Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Szakképzés
Tájékoztatás a szakképzéssel kapcsolatban
2020. március 16., hétfő

Az Információs és Technológiai Minisztériumtól 2020. március 16-án érkezett állásfoglalás alapján:

- A közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre (szükséges eszközök hiányában a területileg illetékes szakképzési centrum gondoskodik erről a tanulók részére legfeljebb 5 fős csoportokban).

- A szakmai gyakorlati oktatást lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

- Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. Ilyen esetben a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatását át kell csoportosítani.

- A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Amennyiben továbbra is megtartják a gyakorlati oktatást, a levélben ismertetett járványügyi szempontok betartásával, amelyről az iskola nyilatkoztatja a duális képzőhelyet.

- A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, az összefüggő gyakorlattól kezdve a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

- Az intézményvezető – a szakképzési centrumban a főigazgató és a kancellár együttesen – 2020. március 18. napjáig eljárásrendet alakít ki a digitális munkarend érvényesítésére (helyi eljárások) és megküldi az NSZFH Intézményirányítási Főosztálya számára.

Minden érintettől türelmet kíván a jelenlegi rendkívüli helyzet, a szabályozásokat most pontosítják. Amint friss információ birtokában leszünk, tájékoztatást adunk.

Érdeklődni:
Mészárosné Szabó Anna stratégiai koordinátor
(osztályvezető)
Tel:30/776-0305 Email:anna.szabo@bmkik.hu

Balog Adrienn duális képzési tanácsadó
Tel: 30/546-4483 Email:adrienn.balog@bmkik.hu

Edler Orsolya pályaorientációs tanácsadó/duális képzési tanácsadó
Tel: 30/928-4169 Email:orsolya.edler@bmkik.hu

Fabiszné Pántya Erika duális képzési tanácsadó
Tel: 30/546-4417 Email:erika.fabisz@bmkik.hu

Kasik Viktória duális képzési tanácsadó
Tel: 30/928-1526 Email:viktoria.kasik@bmkik.hu