Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
MKIK GVI 2006 kunjunktúra felmérés
2006. május 22., hétfő
Jelentősen javulnak a magyar cégek üzleti várakozásai
1. Az adatfelvétel
2006. áprilisban, a választások első fordulója után a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) a területi kamarák közreműködésével, közel 12.000 céget keresett meg szokásos, félévenként sorra kerülő vállalati konjunktúra vizsgálata során. E vizsgálat a legkiterjedtebb, legtöbb céget felmérő vizsgálat a magyarországi vállalati konjunktúra vizsgálatok között. A megkeresett vállalkozások közül 1349 cég töltötte ki kérdőívünket – vizsgálatunk ennyi vállalati vezető válaszain alapul. A megkérdezett cégek 34%-a az iparba, 13%-a az építőiparba, 27%-a a kereskedelembe és az idegenforgalomba, 5%-uk a szállításba és 25%-uk az egyéb szolgáltató szektorba tartozik. A válaszadók 46%-a foglalkoztatott kevesebb, mint 10 főt, 30%-uknál a létszám 10 és 49 fő közé, 18%-uknál 50 és 249 fő közé esett, és 6%-uk létszáma meghaladta a 249 főt.
Az adatfelvétel eredményeit a területi összetétel és a cég becsült GDP-hez való hozzájárulása szerint súlyoztuk. A két súlyozási szempontot egyszerre érvényesítettük. Az utóbbiban a létszám szerint képzett egyes cégcsoportoknak a GDP-hez való becsült hozzájárulása alapján képzett súlyokkal súlyoztuk.