Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
ÖSSZEFOGLALÓ A 2008 NYARÁN TARTOTT IDEGENFORGALMI VIZSGÁLAT TAPASZTALATAIRÓL
2008. szeptember 11., csütörtök

ÖSSZEFOGLALÓ A 2008 NYARÁN TARTOTT IDEGENFORGALMI VIZSGÁLAT TAPASZTALATAIRÓL

 
 

AZ IDEGENFORGALMI VIZSGÁLAT FŐBB TERÜLETEI

 

 

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelősége által lefolytatott 2008. június 16-tól augusztus 22-ig tartó idegenforgalmi vizsgálat kapcsán az idegenforgalmilag frekventált területeken található vendéglátó- és szálláshelyek ellenőrzésén kívül a strandcikkek, gyermekjátékok, ajándéktárgyak piacfelügyeleti ellenőrzésére és biztonsági vizsgálatára, a nagy tömegeket vonzó rendezvények fogyasztóvédelmi ellenőrzésére, valamint az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken és megyeszékhelyeken a taxi szolgáltatás, valamint a piacok, vásárcsarnokok fogyasztóvédelmi ellenőrzésére került sor.

 

 


 

ÖSSZEFOGLALÓ A 2008 NYARÁN TARTOTT IDEGENFORGALMI VIZSGÁLAT TAPASZTALATAIRÓL

 
 

AZ IDEGENFORGALMI VIZSGÁLAT FŐBB TERÜLETEI

 

 

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelősége által lefolytatott 2008. június 16-tól augusztus 22-ig tartó idegenforgalmi vizsgálat kapcsán az idegenforgalmilag frekventált területeken található vendéglátó- és szálláshelyek ellenőrzésén kívül a strandcikkek, gyermekjátékok, ajándéktárgyak piacfelügyeleti ellenőrzésére és biztonsági vizsgálatára, a nagy tömegeket vonzó rendezvények fogyasztóvédelmi ellenőrzésére, valamint az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken és megyeszékhelyeken a taxi szolgáltatás, valamint a piacok, vásárcsarnokok fogyasztóvédelmi ellenőrzésére került sor.

 

 

 

Az ellenőrzések tapasztalatai a különböző vizsgálati területeken a következők:

 

 

 

VENDÉGLÁTÁS

 

 

 

A vendéglátás terén lefolytatott ellenőrzéseink fő célja a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme, a fogyasztók megkárosításához vezető szabálytalanságok felderítése és szankcionálása.

 

 

Valamennyi ellenőrzést próbavásárlással, próbafogyasztással kezdtük meg, melyek kapcsán a nyugtaadási kötelezettség elmulasztását összesen 50 helyen tártuk fel. Vásárlói megkárosítást 173 esetben (14%) tapasztaltunk, a vevő kárára realizálódott összes különbség 9.425,- Ft, ami közel dupláját éri el a tavaly tapasztalt megkárosításoknak. A próbavásárlások során idén preferált helyet foglalt el a kiszolgált röviditalok, borok és üdítőitalok térfogatának ellenőrzése. A visszamért italok 7%-ánál állapítottunk meg térfogathiányt. A próbavásárolt, tömegre értékesített ételek visszamérése során 22%-ban észleltünk eltérést, jellemzően bruttó tömeg alapján történő ármegállapítás következtében, mely esetekben az étel a csomagolóanyaggal együtt került a mérlegre. Az ételek elviteléhez biztosított, jellegének megfelelő legegyszerűbb csomagolásért nem számítható fel külön díj, ennek ellenére 13 vendéglátóhelyen mégis jelentős összegeket számoltak fel az elszállításhoz adott műanyag dobozokért. A felszámított árak alapján kikalkulált végösszeg kerekítésére vonatkozó előírásokat pedig 3 egységben nem tartották be.

 

Azon vendéglátó egységekben, ahol a helyszínen valamiféle ételt, illetve többkomponensű italt állítottak elő, ellenőriztük az anyaghányad-nyilvántartás meglétét. Elmondható, hogy az egységek 1/3-a nem rendelkezett megfelelő ételnyersanyag nyilvántartással. Az árusított, vagy tárolt, nem saját előállítású áruk eredetét az egységek 11 %-a nem tudta a helyszínen beszerzési bizonylattal vagy annak másolatával igazolni.

 

A kínált étel- és italválasztékról teljes körű tájékoztatást a bejáraton kívül a vizsgált vendéglátóhelyek 1/6-a nem biztosított. Az üzleten belüli ártájékoztatási kötelezettséget a belső vendégtérrel rendelkező egységekben tett ellenőrzések során a vendéglátóhelyek 7 %-ában kifogásoltuk. Az üzlet ártájékoztatóján a kínált kiszolgálási mennyiségeket, illetve a konkrét mértékegységeket továbbra sem tüntették fel maradéktalanul, jellemzően idén is a sörök esetében hiányzott a korsó, pohár, pikoló kiszolgálásra kerülő mennyiségeinek megjelenítése. A hitelesítéssel rendelkező fémmércék meglétének és alkalmazásának ellenőrzése során 6%-os hiányosságot észleltünk. A fogyasztók részére történő joghatással járó mérés elvégzéséhez számos helyen nem biztosítottak hiteles mérleget, vagy a mérleg nem jól látható elhelyezésével követtek el mérésügyi jogsértést.

 

A vendéglátó üzletek kirívóan magas hányada, 25 %-a nem tudta kategóriába sorolásának bejelentését bemutatni, illetve nyilvántartásba vételét igazolni. A kategória jelölő tábla, illetve a gyorskiszolgáló étterem esetében a jelleget jelölő tábla kihelyezése 15%-ban nem volt biztosított. Az ellenőrzött – vendéglátó tevékenységet folytató – egységek közül 12 üzlet kapcsán merült fel valamiféle szabálytalanság a működési engedély megléte kapcsán, részben az ellenőrzött egységek egyáltalán nem rendelkeztek tevékenységük folytatásához engedéllyel, részben pedig nem állt összhangban a működési engedély a végzett tevékenységgel.

 

A vizsgálati időszak során gondot fordítottunk az olyan vendéglátó egységek ellenőrzésére is, melyek nyitvatartási ideje az esti és/vagy éjszakai órákra korlátozódik. Ezen ellenőrzéseket minden esetben a rendőrhatóság és/vagy a vámhatóság közreműködésével hajtottunk végre. Ellenőrzéseink némelyike kiegészült a fiatalkorúak alkohol – és dohányáruval való kiszolgálásának vizsgálatával, s megállapítható volt, hogy részükre túlnyomóan kiszolgálásra kerültek a tilalommal érintett termékek.

 

 

A régióközpont és területi kirendeltségei teljes területén 1.267 vendéglátó egységet vontunk ellenőrzés alá. A kifogással érintett egységek száma 931, mely által a kifogásolási arány a régió egészére vetítve 74%-ot ért el. A vizsgált területek tekintetében tevékenységét jogszerűen végző egységek száma a régióban 336, ami jelentős javulásról ad számot. A feltárt szabálytalanságok miatt 845 határozattal 62.440.000,- Ft összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, kötelezést tartalmazó határozatot 918 alkalommal adtunk ki.

 

A szankciókat régiónkban is egységesen meghatározott bírságpolitika alapján állapítottuk meg.

 

 

 

Az idei főszezon vizsgálata során is különös hangsúlyt kaptak a különböző kulturális események, rendezvények, fesztiválok köré települt vendéglátó egységek.

 

 

További 39 ellenőrzést végeztünk a kiemelt vizsgálati területként megjelölt nagy tömeget vonzó rendezvényeken. Valamennyi rendezvény ellenőrzése a Dél-alföldi Régió Nyolc Hatósági Együttműködésének megfelelően került koordinálásra, s több hatóság szakembereinek együttes jelenlétében zajlott. Jogsértést 29 esetben állapítottunk meg a vendéglátó- és kereskedelmi tevékenységet folytató kitelepülések tevékenysége terén. Vásárlói megkárosítást 3 esetben értünk tetten, összesen 116,- Ft-tal számoltak többet a ténylegesen fizetendő összegnél.

 

 

A feltárt szabálytalanságok miatt 17 üzemeltető részére 1.500.000,- Ft összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, kötelezést tartalmazó határozatot 29 alkalommal adtunk ki.

 

 

 

 

 

 

SZÁLLÁSHELYEK

 

 

 

A hatóság az idegenforgalmi főszezonban minden évben ellenőrzi a szálláshelyekre vonatkozó jogszabályi előírások megtartását. A vizsgálatot azért tartjuk indokoltnak, mert a hazai kereskedelmi szálláshelyeket az év ezen időszakában keresi fel a legtöbb vendég.

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mellett a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal munkatársai hatáskörükben eljárva szintén ellenőrizték a szálláshelyek osztályba sorolási feltételek meglétét, illetve a két hatóság között a több évre visszanyúló sikeres együttműködés keretében közös ellenőrzések elvégzésére is sor került. Az ellenőrzés időtartalma alatt 4 kereskedelmi szálláshely vizsgálatát végeztük el a Hivatallal közösen Szegeden és környékén.

 

Jellemző szabálytalanságnak tekinthető, hogy az üzemeltető nem jelentette be a szálláshely osztályba sorolását (47 %), valamint azt nem tüntette fel egyértelműen (34 %), a vendég által jól látható módon sem a szálláshely recepcióján, sem annak főbejáratánál (32 %). A vizsgált 78 szálláshelyből 24 egység szobájában nem volt ártájékoztatás, a tájékoztatást jelentős részben (69 helyen) csak a recepción biztosították.

 

A régió területén a vizsgálat ideje alatt összesen 78 kereskedelmi szálláshelyet vizsgáltunk, melynek során 51 egységben tártunk fel hiányosságot és indítottunk eljárást az üzemeltetővel szemben. A kifogásolás aránya 65,4 %-ot mutat.

 

A vizsgálat végén végzett összesítés alapján 46 esetben köteleztük az üzemeltetőt a jogsértés megszüntetésére, ezen belül 40 ügyben fogyasztóvédelmi bírságot szabtunk ki. Ennek összértéke 2.705.000,- Ft. Felhívással 17 üzemeltető részére éltünk a szobai ártájékoztatás hiányosságaira vonatkozóan.

 

 

 

TAXI SZOLGÁLTATÁS

 

 

 

A szolgáltatás jogszabályoknak megfelelő, hatékony működése kiemelt jelentőségű, különös tekintettel arra, hogy a belföldiek mellett azt jelentős számú külföldi fogyasztó veszi igénybe. Az ellenőrzés során különösen fontosnak tartottuk azon jogszabályi előírások betartásának ellenőrzését, melyek a fogyasztók tájékoztatását, jogainak védelmét szolgálják.

 

A vizsgálat során ellenőrzés alá kerültek mind a taxitársaságokhoz tartozó, mind az ún. mezítlábas taxisok, továbbá a jogsértések hatékony feltárása érdekében – a taxi üzemmód 24 órás jellegéből adódóan – sor került éjszakai ellenőrzésekre is (az 59 nappali ellenőrzés mellett 27 éjszakai ellenőrzést folytattunk le, kiemelendően megegyező kifogásolási számmal), szükség esetén a rendőrség bevonásával. Jellemző helyszínként a taxiállomások, illetve a belváros, bevásárló központok környéke fordult elő.

 

A 86 ellenőrzés kapcsán 32 esetben állapítottak meg a felügyelők valamely szabálytalanságot (15%-os kifogásolási arány született a 41 álló ellenőrzés és 58%-os a 45 próbautas ellenőrzés során), összesen 17 esetben nem kaptak a szolgáltatásról nyugtát, sőt, egy esetben 68,-Ft vásárlói megkárosítás is megvalósult, a taxis a taxaméter 7 esetben nem alkalmazta. Tíz esetben állapítottunk meg szabálytalanságot a személytaxi igazolvány műszerfalon való elhelyezésével kapcsolatban, 2 esetben a taxaméter hitelesítése nem volt megfelelő, egy alkalommal fordult elő, hogy a taxisofőr nem rendelkezik taxiengedéllyel.

 

 

A feltárt szabálytalanságok folytán 2.460.000,-Ft értékben került fogyasztóvédelmi bírság kiszabásra, és összesen 19 kötelező határozat született.

 

 

 

VÁSÁRCSARNOK, PIAC

 

 

 

 A témavizsgálat ideje alatt régiónkban összesen 176 ellenőrzést végeztünk, melyek során 160 alkalmi jellegű, üzlethelyiség nélküli elárusítóhelyet és 16 üzlethelyiséggel rendelkező kereskedelmi egységet vontuk vizsgálat alá.

 

Ellenőrzéseink során vizsgáltuk a vásárokon, piacokon árusított termékek forgalmazási körülményeit, a termékek biztonságosságát, az ilyen helyeken nem árusítható termékek esetleges forgalmazását. 142 ellenőrzés során állapítottunk meg hiányosságot az általános kereskedelmi tevékenységgel illetve a forgalmazott termékekkel kapcsolatban, ami 81%-os kifogásolási arányt jelent.

 

A lezajlott vizsgálatsorozat alapján megállapítható, hogy az általános kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan sok a hiányosság. A vásári és piaci árusok még kevésbé tájékozottak, még kevesebb információjuk van a tevékenység jogszerű végzésével kapcsolatban, mint a boltokat üzemeltetőknek. 5 kitelepülésen (az alkalmi árusok 3%-ánál) nem tudták igazolni a kereskedelmi jogosultságot, további 2 üzletben (az ellenőrzött boltok 12,5%-ában) nem tudták a működési engedélyt a helyszínen bemutatni.

 

A legtöbb hiányosságot a panaszfórum tájékoztatók kapcsán állapítottuk meg (83 eset, 47%), mivel az ellenőrzések közel felében tapasztaltunk ezzel összefüggő szabálysértést. Emellett leginkább az áruk eredetének igazolása (50 alkalom, 28%), valamint az ártájékoztatás (33 eset, 19%) tekintetében nem valósult meg a jogkövető magatartás. Emellett sok esetben a termékek címkézése volt hiányos, vagy egyáltalán nem volt biztosított. Bizonyos termékekhez nem állt rendelkezésre magyar nyelvű használati-kezelési útmutató.

 

Az ellenőrzéseket lehetőség szerint próbavásárlással kezdtük, melyek során 4 alkalommal nem állítottak ki részünkre nyugtát. Vásárlói megkárosítás egy alkalommal történt, 80,-Ft értékben.

 

Ezen túlmenően 25 paici elárusító helyen nem tüntették fel a kereskedő nevének és székhelyének címét, 3 üzletben nem megfelelően kezelték a vásárlók könyvét és 2 üzletben nem tájékoztatták a fogyasztókat a nyitvatartási időről.

 

 

A témavizsgálat során műszaki, könnyűipari és kozmetikai termékeket ellenőriztünk. A vizsgált 59.646 db termékből 10.273 db-ot kifogásoltunk valamilyen szempontból. Ez 17%-os kifogásolási arányt jelent.

 

Összesen 6 esetben (4%) árusítottak olyan termékeket, melyek piacon nem forgalmazhatók. A kifogásolt műszaki termékek közül 20 db elektromos hálózatról üzemeltethető készülék (barkácsgép, háztartási illetve híradástechnikai készülék) volt, melyeket piaci árusok tartottak kínálaton. Ezen termékek további forgalmazását megtiltottuk.

 

Ellenőrzéseink kiterjedtek a korábbi vizsgálatok során letiltott termékek keresésére is. Ennek kapcsán 6 féle 12 db elektromos barkácsgépet és háztartási készüléket találtunk kínálaton, melyek korábban balesetveszély, áramütés veszélye illetve tűzveszély miatt kerültek letiltásra. Egy alkalommal mintavételezésre is sor került egy híradástechnikai termékből, melyet az indokolt, hogy a termék kivitele már szemrevételezés alapján sem felelt meg az előírásoknak. A szakvélemény kiadása jelenleg folyamatban van.

 

 

A vizsgálat kapcsán 142 esetben került kiadásra kötelezésre szóló határozat, mely 10.260 db terméket érintett. 84 alkalommal szabtunk ki fogyasztóvédelmi bírságot összesen 4.359.000,-Ft értékben.

 

A magasnak mondható, 81%-os kifogásolási arány is azt mutatja, hogy a terület további, folyamatos vizsgálata indokolt.

 

 

 

STRANDCIKK

 

 

 

A témavizsgálat ideje alatt összesen 61 ellenőrzést végeztünk a régió területén található strandokon lévő pavilonokban és üzletekben, egyéb elárusító helyeken. 47 kiskereskedelmi egységet, 12 áruházláncba tartozó üzletet, valamint 2 vásári, piaci árust vontunk ellenőrzés alá.

 

Az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzésekor leggyakoribb szabálytalanságként említhető, hogy az egységekben a készleten lévő termékek eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylatokat vagy azok másolatát a helyszíni ellenőrzés során bemutatni nem tudták (15 eset, 25%).

 

Bár az elmúlt évek vizsgálati tapasztalataihoz képest mindenképp javulás figyelhető meg, de a vásárlók könyvének kezelése még mindig számos esetben nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. Az üzemeltetők sok esetben nem tájékoztatják megfelelően a fogyasztókat arról, hogy esetleges panaszukkal hova fordulhatnak (6 eset, 10%). Ezt bizonyítja, hogy a panaszfórumokról szóló tájékoztató tartalmát vagy annak teljes hiányát Felügyelőségünk több alkalommal is kifogásolta.

 

Ugyancsak javulás figyelhető meg a nyugtaadási kötelezettséggel kapcsolatban, hiszen a próbavásárlások során mindössze egy alkalommal fordult elő, hogy a bizonylati fegyelmet az értékesítést végző személy megsértette.

 

A termékcsoportok értékesítési körülményeit vizsgálva 58 egységben, vagyis az ellenőrzések 95%-ában merült fel kifogás a címkézési hiányosságok, valamint a forgalmazási feltételek hiányosságainak következtében.

 

A vizsgálat során összesen 3.626 db terméket ellenőriztünk, melyből 1.548 db termék esetében állapítottunk meg valamilyen hiányosságot, ami 43%-os kifogásolási arányt jelent.

 

A vizsgált termékkörrel kapcsolatban említést érdemel, hogy a dél-alföldi régió területén található strandokon és fürdőkben a leggyakrabban előforduló hiányosságként – a felfújható strandcikkek esetében – a játékok felületén elhelyezett magyar nyelvű figyelmeztető feliratok hiánya szerepelt. Szintén több esetben tapasztaltuk – rendszerint a strandokon – azt, hogy a termékeket eleve felfújt állapotban értékesítik a vásárlók számára, így a vonatkozó jogszabályokban előírt jelölések (azonosító adattal ellátott megnevezés, modellszám/egyéb azonosító, gyártóra/forgalmazóra/importőrre vonatkozó tájékoztatás, CE jelölés, figyelmeztető feliratok, korcsoport jelölés), valamint a használatra vonatkozó magyar nyelvű vevőtájékoztatók nem jutnak el a fogyasztókhoz. Gyakori tapasztalat volt a vizsgálat során, hogy a termékek eredeti csomagolását a kereskedők a kibontást követően nem őrizték meg, hanem egyszerűen kidobták.

 

A témavizsgálat során az ajándéktárgyak értékesítésével szintén csak néhány esetben találkoztunk. A vizsgált termékek 13%-ánál állapítottunk meg valamilyen hiányosságot a jelölésekkel (termék azonosító adattal ellátott megnevezése, gyártóra/forgalmazóra/importőrre vonatkozó tájékoztatás), illetve a használati utasítással/vevőtájékoztatóval kapcsolatban.

 

 

58 esetben indítottunk eljárást a kereskedelmi egységek és piaci árusok ellenőrzése alapján. 58kötelezésre szóló határozat kiadására került sor a feltárt hiányosságok pótlására és a szabálytalanságok megszüntetésére vonatkozóan. 39 esetben került kiszabásra fogyasztóvédelmi bírság, összesen 1.895.000,-Ft értékben.