Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Leonardo Mobilitási pályázat Spanyolországban
2007. január 2., kedd
Leonardo Mobilitási pályázat Spanyolországban
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2006. tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Leonardo Mobilitási pályázatára „Spanyol-magyar együttműködés a magyarországi regionális szakképzési modell megvalósítása érdekében”.

A projekt keretében a 16 főből álló szakértői csoport lehetőséget kapott arra, hogy 2006. november 4. és 11. között 1 hetes spanyolországi tanulmányút keretében tapasztalatokat szerezzen Córdobában arról, régiós szinten hogyan történik a képzési és munkaerő-piaci igények összehangolása. A spanyolországi választás célirányos volt, mivel Spanyolországban az oktatási rendszer fenntartása, benne a szakképzés is regionális szinten szervezett.
Az európai integrációs folyamatoknak megfelelően Spanyolországban oktatási reformot hajtottak végre. 1990-ben az új oktatási törvényt, a LOGSÉ-t vezették be. A LOGSE felemelte a tankötelezettséget 16 évre, az új bachillerato a középiskolai képzés befejező szintje lett, amely a felsőoktatásba való közvetlen bekerülést tette lehetővé. Csak azok a diákok, akik minden tárgyból elégséges teljesítményt érnek el, kapják meg a záró bizonyítványt (külön érettségi vizsga nem létezik), ami az egyetemi felvételhez szükséges. A művészeti és felsőfokú képzésbe való bekerüléshez a befejezett bachillerato szükséges, hasonlóan a szakképzésbe való belépéshez, ami általában két éves. A spanyol rendszer egyszerűbb, és számomra lényegesen rugalmasabbnak tűnik a magyarnál. Megadja minden tanuló számára a lehetőséget a tizennyolc éves korban való döntéshez, ugyanakkor az idő előtt lemorzsolódók számára is biztosítja a szakmaszerzést a „Műhelyiskolák” rendszerében.

A szakmai program keretében lehetőségünk volt látogatást tenni az Andalúz Munkaügyi Hivatal Kirendeltségén. A szolgálatvezető munkatársától kapott tájékoztató szerint Córdoba megyében az országosnál is magasabb a munkanélküliség, elérve a 14%-ot is. Ennek ellenére itt is küzdenek a hazaihoz hasonló problémával, nevezetesen a munkanélküliség melletti munkaerőhiánnyal. Ez a gond elsősorban a mezőgazdasági idénymunkáknál és az idegenforgalomban szakács, pincér szakmákban és az idősgondozásban jelentkezik. Itt is jellemző a nagyszámú legális, de nagyszámú illegális vendégmunkás, ami belső feszültséget is magában hordoz.


La Merced – Iskolaműhely: ez a képzési forma egy nagyon sajátos és különleges iskolatípushoz kötődik, valamennyire hasonlít a mi kézműves iskoláinkhoz, illetve a szakiskolai felzárkóztató osztályokhoz. Jellemzően itt a tankötelezettségen belül a szükséges osztályokat el nem végzett, vagy tovább nem tanuló 16-24 év közötti fiatalokat tanítják meg olyan szakmákra, melyek a körzetben keresettek, megélhetést, társadalmi beilleszkedést biztosítanak az egyébként elkallódó, csak szociális segélyből tengődő fiatalok számára. A meglátogatott iskola a kiemelt műemlékek sorába tartozó Córdobai Megyeháza egyik szárnyában egy restaurálás alatt lévő templomban működik. Az iskola oktatási struktúrája ennek megfelelő: faszobrász, fafaragó, aranyozó, festő és kőműves képzéssel foglalkoznak.

Córdobai Kereskedelmi és Iparkamara: Spanyolországban kötelező a kamarai tagság, ebből következően az anyagi forrásaik is messze meghaladják a magyarországiakat. A feladataik skálája ugyanakkor meglepően szűkös, de egy ilyen rövid látogatás nem adhat lehetőséget mélyebb betekintésre, ezért valószínűsíthető, hogy az egyes feladatok elsősorban az igen nagy létszámú tagság minél jobb kiszolgálását, az új vállalkozások helyzetbehozását takarják. Költségvetésük szerkezetére jellemző, hogy bevételük hatvan százalékát az ötvenezer tag fizeti be, míg a maradó negyven százalékot a szolgáltatásaik bevétele adja. A nagyszámú tagság és költségvetés ellenére aránylag kis létszámú apparátussal dolgoznak. A külkapcsolatok osztályának vezetője tájékoztatást adott a megye legfontosabb export termékeiről, így az olívaolaj, olajbogyó, citrusfélék, bor, ékszer, gépipari termékek kerültek megnevezésre. Meghatározó feladataik közé tartoznak a képzés, foglalkoztatás és önfoglalkoztatás elősegítése. Pályázati lehetőségeik és az ezeken szerzett anyagi forrásaik segítségével elsősorban ingyenes, vagy csak rész-hozzájárulásos képzéseket szerveznek. Ezek nagy száma és specialitása miatt különböző külső képző cégekkel veszik fel a kapcsolatot és szerződésben rögzített feltételek mentén folyik a képzés a legváltozatosabb területeken.


Megyei Oktatási Bizottság: A kapott általános tájékoztatóból megtudtuk, hogy a spanyol szakképzés egésze három fő részre bontható, így az oktatási intézmények által nyújtott állami szakképzésre, a munkaadók és a munkáltatók által kínált felnőttképzésre, meghatározó részben inkább továbbképzésre, és a munkaerő-piaci integrációt elősegítő képzésekre, amelyeket a régiók támogatnak.

Megyei Foglalkoztatási Bizottság
: Az elhangzott tájékoztatóban egy átfogó képet mutatott be a megyei önkormányzat sajtófőnöke, ami jól áttekinthetővé tette minden résztvevő számára a spanyol oktatási rendszert. Ennek irányítása meghatározó módon a régióknál van, a helyi sajátosságok ezen keresztül jól érvényesülnek. A megyei szintű oktatásirányítás a tartományi részlegeként működik, és nyilvánvaló, hogy a szakminisztériumi irányítás is érvényesül a nagy fokú autonómia ellenére. A tartományi központ Sevillában működik. A megyei bizottság feladata az oktatásszervezés, irányítás, ellenőrzés.


Munkaügyi-, Területfejlesztési és Technológiai Hivatal: Feladataik sokban hasonlítanak a magyar munkaügyi központok képzéssel kapcsolatos feladataihoz. A különböző képző intézményekkel is napi kapcsolatban vannak. Munkájuk kiemelten fontos része a képzésre vállalkozók, esetenként az erre ösztönzöttek, vagy rákényszerülők összehozása a képző intézményekkel.


Nagyon jelentős szerepet szánnak a rendszeresen megtartott állásbörzéknek, ahol a kereslet és a kínálat direkt módon találkozhat, és itt szembesülhet a munkaerő-piaci igényekkel minden állást kereső, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi.

Összeállította:
 
    Varga Anikó
projektkordinátor