» Hírek
Kereskedelemfejlesztés
GVI 2005. októberi konjunktúra felmérésének eredményei
2006. január 5., csütörtök
2005. októberében a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) a területi kamarák közreműködésével mintegy 12 000 céget keresett fel szokásos konjunktúra vizsgálata során. A kérdőívünket közel 1300 cég töltötte ki, a vizsgálat ennyi vállalati vezető válaszain alapul.
A megkérdezett cégek 32%-a az iparba, 11%-a az építőiparba, 28%-a a kereskedelembe és az idegenforgalomba, 5%-uk a szállításba és 24%-uk az egyéb szolgáltató szektorba tartozik. A kapott eredményeket regionális összetétel és az egyes cégcsoportok GDP-hez való becsült hozzájárulása szerint súlyoztuk. A GVI Konjunktúra Mutató (GVI KM) szerint 2005. III-IV. negyedévében megállt, illetve megáll az üzleti bizalom romló tendenciája és némileg csökkent az üzleti helyzet megítélése körüli bizonytalanság is. A megkérdezett cégek várakozásai határozottabban optimistábbak, mint egy éve, vagy mint fél évvel ezelőtt. A GVI Vállalati Bizonytalansági Mutató csökkenése is a kedvező rövid távú konjunkturális kilátásokra utal. A Konjunktúra Mutatónál megfigyelhető javuló tendenciát részben a beruházási aktivitás javulása mozgatja. 2005. IV. negyedévében a gépberuházások területén a beruházási tevékenység erősödése várható. A magyar vállalkozások munkaerő keresletének alakulásában megfordulni látszik a korábbi, 2002 áprilistól megfigyelhető csökkenő tendencia. A létszámot ezzel együtt leginkább a többségi külföldi tulajdonban lévő cégek tervezik növelni. Némileg tovább csökkent az átlagos kapacitáskihasználás a megkérdezett cégek körében. A forgalom alakulásában 2003 októberétől megfigyelhető romló tendencia nem folytatódik tovább 2005 II. félévében.
Kapcsolódó állományok: