Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Előzzük meg az áramütést!
2017. szeptember 13., szerda
Az utóbbi időben több áramütésből származó, halálos kimenetelű munkabaleset történt a DÉMÁSZ közcélú villamos hálózata közelében végzett munkák során. Ezért a cég külön fi-gyelmezteti az érintett vállalkozásokat a biztonsági előírások betartására.

„A balesetek többek között emelőgépes, betonpumpás munkavégzés, mobil állványok mozga-tása, vagy szintezőléc használata során történtek – áll a DÉMÁSZ levelében, amely így foly-tatódik: KATTINTSON!
E balesetek legfőbb oka, hogy a villamos hálózatok közelében munkát végzők nem tartják be a biztonságos munkavégzéshez szükséges távolságot, és nem teszik meg az építési munkahe-lyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmé-nyekről szóló rendeletben - 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM - előírt biztonsági intézkedéseket.


Két fontos szabály, melyek betartása esetén biztosan nem következik be áramütéses baleset:

-Sem eszköz, sem ember nem kerülhet a vezetéktől mért biztonsági távolságon belülre!
-Villamos hálózatok közelében csak felügyelet mellett végezhető munka!


A biztonsági távolság határai föld feletti elektromos vezeték esetén:
Névleges feszültségszintBiztonsági távolság
1000 V-ig1m
1 kV-tól 110 kV-ig3m
110 kV-tól 220 kV-ig4m
220 kV-tól 380 kV-ig5m
Ismeretlen feszültségszint esetén5m


A villamos hálózatot üzemeltető DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. üzemeltetési régiója igény esetén az alábbi elérhetőségeken nyilatkozik az érintett hálózat feszültségszintjéről:
Bajai üzemeltetési régió
6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 6
Tel: 79-523-577
Békéscsabai üzemeltetési régió
5600 Békéscsaba, Gábor Á. u. 1.
Tel: 66-524-400
Kecskeméti üzemeltetési régió
6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4.
Tel: 76-515-901
Szegedi üzemeltetési régió
6724 Szeged, Pulz u. 42.
Tel: 62-565-254
A villamos hálózatok közelében végzett tevékenység biztonságosságának fenntartásához el-engedhetetlen, hogy a vállalkozások rendelkezzenek erre vonatkozó kockázatértékeléssel, valamint az érintett munkavállalók a munkavédelmi oktatások során megismerjék a kapcsolódó baleseti kockázatokat és a szükséges óvintézkedéseket.

Kérjük, hogy szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot (biztonsag@demasz.hu), munka-társaink szívesen ismertetik a vonatkozó biztonsági előírásokat!

Bízunk benne, hogy a fenti információkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy Önöknél ne következ-zen be áramütéses baleset – zárul a levél.”