» Hírek
Újabb források munkahelyteremtésre
2019. március 21., csütörtök

A Pénzügyminisztérium 5 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

Az elnyerhető támogatási összeget (a felhívásban meghatározott feltételek szerint) új eszközök és gépek beszerzésére, immateriális javak költségeire, ingatlan vásárlására, tárgyi eszközökhöz vagy épületekhez kapcsolódó bérleti díjakra, lízing költségekre, valamint új épület/épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek finanszírozására fordíthatják a nyertes pályázók.

További információért kattintson.

Az elnyerhető támogatás mértéke új munkahelyenként 1.700.000 Ft lehet.

Ezen felül a pályázók kiegészítő támogatást kaphatnak az alábbiak szerint:

  • kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700.000 Ft-ot
  • az elmúlt 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső személy felvételével új munkahelyenként további 1.500.000 Ft-ot
  • hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatásával új munkahelyenként 1.500.000 Ft-ot

Amennyiben a pályázók kedvezményezett járásban vagy településen hajtják végre a beruházást, a fenti kiegészítő támogatásokon felül új munkahelyenként további 400.000 Ft forrást kaphatnak.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési összköltségének legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

A támogatásról mérlegelési jogkörben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt. A pályázat a beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére két ciklusban nyújtható be:

  • 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy
  • 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.

A pályázatot az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papírszolgáltatás) segítségével kell benyújtani.

A pályázat további feltételei (fenntartási kötelezettségek, kötelező vállalások, stb.) megtalálhatók a pályázati felhívásban, valamint annak mellékleteiben. A felhívás mellékletei a Pénzügyminisztérium honlapjáról tölthetők le tömörített formában: link.

A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége nyújt információt.

A Békés Megyei Kormányhivatalnál a programmal kapcsolatos információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Bella Zsolt - Telefon: 66/444-211 mellék: 1232, e-mail: bella.zsolt@bekes.gov.hu

Kluck Hajnalka - Telefon 66/444-211 mellék: 1180, email: kluck.hajnalka@bekes.gov.hu

Molnár Andrea - Telefon 66/444-211 mellék: 1242, email: molnarandrea@bekes.gov.hu

Az elérhető pályázatokkal kapcsolatosan további információ Kamaránk Külgazdasági és EU-integrációs Osztályán is kérhető, előzetes időpont-egyeztetést követően.