» Hírek
Jelentkezzen szakértőnek
2019. április 12., péntek
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv várja vagy igazságügyi szakértői vagy műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezők jelentkezését tagjai sorába.

A felhívás célja az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tszszt.), valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TSZSZ Kmr.) szerint 2013. július 1-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) tagjainak kiválasztása.

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30. 23:59

Pályázatot kizárólag a melléklet szerinti Pályázati adatlapon lehet beadni. A pályázati kiírás itt tölthető le.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani az info@mkik-tszsz.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket szintén az info@mkik-tszsz.hu e-mail címen tehetik fel.


Kapcsolódó állományok: