérdőívet 2023. május 15-ig. A kitöltés mintegy 10 percet vesz igénybe.

https://mnbpoll.mnb.hu/Survey.aspx?surveyid=155045204&lng=hu-HU

»


Hulladékgazdálkodási – MOHU – regisztráció kisokos
Megjelent: 2023.04.28. | Kategória: Magyarország

MOHU-logo.jpg

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
konzultációval egybekötött előadást szervez az érintettek számára
„Hulladékgazdálkodási – MOHU – regisztráció kisokos” címmel

Helyszín: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara II. em. konferenciaterem
5600, Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Időpont:  2023. május 11. 10:00
Előadó: Fehér Tamás – Fehér Rendszerház Kft.
Csermely Ildikó – Eu-Pro EHS Consulting Kft.
   
További részletek: https://bmkik.hu/filetar/Meghivo_2023.05.11.docx
jelentkezési link: https://bmkik.hu/mohu/
A jelentkezési határidő: 2023. május 10., 15:00

A rendezvény térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.

»