» Hírek
Munkaügyi klub-napok
2007. október 17., szerda
Az eddig megtartott előadások többségében igen nagy terjedelmű témákat fogtak át. Általában törvénymódosítások alkalmával rendeztünk ilyen tartalmú előadásokat, ahol az előadók azon törekvésükben, hogy minél több információt adjanak a résztvevőknek a foglalkoztatásra vonatkozó témákat szinte teljes egészében, átfogták.
A törvényi előírások gyakorlati alkalmazásának hasznos elősegítője lehet, ha egy-egy konkrét témát tűzünk napirendre és azt részleteiben is kitárgyaljuk.
Előzőek alapján terveink szerint havonként egy (esetleg két alkalommal) megszervezésre kerülne a Munkaügyi klub-nap, azzal a céllal, hogy a résztvevők a szükséges elméleti ismeretek mellett elsősorban minél több gyakorlati ismeretet kapjanak mindennapi munkájukhoz. Ezeken a napokon bemutatásra kerülne:
  • a tárgykörhöz tartozó jogszabályi előírások a legfrissebb módosításokkal együtt
  • a munkaügyi ellenőrzések alkalmával a gyakorlati alkalmazás során felvetődő hiányosságok
  • adott tárgykörben mit ellenőriz a munkaügyi felügyelő?
  • gyakran felvetődő kérdések
  • továbbra is célunk, hogy az otthonról hozott kérdésekre is választ kapjanak a kérdezők
 
Az előadásokat Nagymihály János (MKDSZ tagja, munkaügyi felügyelő) tartja. A mellékelt tematikából bővebb információkhoz juthat, illetve igényüknek megfelelően bármikor további témák is bevonhatóak lesznek.
Kapcsolódó állományok: