Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Művezető képzés 2008
2007. november 19., hétfő
Az ÉVOSZ a bajor Hanns Seidel Alapítvány pécsi Képzőközpontjával és a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolával közösen 2008. január 10. és március 11. között építőipari művezetőképző tanfolyamot szervez. Az építési vállalkozók részéről régóta hiányolt művezetőképzés újraindításával Szakszövetségünk lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a művezetői munkakört betöltő, vagy betölteni kívánó szakemberek felfrissítsék, és rendszerbe foglalják a korábban megszerzett ismereteiket, és azokat a mai elvárásoknak megfelelő ismeretekkel egészítsék ki.

A Hanns Seidel Alapítvány pécsi Építőipari Képzőközpontja a német „polier” (pallér) képzés tananyaga alapján, a magyarországi építőipari környezet sajátosságainak figyelembevételével korszerű, az EU elvárásainak is megfelelő tematikájú tananyagot állított össze. A korábbi években szervezett tanfolyamok tapasztalatait kiértékelve kitűnt, hogy a résztvevőknek éppen a művezetők számára legfontosabbnak tekinthető szakmai ismeretek eredményes elsajátítása jelentette a legnagyobb problémát, ezért tanfolyamunkon ezeknek a tárgyaknak az áttekintésére helyeztük a hangsúlyt. 
A tanfolyamra szakirányú építőipari szakmai végzettséggel, és kellő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, azaz szakmunkás végzettségűek esetében legalább négy év, technikusi, vagy ennél magasabb szakirányú iskolai végzettség esetében legalább két év építőipari szakmai gyakorlat megléte szükséges.

A tanfolyam résztvevői az előadások anyagát tartalmazó írott jegyzeteket az egyes előadások alkalmával megkapják. A résztvevők a tanfolyam végén írásbeli vizsgát tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező. A vizsgán csak azok a hallgatók vehetnek részt, akiknek hiányzása a tanítási idő 10 %-át, vagy maximum két tanítási napot nem haladja meg. A sikeresen vizsgázók a tanfolyam elvégzését igazoló, az ÉVOSZ, a Hanns Seidel Alapítvány és a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium képviselői által aláírt magyar és német nyelvű oklevelet vehetnek majd át.

Kapcsolódó állományok: