Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Szakképzés
Kamarai gyakorlati oktatói képzés
2019. március 5., kedd


Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval. A jogszabály egyaránt vonatkozik a tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással tanulót foglalkoztatókra.

A megyében a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el a képzés és vizsgáztatás feladatát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából. A képzés és a vizsgáztatás létszám függvényében hamarosan indul.

Mentességben részesül (a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírtak alapján) az, aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:

  • mestervizsgával rendelkezik;
  • a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • 60. életévét betöltötte.

Annak a gazdálkodó szervezetnek is érdemes beiskolázni, ahol mester dolgozik, hiszen a helyettesítések alkalmával szükség van a végzettség biztosítására.

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet és 25 óra (3 napos) tréning.

Az elméleti képzés pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki.

A tréning során a gyakorlati oktatók olyan életszerű szituációkkal találkoznak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében.

Az elsajátított ismeretekről egy online és egy szóbeli vizsgán kell számot adni. A sikeres vizsgáról tanúsítványt kap a gyakorlati oktató.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díj 80%-a támogatásból valósul meg és így Önnek 20%-os önrészt, azaz 18.000,- Ft/fő + ÁFA-t kell befizetnie. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes.

A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni levélben, személyesen, illetve e-mail-ben a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál a mellékelt jelentkezési lap (1. melléklet) valamint a vizsgára való jelentkezésről és részvételről szóló nyilatkozat (2. melléklet) kitöltésével és beküldésével.

Mivel előreláthatólag 180 fő gyakorlati oktató képzésére kerül sor 2019.09.01-ig, és egy csoportba csak 12 főt tudunk beiskolázni, ezért kérjük, hogy mielőbb jelezzék részvételi szándékukat.

Támogató: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter.

Kattintson és töltse le: Tájékoztató, benne 2 melléklettel!

Nézze meg tájékoztató filmünket: https://youtu.be/_LLvWzixAmA

Kapcsolódó állományok: