Kötelező kamarai regisztráció

» Hírek
Kiváló Gyakorlati Képzőhely 2017
2017. május 10., szerda
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK)
„Kiváló Gyakorlati Képzőhely 2017”
cím elnyerésére pályázatot ír ki önkéntes kamarai tagok számára


A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyolcadik alkalommal hirdeti meg a „Kiváló Gyakorlati Képzőhely” cím elnyerésére szolgáló pályázatát, melynek célja, hogy erkölcsi elismerésben részesítsük mindazon vállalkozásokat, akik felvállalják a szakmunkás tanulók gyakorlati oktatását.

Szeretnénk őket a többiek elé követendő példaként állítani. Ma a gazdaságnak csupán 2% vállalja magára a tanulói foglalkoztatást. Hisszük és valljuk, hogy egy szakma elsajátításához a tanulóknak ki kell lépniük az iskola falai közül az életbe és csak valós munkakörülmények között, az idősebbektől, a tapasztalatokkal bíró szakemberektől lehet ellesni a szakmai fortélyokat. Gyorsan fejlődő korunkban már nem elegendő oktatni a fiatalokat. A tanulóval foglalkozó szakembernek a szakmai fogások bemutatásán túl szervező, tanulási tanácsadó, moderátor és informátor szerepet is be kell töltenie. Egyre jelentősebb a tanuló figyelemmel kísérése, motiválása, és támogatása. Ez a feladat emberileg és anyagilag is sokkal többet kíván az oktatótól, gyakorlati képzést folytató vállalkozótól. Sok törődést, áldozatot, fáradtságot, energiát kíván, ugyanakkor kudarcok mellett sikereket, örömet, büszkeséget is hoz.
Van, aki szakmaszeretetből vagy szakmája fennmaradása érdekében vállalja, van, aki a szakmai utánpótlást kívánja így biztosítani.
Őket és áldozatos munkájukat szeretnénk így elismerni.

További információk
A Kiváló Gyakorlati Képzőhely címre pályázhat:
  • Minden önkéntes kamarai tagsággal rendelkező gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet (egyéni és társas vállalkozás), aki
  • Gyakorlati képzés folytatásához határozati számmal rendelkezik.

A cím odaítélhető annak a gazdálkodó szervezetnek, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:
  • Kitölti és határidőre benyújtja a pályázati adatlapot.
  • Legalább három éve folytat gyakorlati képzést az adott szakmacsoportban.
  • A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Bizottság által meghatározott kritérium szintjét eléri (A pályázat értékelésénél adható 100 pontból legalább 80 pontot).
  • A szakértők által lefolytatott képzőhely ellenőrzés során megfelelő kamarai minősítést ért el.

A pályázat benyújtható legkésőbb 2017. június 15-ig.


A pályázat benyújtható papír alapon, vagy elektronikus úton, az alábbi címeken:


A Szakképzési Bizottság a pályázat értékelése során figyelembe veszi a szakképzési tanácsadók látogatásainak tapasztalatait és javaslatait is.

A pályázat eredményének kihirdetése nyilvánosan, az odaítélt címek átadása ünnepélyes keretek között történik.

Gyakorlati képzőként büszke tanulóira, közösen elért eredményeikre. Adjon esélyt a cím megszerzésének! Nem kell mást tennie, mint a mellékelt egyszerű pályázati adatlapot kitölteni és beküldeni.
Kapcsolódó állományok: