HACK">

Módosultak a kamarai hozzájárulás befizetésének technikai részletei 2022. január 01-től
2022. január 13., csütörtök

Jogszabály-változás nyomán a gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározott évi 5.000,-Ft kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, – amennyiben a vállalkozás székhelye Békés megyében van, úgy nem a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának - hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 sz. bankszámlára. A befizetett kamarai hozzájárulás 2022-től továbbra is költségként elszámolható, valamint az önkéntes kamarai tagdíjból kedvezményként levonható lesz.

A befizetési határidő változatlanul március 31.

A kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges adatszolgáltatást, adatmódosítást ezt követően is a székhely szerint illetékes területi kamara felé, azaz Békés megyei székhelyű vállalkozás esetében a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felé kell megtenni.

Amennyiben a vállalkozásának, illetve a gazdálkodó szervezetnek 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé szíveskedjék rendezni.

A 2022. január 1-jét követően az MKIK által beszedett kamarai hozzájárulás 90 %-a az eddigi gyakorlatnak megfelelően a területi kamarai hálózathoz kerül és azon kamarai tevékenységek, illetve szolgáltatások pénzügyi fedezetéül szolgál, amelyeket a területi kamara a vállalkozásoknak nyújt. A beszedés központosítása kizárólag a forrásallokáció hatékonyságának javítását szolgálja, semmilyen mértékben nem gyengíti a területi kamarák pénzügyi önállóságát.

A kötelezettség az alábbiak szerint teljesíthető:

2022. évi kamarai hozzájárulás:

- utalással: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájának számára: 12100011-10639683Â (Gránit Bank)

(Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.)

- készpénzzel: székházunkban (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.)

2021. évi vagy korábbi elmaradt kamarai hozzájárulás:

- utalással: a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara erre a célra elkülönített bankszámlájának számára: 10402609-49545356-50571085. (Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.)

- készpénzzel: székházunkban (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.)

»
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Megjelent: 2021.12.17. | Kategória: Magyarország

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

2021. november 8-tól

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az ügyfelek és a munkatársak egészségének védelme érdekében az ügyfélfogadás során a következő óvintézkedéseket vezeti be:

Kérjük, hogy amennyiben az ügy jellege megengedi, a telefonos, illetve a Kamaránk elektronikus levelező rendszerén keresztül történő ügyintézést részesítse előnyben (bmkik@bmkik.hu).

Kérjük, hogy a személyes ügyintézést lehetőleg kerülje, csak indokolt esetben válassza. Az ügyintézés gördülékenysége érdekében előzetesen egyeztessen időpontot Kamaránk központi telefonszámán (66/324-976) vagy az ügyintézők elérhetőségein (https://www.bmkik.hu/index.php?id=908).

Személyes ügyintézés alkalmával kérjük a következő szabályok betartását:

 • Munkatársaink egyszerre 1 ügyfelet fogadnak, kivéve, ha az ügyintézés jellege több személy együttes jelenlétét kívánja meg.
 • Az ügyfelek a BMKIK ügyfélfogadásra kijelölt helyiségeiben tartózkodhatnak 1,5 -2 méteres védőtávolság betartásával.
 • A BMKIK épületében szájat és orrot takaró eszköz (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk) szakszerű használatával megengedett tartózkodni.
 • A BMKIK épületében kézfertőtlenítést követően lehet tartózkodni, amelyhez biztosítjuk a szükséges eszközöket.
 • A BMKIK épületébe - indokolt esetben - testhőmérséklet-mérést követően lehet tartózkodni. A mérés Kamaránk recepcióján történik. Hőemelkedés, láz észlelése esetén személyes ügyintézésre nincs lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

»


Széchenyi Kártya Program
Megjelent: 2022.01.06. | Kategória: Magyarország

magyarfalu_program_logo.jpg

A Kormány döntése értelmében 2022-ben is folytatódik a Széchenyi Kártya Program, és azon belül az Újraindítási Konstrukciók igénylésének a lehetősége. További információért kattintson.

»


Újra nyílik a Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Program vissza nem térítendő pályázati kiírása
Megjelent: 2022.01.06. | Kategória: Magyarország

magyarfalu_program_logo.jpg
Februártól újra megnyílik a GINOP Plusz-1.2.2-22 kódszámú, Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Program. A kormány kiemelt célja a magyar vidék fejlődésének elősegítése, ennek érdekében a szabad vállalkozási zónákban vagy az ötezer lakos alatti településeken működő mikrovállalkozások 2022. február 17-től újabb 30 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a program keretén belül.
További információért kattintson. »


Élelmiszert SZÉP-kártyával
Megjelent: 2022.01.06. | Kategória: Magyarország

SZKartya_2022.jpg

A Magyar Közlöny 240. számában megjelent a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló a Kormány 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelete.

A rendelet értelmében a munkavállaló részére a 2022. évben a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer vásárlására felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás. A részletekért kattintson.

»


GINOP Plusz-1.2.3-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban
Megjelent: 2022.01.06. | Kategória: Magyarország

economy-gauge.jpg

Megjelent a sokak által várt 100 milliárd Ft keretösszegű, GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú - „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban” elnevezésű eszközbeszerzési pályázat.

A pályázatról az alábbi összefoglalót készítettük az Önök számára:

Keretösszeg: 100 milliárd Ft az alábbi ütemezés szerint:

1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. – 2022. január 26.– Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft /Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók számára/

2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 3.
– Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft /Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók számára/

Támogatottság mértéke: max. 70%, a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege pályázatonként: 10 – 200 millió Ft a pályázó statisztikai létszámától függően.

Pályázók köre azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018- 2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban.

Támogatott tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Információs technológia–fejlesztés

Megvalósítás időtartama: 24 hónap

A pályázati felhívás a következő linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/GINOP_PLUSZ-1.2.3-21#

A pályázattal kapcsolatosban további információkat kaphatnak Kamaránk Külgazdasági és EU-integrációs Osztályán Horváth-Debreceni Edittől a 30/369-0144 telefonszámon.

»


Rendhagyó keretek között adták át a kamarai díjakat
Megjelent: 2021.12.21. | Kategória: Magyarország

A korábbi évek hagyományaitól eltérően - az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel - a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi ülésén adták át a kamarai díjakat, december 15-én, a kamara békéscsabai székházában.

BMKIK_dijazottak_2021.jpg

„AZ ÉV BÉKÉS MEGYEI KAMARAI VÁLLALKOZÓJA 2020”
díjat Szabó Gézának ítélte oda a kamara elnöksége, aki 40 éve ügyvezetője az orosházi Euro- Unior Kft-nek. A cég fő tevékenysége a kazángyártás és az egyéb gépipari tevékenység, mellette megőrizte a cégben a tűzvédelmi szolgáltatások elvégzését is. A céget sikeresen vezette az évtizedek során jelentkezett makrogazdasági változások és az olyan válságok idején, mint az utóbbi évtizedet meghatározó és kihívást jelentő 2008-as gazdasági világválság, vagy a jelenünket is meghatározó COVID-19 járvány. Az Euro- Unior Kft. árbevétele 2019-ről 2020-ra 40%-kal növekedett, 2020-ban árbevételének több mint 70%-a már nyugati exportból származott.

„AZ ÉV BÉKÉS MEGYEI IPARI VÁLLALKOZÁSA 2020” díjat a gyomaendrődi Hídknap Faipari Kft- nek ítélte oda a BMKIK Elnöksége, melyet Knapcsek Lajos, a cég tulajdonos- ügyvezetője vette át. A cég 2001-es alapítása óta a termelésre fókuszálva, piacképesen, eredményesen gazdálkodik, egyenletes, jó teljesítményt biztosítva jelentősen hozzájárul a megye gazdaságának fejlődéséhez. Stabil megrendelői bázisuk alapja a magas szintű szakmaiság és a tudatos szolgáltatói gondolkodás, hiszen munkájuk jó része kivitelezői megrendelés. CE minősítéssel rendelkező fa nyílászárókat gyártanak, bútorok készítésére kapnak megbízást. Fűrészáruval, lapáruval kereskednek, az üzemi termelés során keletkezett hulladékból brikettet készítenek, lakossági eladásra.

„AZ ÉV BÉKÉS MEGYEI KERESKEDŐJE, SZOLGÁLTATÓJA 2020” díjat az 1991-ben alakult családi vállalkozásként működő gyomaendrődi telephelyű Körpavilon Bt- nek ítélte oda a kamara elnöksége, melyet Tímár Attila Albin, a cég ügyvezetője nevében Tímár Elcock Barbara vett át. A Körpavilon Bt. 2005-től 2016-ig a Kondorosi Csárdát üzemeltette bérlőként, ahol a vendéglátás mellett szakács és pincér szakmunkástanulók oktatását végezte, 2013-ban tevékenységét bővítette, Nemzeti Dohányboltot működtet, 2018 óta építőipari részlege is működik. A társaság a koronavírus helyzetet rugalmasan kezeli, munkatársaival együtt a szigorítások idején is igyekeznek a cég gazdasági érdekeit, eredményességét a lehetőségekhez mérten maximálisan kihasználni. A Körpavilon Bt. eredményeit nagyban segítik a különböző szakmai versenyeken elért eredmények, a nemzetközi gasztronómia terén szerzett tapasztalat.

„AZ ÉV BÉKÉS MEGYEI KÉZMŰVES VÁLLALKOZÓJA 2020” díjat a békéscsabai Lengyel Mátyás ács- állványozó mester vette át. 50 éve dolgozik a szakmában, 20 éve a szakmája mestere. Több, mint két évtizede egyéni vállalkozóként tevékenykedik, gyakorlati és szakoktatóként ács, állványozó, zsaluzó, dúcoló, tetőfedő szakmákat oktat.

„DR. GYALOG SÁNDOR EMLÉKDÍJ KIVÁLÓ KAMARAI MUNKÁÉRT 2020” díjat Vozár Mártonnak, a BMKIK Kereskedelmi Tagozatból választott alelnökének, a BMKIK Turisztikai és Vendéglátó Szakbizottság elnökének ítélte oda az elnökség. Vozár Márton, a Pósteleki Rendezvényszervező Kft. résztulajdonosa, ügyvezető igazgatója, szakács és felszolgáló mester, felsőfokú áruforgalmi eladó, turizmus oktató, pedagógia és turizmusföldrajz szakos tanár, közoktatási vezető. Munkája mellett számos társadalmi funkciót is ellát, szakmai szervezetek vezetőségében vállal szerepet. Kamarai szerepvállalása a gazdasági önkormányzat munkájában közel 30 éves múltra tekint vissza. Hisz abban, hogy a kamarák betöltik köztestületi szerepüket, büszkén hirdeti a kamarai szolgáltatásokat és személyesen foglalkozik minden hozzá forduló vállalkozó problémájával a szakterületén belül. Ma is hittel vallja, hogy szükségük van a vállalkozásoknak egy olyan szervezetre, amely segít eligazodni a gazdasági élet jogszabályi értelmezésében és annak minden adminisztratív lebonyolításában.

Médiamegjelenések:
beol.png

»


Cafeteria kisokos
Megjelent: 2021.12.17. | Kategória: Magyarország

yellow-sticky-note-question-mark-communication-44022496.jpg

Mi lesz jövőre a SZÉP Kártyával? - Meddig adható a távmunkások költségtérítése? - Kerékpárhasználat a gyakorlatban

A Cafeteria TREND Magazin idén is elkészítette a Cafeteria Kisokos című 33 oldalas kiadványát a juttatások szabályairól, adminisztrációjáról, felhasználásáról.

Az OHE partnerei a www.cafeteriatrend.hu/ck22.pdf linken letölthetik a kiadványt.

»


Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályai
Megjelent: 2021.12.17. | Kategória: Magyarország

Megjelent a 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosítását a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól, amely 2022. május 28-án lép hatályba.

A változtatás az uniós jognak való megfelelés érdekében történt, módosításra került ugyanis az új szabályozás alapjául szolgáló 98/6/EK irányelv. A Bizottság ugyanis megállapította: az uniós fogyasztóvédelmi jog hatékonyságát veszélyezteti a tudatosságnak a kereskedők és fogyasztók körében tapasztalható hiánya.

Cél a fogyasztók jobb tájékoztatása. A változás értelmében árcsökkentés bejelentésekor – azaz akció kihirdetésekor – a vállalkozásnak az akciós ár mellett meg kell jelölnie az adott termék meghatározott szempontrendszer szerinti korábbi árát is. További információért kattintson.
»


Az egyéni vállalkozásokat érintő adózási könnyítések
Megjelent: 2021.12.17. | Kategória: Magyarország

szamviteli_tanacsadas_2.jpg

Az átalányadózás szabályai 2022-től jelentősen egyszerűsödnek és mint adózási lehetőség is olcsóbbá válik reális alternatívát kínálva ezzel sok jelenleg KATA adózást választók számára.

A benyújtott törvényjavaslat számos ponton módosítja a korábban sok szempontból bonyolult és kedvezőtlen egyszerűsített adózási módot. A “mellékállásban” vállalkozók számára is kinyílik az adó és járulékmentes értékhatár bevezetésével az átalányadózás lehetősége. Míg korábban az átalányadózó egyéni vállalkozónak, ha heti 36 órát elérő munkaviszony mellett választotta is, jövedelme, ezáltal adóalapja után társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót kellett fizetnie. 2022-től az adómentes rész ezen terhek alól mentesülni fog, ezért már munkaviszony mellett is jó választás lehet vállalkozói jövedelmünk “leadózására”. További részletekért kattintson.

»


Segít a kiva-kalkulátor
Megjelent: 2021.12.07. | Kategória: Magyarország

Jövőre még kedvezőbbé válik a kisvállalati adó (kiva), mértéke 10 százalékra csökken. A kkv-k a megfelelő adózási mód kiválasztásával rengeteg pénzt spórolhatnak meg, ebben segíti most a vállalkozásokat a Pénzügyminisztérium (PM) kiva-kalkulátora - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert
További információért kattintson. »


A pénzügyi tudatosság a stabil kkv-k működésének egyik alappillére! - a kamarai felkészülés most GINOP Plusz többletpontokat jelent az első 1500 KKV-nak!
Megjelent: 2021.12.07. | Kategória: Magyarország

G112_logo_white_Color.png

GINOP-1.1.2 Pénzügyi- és Vállalkozói Szemléletformálás (PVSZ)

Szerezzen magabiztos pénzügyi tudást és alapozza meg vállalkozása jövőbeni sikereit velünk! A most pályázható Pénzügyi- és Vállalkozói Szemléletformálási projekt térítésmentesen, rugalmas időbeosztás mellett nyújt lehetőséget a KKV vezetők pénzügyi tudásának bővítéséhez. További információért kattintson.

»


Az adatok végleges törlését biztosító címkék az illetékes járási hivataloknál
Megjelent: 2021.12.07. | Kategória: EU

gdpr-3438462_430.jpg

A 726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 1-jétől a számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszköz értékesítésekor a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez, vagy a tartós adathordozó csomagolásához a kereskedőnek minden esetben csatolnia kell a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által kibocsátott, az adatok végleges törlését biztosító címkét. További információért kattintson.
»


Parlament előtt a jövő évi adócsökkentésekről szóló törvényjavaslat
Megjelent: 2021.12.03. | Kategória: Dél-Alföldi régió

ado-szja-bevallas.jpg

Szíves figyelmükbe ajánljuk a 17668 számú törvényjavaslatot, amely a jövő évi adócsökkentésekről szól.

A Pénzügyminisztérium sajtóközleménye úgy fogalmaz: „A Pénzügyminisztérium benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely 2022-ben több mint 750 milliárd forintot hagy az adózóknál. Ha az Országgyűlés megszavazza, akkor a kormány javaslatai nemcsak a vállalkozásoknak és a lakosságnak hoznak nagy könnyebbséget, hanem a gyermekes családoknak is. Jövőre ugyanis a babakötvények utáni állami támogatás összege a duplájára emelkedik.” További információért kattintson.

»


Kedvező adóváltozásokkal számolhatnak a vállalkozások és a gabonaágazat szereplői
Megjelent: 2021.11.12. | Kategória: Magyarország

gepel-kez-billentyuzet.jpg
A kormány továbbra is segíti az agrárszektort, hiszen 2022-ben és utána is érvényes marad a fordított adózás a gabonafélék esetében. Az áfaszabályok módosítására a miatt is szükség volt, hogy jelentősen bővülhessen a vállalkozásoknak nyújtott adóhivatali szolgáltatási repertoár. A cél ugyanis az, hogy az Európai Unió tagállamai közül néhány éven belül Magyarországon legyen a legkisebb az adó-adminisztráció.
További információért kattintson. »


Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása
Megjelent: 2021.11.12. | Kategória: Magyarország

penzt_tesz_uvegbe.jpg

219 ezer forintos, egyszeri támogatást kaphatnak az ágazati bértámogatásból munkavállaló híján kimaradt vállalkozások, önfoglalkoztatók.

Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában főként azok a kiskereskedelemben, turizmus-vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy szabadidő ágazatokban tevékenykedő vállalkozók részesülhetnek, akik alkalmazottak hiányában nem tudtak ágazati bértámogatásra pályázni. Az átmeneti korlátozásokkal érintett 56 főtevékenység valamelyikét folytató önfoglalkoztatók a garantált bérminimummal megegyező összeget kaphatnak.

A támogatás mások mellett a fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai oktatók számára könnyíti meg az újraindulást.

Hogyan és meddig igényelhető a támogatás? További információért kattintson.

»


21. századi szakképzés kezdete
Megjelent: 2021.11.11. | Kategória: Magyarország

mkik-1.png akt1.png

MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt
„21. századi szakképzés kezdete”
kerekasztal beszélgetésre,

melynek célja, hogy a gazdálkodó szervezetek, duális képzőhelyek, szakképző iskolák átfogó információkat kapjanak a bevezetett szakképzési rendszer tapasztalatairól, folyamatairól.

Kerekasztal beszélgetés időpontja:
2021. november 16. kedd 10:00-14:30

Regisztráció: 9:45 órától

Kerekasztal beszélgetés helyszíne:
Rokka Rendezvényház 5600 Békéscsaba, Andrássy út 73/1.

A rendezvény ingyenes, előzetes regisztráció szükséges a https://bmkik.hu/21szakkepzes felületen. Zárt térben tartott egyéb rendezvényen létszámtól függetlenül kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy vehet részt. (484/2020. XI.10. korm.rend.)

Parkolási lehetőség: az épület előtt, vagy a közelben lévő OBI áruház parkolójában.

A kerekasztal beszélgetés kapcsolattartója:

Mészárosné Szabó Anna
anna.szabo@bmkik.hu
36 30 776-0305

»


EKKV díjmentes e-learning hazai kkv-knak - Új modul Szektoronkénti digitalizáció témában
Megjelent: 2021.11.05. | Kategória: Magyarország

Vallalkozz_digitalisan_2021.11.04.jpg

A BÉT oktatási leányvállalata, a Magyar Nemzeti Bank unokavállalata, a Budapest Institute of Banking (BiB) egy díjmentesen elérhető e-learning tananyagot fejlesztett, melynek célja a magyar kis- és középvállalkozások megerősítése, a vállalkozók számára legfontosabb témák gyakorlatorientált, megoldásközpontú bemutatásával. Ennek ismertetésére csatoltan küldjük a tájékoztató dokumentumokat, melyben bővebb információt található.

Az eddig megjelent 8 modul mellett, most egy újabbal bővült a tananyag, a Szektoronkénti digitalizáció modullal. A modul 2021. október 20-a óta éles a www.ekkv.hu honlapon, és választ ad arra, hogy milyen lehetőségeket és veszélyeket jelent a digitalizáció az agrárium, az alkatrészgyártás, az építőipar és a vendéglátás számára.

»


Tájékoztató a hitelmoratórium hosszabbításának közelgő határidejéről, valamint módosult feltételeiről
Megjelent: 2021.10.27. | Kategória: Magyarország

jon-a-kamatmentes-ujrainditasi-gyorskolcson-reszletek.jpg

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatja a hitelmoratóriumban érintett vállalkozások, hogy az általános moratórium október 31-ig érvényes, ezután pedig csak azok maradhatnak a programban jövő júniusig, akik ezt október végéig külön jelzik a számlavezető bankjuknál.

A moratórium folytatásához már nem elég, hogy pusztán a benyújtást megelőző másfél évben legalább 25 százalékkal csökkent a vállalkozás árbevétele, hanem plusz kritériumként a vállalkozás a válság kitörése óta nem kaphatott kedvezményes gazdaságélénkítő hitelt vagy kölcsönt sem. Vagyis, aki már legalább egyszer kapott kedvezményes állami hitelt, nem számít rászorulónak a moratórium szempontjából.

A válságkezelés során a vállalkozások elsősorban kedvezményes kamatú hitelt kaptak, így számos vállalkozás számára szükséges figyelembe venni, hogy a válság kitörése óta kedvezményes gazdaságélénkítő hitelre kötöttek-e szerződést.

Amelyik vállalkozás akár csak egy hitelszerződést is kötött a fent felsorolt programok, vagy bármilyen más államilag támogatott hitelprogram keretében 2020. március 18. után, az novembertől nem vehet részt a törlesztési moratóriumban. Kattintson és nézze meg, mely hitelprogramok szerepelnek a kizáró okként szereplők között:

»


November elsejétől bővül a vállalkozások munkaerő-támogatási programja
Megjelent: 2021.10.27. | Kategória: Magyarország

portrait-business-woman-working-laptop_1303-9731.jpg

A sikeres munkahely-teremtési program új eleme legfeljebb 9 hónapon át biztosíthat állami hozzájárulást a szakképzettséggel rendelkező, 30 év alatti álláskeresők elhelyezkedéséhez. A 2021. november 1-jétől kérhető támogatás három hónapon át fedezheti az újonnan felvettek munkatapasztalat-szerzésének költségeit, a folytatásban pedig Vállalkozások munkaerő támogatása keretében fél évre igényelhető az összesen 600 ezer forint. További információért kattintson.

»


Részletek a vendéglátóhelyek NTAK regisztrációjáról
Megjelent: 2021.10.27. | Kategória: Magyarország

kavezo.jpg

A vendéglátóhelyek és az attrakcióhelyszínek regisztrációja novemberben indul, az éles adatszolgáltatás pedig – a technikai felkészülés és tesztelés után – 2022. július 1-jétől válik kötelezővé. A vendéglátóüzletekben a már évek óta meglévő pénztárgép-rendszert egy olyan szoftver fogja kiegészíteni, amely beköti az egységeket az NTAK-ba, s ennek – hasonlóan a szálláshelyek Vendégem alkalmazásához – lesz ingyenes verziója is. További információért kattintson.
»