Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Spanyol tanulmányút
2006. július 6., csütörtök
Kamaránk Szakképzési osztálya 2006-ban is sikeres pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítványhoz “Spanyol-magyar együttműködés a magyarországi szakképzési modell megvalósítása érdekében” címmel és nyert 15.600,- eurot egy spanyol tanulmányút megszervezésére.

A projekt összefoglalása :

Magyarországon a szakképzés, mint középfokú oktatás-szolgáltatás a hatályos jogszabályok alapján kötelező megyei ellátási szintű feladat, melyet a települési önkormányzatok - adott feltételek megléte mellett - önként felvállalhatnak. A gazdasági kamarák eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a megyék nem töltenek be megfelelő koordinációs szerepet ahhoz, hogy a szakképzésük szerkezete megfeleljen a munkaerő-piac igényeinek. A szakképzési rendszer széttagolt, indokolatlan párhuzamos képzések, piacképtelen vagy éppen túltelített szakmákkal kibocsátott, elhelyezkedni nem tudó pályakezdők tömege, és nem utolsó sorban költséges fenntartás jellemzi.

A gazdasági kamarák az elmúlt 2 évben több javaslatot is tettek a szakképzés koordinációjának, irányításának javítására és hangsúlyozták, hogy össze kell fogni a képzés és a piac azon szereplőit, amelyek befolyással bírhatnak a középfokú szakképzés munkaerő-piaci megfeleltetésére.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szaképzési Bizottsága elkötelezte magát, hogy a Dél-alföldi Régióban kidolgoz egy, a térség igényeit kielégítő, adekvát szakképzési modellt, elfogadtatja azt a munkaerő-piac szereplőivel és igyekszik pályázati forrásokat találni annak elterjesztéséhez, majd működtetéséhez.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2005-ben elkészítette és elfogadtatta a 2005-2013 közötti időszakra szóló középtávú szakképzési stratégiáját. Az MKIK küldetése: A munkaerő-piac, a vállalkozások mindenkori igényeit és az egyén karrier lehetőségeit egész életen át biztosító szolgáltatás-centrikus, felhasználóbarát szakképzési rendszer kialakítása. Ez az iránymutatás meghatározza a területi kamarai hálózat szakképzéssel kapcsolatos mindennemű tevékenységének céljait, köztük a rövid távúakat, melynek egyike: "Törvénymódosítással kezdeményezni kell a közigazgatási régiók kialakítását, amelyre építve meg kell valósítani a szakképzés regionális irányításának szervezeti kereteit. Ennek megfelelően a szakképzési szolgáltatás feladat-ellátási helyét regionális szintre kell emelni. Csak ezen a szinten valósítható meg ténylegesen a munkaerő-piaci igényekre épülő beiskolázás és szakmaszerkezet, a párhuzamos kapacitású, hasonló profilú munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeket nem nyújtó képzések leépítése. A regionális szintű szakképzési – beiskolázási tervezésre építve új finanszírozási rendszert kell kialakítani, amely a munkaerő-piaci prognózisokra, trendekre építve határozza meg a szakképző iskolák szakbeiskolázási keretszámait. A normatív finanszírozásnál a tanulólétszámon túl, figyelembe kell venni a képzés minőségét, költséghatékonyságát és a tanulók elhelyezkedését.." Ennek első lépése a regionális szakképzési modell kidolgozása, megismertetése, elfogadtatása.

A projekt fő célja: a magyarországi regionális szakképzési modellhez hasonlóan működő spanyolországi tartományi szakképzési rendszer megismerése, gyakorlati tapasztalatok szerzése a Leonardo pályázat nyújtotta forrás segítségével.
Kapcsolódó állományok: