Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Mikor mennyit adózunk Horvátországban?
2007. október 25., csütörtök
Horvátországban a legnagyobb állami bevétel az áfa, annak ellenére, hogy 85 ezer kúnáig áfamentes az értékesítés, s számos termék - köztük a tej és a kenyér után - sem kell adót fizetni. A legmagasabb áfakulcs 22 százalék, amelyet nemcsak termékek értékesítése, hanem személyes fogyasztás után is fizetni kell.
Aki Horvátországban alapít céget, nem árt, ha tisztában van az adózási feltételekkel.  Horvátországban - a területi illetékességtől függően - kell fizetni állami, megyei és városi vagy községi adókat. Megyei szintű adónak számít az örökösödési és ajándék utáni adó, szárazföldi gépjárművek, vízi járművek és a játék-automaták adója. Városoknak vagy községeknek kell fizetni például a jövedelemadó járulékát,  fogyasztási, a hétvégi ház adóját is. Közös adónak számít viszont  a nyereségadó, jövedelemadó és az ingatlanforgalmi adó. 


Áfamentes értékesítés 85 ezer kúnáig

A legnagyobb bevételt az általános forgalmi adó (ÁFA-PDV) jelenti az állami költségvetés számára. Hol kell az áfát befizetni? Az áfát ott kell fizetni, ahol a szolgáltatást igénybe veszik. Külföldről igénybe vett szolgáltatás esetén is belföldön kell megfizetni. ebben az esetben azt a vállalkozást is terheli adófizetési kötelezettség, amely nem tartozik az áfa hatálya alá. Ezek a cégek költségként számolhatják el a megfizetett adót. A tényleges munkavégzés helyét kell viszont figyelembe venni művészeti, tudományos, sport, szórakoztató tevékenységnél és a szállításhoz kapcsolódó rakodásnál és raktározásnál. Ingatlan esetében mindig az ingatlan fekvése a mérvadó.
 

Áfát kell fizetni a termékek értékesítése és szolgáltatásnyújtás, személyes fogyasztás és import után. Az  áfafizetés alapját reprezentációs költségek 70 százaléka, a gépkocsi-használattal kapcsolatos kiadások 30 százaléka jelenti. Import esetén a vám értékét, az illetékeket és külön adókat, valamint az áfa alapjának  megállapítását a vámelőírások tartalmazzák. Az áfa jelenlegi mértéke az adóalap  0,  10  illetve 22 százaléka.

Nyolcvanötezer kunáig áfamentes az értékesítés, 85.000-300.000 kn árbevétel megszerzése esetén negyedéves bevallási kötelezettség a szabályszerű, 300 ezer kn felett azonban  havonta kell adóbevallást benyújtani és havonta kell megfizetni az adót is.
Adómentes viszont a kenyér, a tej, a tankönyv, a tudományos folyóirat, nyilvános filmvetítés, meghatározott gyógyszer, implantátum. Nem kell adót fizetni a lakás bérbeadása, orvosi ellátás, szociális gondozás, iskolák szolgáltatása, szerencsejáték rendezése, hitelintézeti- biztosítási, hitközösségi szolgáltatás után sem. Szintén kedvezményes, de 10 százalékos mértékű áfa terheli a szállásszolgáltatást, a félpanziós vagy teljes panziós ellátást minden vendéglátó-ipari egységben és az ezekhez kapcsolódó ügynöki jutalékot is. Minden további értékesítés után azonban 22 százalékos áfát kell fizetni. 
 
Áfavisszaigénylés 30 napon belül
Az
adóbevallást a székhely szerinti területileg illetékes adóhivatalnál kell benyújtani az előírásoknak megfelelő formanyomtatványon. Az adó megfizetése a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjával esedékes. Így például havi bevallónak a március havi bevallásban szereplő összeget április 30-ig kell megfizetni illetve igényelheti vissza. Az adóhatóság a visszaigényelt összeget 30 napon belül utalja át a vállalkozás részére, miután ellenőrizte a bevallás adatainak helyességét.

Külföldi vállalkozások is élhetnek áfa visszaigénylési jogukkal, ha vásárokon kiállítóként vesznek részt és nem rendelkeznek székhellyel, kirendeltséggel vagy más ügyviteli egységgel  Horvátországban. Jellemzően a kiállítási hely bérleti díja, áramdíj, víz, gáz, fűtés, hűtés, telefon, parkolás, anyagköltség áfája igényelhető vissza, mely a kiállítási hely berendezéséhez szükséges. Ezen vállalkozások a visszaigénylésüket a zágrábi adóhivatalhoz nyújthatják be a naptári évet követő 6 hónapon belül. Kizárólag 1.000 kuna feletti összeg igényelhető vissza.


 
Nem kell számlatömb
A magyarországi előírásokkal ellentétben nem túl szigorúak a számlázáshoz kapcsolódó szabályok. Nem kötelező számlatömb vásárlása, bármely formátumban elkészíthető és nem csak gépi, hanem kézi úton is. A sorszámmal kapcsolatban is csupán annyi az elvárás, hogy folyamatos legyen növekvő sorrendben, tehát ne legyen hiányos és ne legyen duplázva. Készpénzfizetési számlát (Magyarországon: egyszerűsített számlát) az ügylet bruttó 5000 kn értékéig lehet költségként elszámolni és az áfa tartalmát visszaigényelni. Áfamentes értékesítések esetén az adómentesség tényét fel kell tüntetni a számlán.

A számlákat megkülönböztető jellel kell ellátni:
- R1 jelet tüntet fel, az a vállalkozás, mely a kiállítás dátuma szerint számolja el adóját,
- R2 jelet, aki a számla kiegyenlítésekor tünteti fel adókötelezettségét bevallásában.
Azon vállalkozás, mely árbevétele alapján nem volt áfaalanya, az a következő év január 15. napjáig kérheti  az adóhatóságtól, hogy az áfa alanyává válhasson. Az engedélyt határozatba foglalják, ám a vállalkozás választása a következő öt évben kötelező érvényű.