» Pályázatok
Augusztus 1-től: vissza nem térítendő támogatás!
Közzététel ideje: 2017-07-31
Határidő: 2017-09-15
A Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos honlapján 2017. július 28-án megjelent információk szerint bizonyos feltételekkel vissza nem térítendő forrásokra lehet pályázni. A legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozások munkahelyteremtő beruházásait támogatják.

A program keretében a vállalkozások munkahelyteremtő beruházásra pályázhatnak, induló beruházással. (A pályázat általános útmutatója szerint az induló beruházás fogalma: tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került - vagy amennyiben nem vásárolják fel - bezárásra került volna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg).

A pályázattal kapcsolatos főbb információk:

A pályázatot 2017. augusztus 1-től 2017. szeptember 15-ig lehet benyújtani.

A pályázónak a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára kell új munkahelyet létesítenie.

A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió forint. Emellett van lehetőség kiegészítő támogatásokra pályázni:

  1. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer forint, vagy
  2. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer forint,
  3. amennyiben kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők).

A beruházás nettó (ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó) bekerülési költségének legalább 25%-át a pályázónak saját forrásból kell biztosítania, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

A felhívás értelmében csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg.

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (az üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben. A pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a pályázatában megjelölt beruházási projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

További részletek és a hivatalos pályázati dokumentumok elérhetők a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján: link

Kiíró: